Die speaker praat oor sy appèl

“Ek gaan klaarmaak waarmee ek begin het”

For updates, new stories, and additional comment, click here to follow @DrewanBaird on twitter

Drewan Baird. Oudtshoorn. 3 Desember 2013. 09h15. Speaker John Stoffels het pas hierdie verklaring uitgereik.

My appèl-aansoek

Mark Twain het per geleentheid gesê dat as jy nie koerante lees nie, is jy nie ingelig nie; en as jy koerante lees is jy verkeerd ingelig. Dis waarskynlik beter om nie ingelig te wees nie as om verkeerd ingelig te wees.

Die teenswoordige mediaberigte oor die politiek en die bestuur van Oudtshoorn gee mense ‘n merkwaardige wanindruk van die ware toedrag van sake.

Soos byvoorbeeld dat daar voorverlede Vrydag, 20 November, in die raad gestem is dat die mosies van wantroue in my, in die burgemeester, en in die onderburgemeester nie gestel moes word nie. Dis bog. Daar is gestem dat die mosies van wantroue verwerp word. En die stemtelling was 12 teen 11 dat die mosies van wantroue verwerp word. Die verkeerde rapportering skep verwagtinge by inwoners wat nie gaan realiseer nie. Die verkeerde rapportering bring mense onder ‘n wanindruk. Dit sou beter gewees het as die mense eerder nie ingelig is nie as dat hulle verkeerd ingelig is.

Die Weskaapse minister van plaaslike regering – Anton Bredell, wat ook die DA se provinsiale sekretaris is – het die Weskaapse hooggeregshof gevra vir ‘n raadsvergadering met ‘n ander voorsitter as ek omdat my nougesette nakoming van die wet en die ordereëls verhoed het dat die DA onwettige mosies van wantroue voorstel.

Die hof het bevind dat die minister nie die reg gehad het om die aansoek te doen nie.

Die hof het ook bevindige gemaak wat na my mening, na deeglike oorweging in konsultasie met my regsverteenwoordigers, nie korrek is nie. Daarom het ek appèl aangeteken teen die uitspraak.

Die hof het my aansoek om appèl van die hand gewys. My regsverteenwoordigers het aangedui dat die hof baie moontlik ‘n fout gemaak het. Daarom het ek kennis gegee dat ek verlof tot appèl by die regter-president gaan vra. Hierdie omvattende aansoek word vandeesweek ingedien.

Hoekom is ek so vasberade?

Want ek is daarvan oortuig dat die mense van Oudtshoorn se reg tot skoon regering beskerm moet word.

As ek nie in my saak geglo het en van my optrede oortuig was nie, sou ek nie in hofgedinge betrokke geraak het nie. Ek glo steeds in my saak en ek is steeds oortuig, na voortgesette konsultasie met my regsverteenwoordigers, dat ek korrek optree aan die hand van my verpligtinge en regte, en dit sou lafhartig van my wees om nou tou op te gooi voordat ek al my regsopsies uitgeoefen het.

Ek gaan klaarmaak waarmee ek begin het.

My ondersoeke na moontlike verbrekings van die gedragskode vir raadslede, en na misdrywe deur raadslede, dui aan dat daar prima facie bewyse is van ernstige oortredings.

Dit blyk dat die ANC-raadslede wat op 31 Mei by die DA aangesluit het en drie tussenverkiesings afgedwing het, finansiële voordeel ontvang het om die ANC te verlaat.

Dit blyk dat die DA- en Cope-raadslede op 25 Junie ‘n bedrieglike skikking aangegaan het sodat die DA-raadslid Pierre Nel nie regskoste van R4.6m wat aan die munisipaliteit toegeken is hoef te betaal nie, en dat die belastingbetalers hierdie koste moet dra.

Op 10 September het regter André le Grange sy kommer uitgespreek oor die moontlikheid dat die DA- en Cope-raadslede ook die regskoste wat hy teen hulle toegeken het sou skik. As ‘n hooggeregshofregter oor sulke verregaande optrede bekommerd is, behoort ek ook op die dreigende gevare van hierdie raadslede se optrede bedag te wees.

En dit is my plig om die belastingbetalers van Oudtshoorn teen sulke vergrype van raadslede te beskerm. Hierdie plig is nie ‘n plig wat ek willens en wetens kan opneem of versaak nie – ek het ‘n konstitusionele verpligting om my pligte na te kom.

Die media en die DA verkondig wyd en syd dat ek gewoon verbete aan die stoel vasklou.

Dit is eenvoudig onwaar.

My plig kom ook met die reg om alle wettige regsopsies te gebruik om my pligte na te kom.

Ek is daarvan oortuig dat die DA-leierskap onmiddelik teen sy raadslede wat die raad op 31 Mei onwettig wou oorneem; en wat op 25 Junie die belastingbetalers probeer bedrieg het, moet optree. Omdat die minister reeds sedert 31 Mei en sedert 25 Junie versuim om op te tree, is uitgerekte hofgedinge tans ons voorland.

Dit hoef nie so te wees nie.

Die minister moet aan die mense van Oudtshoorn verduidelik waarom hy saamgespan het met die DA-raadslede om op 31 Mei bewind onwettig te probeer oorneem het.

Die minister moet aan die mense van Oudtshoorn verduidelik waarom hy geen vinger vervoer het nadat DA-verteenwoordigers openlik openbare protes aanbeveel het wat boewery tot gevolg gehad het toe die munispale kantore op 23 September toegeketting is.

Die minister moet aan die mense van Oudtshoorn verduidelik waarom hy nie optree teen die DA-raadslede wat Oudtshoorn se belastingbetalers probeer bedrieg het nie.

Demokrasie, in die Suid-Afrikaanse regstaat, is tans baie lewendig op Oudtshoorn.

Dit sou selfs beter gegaan het as die DA-minister sy verpligtinge so ernstig opgeneem het as wat ek myne opneem.

Die kiesers van Oudtshoorn het die reg om te weet of hulle verkose raadslede belastingbetalers inderdaad probeer bedrieg het en of die DA se beweerde meerderheid, wat nog nie met ‘n stemming bevestig is nie, die gevolg van omkopery is.

Dis maklik: Die minister moet sy werk doen; die skuldige raadslede moet afgedank word; tussenverkiesings moet plaasvind; die wettige, ongekompromiteerde meerderheid moet regeer.

Ek doen my deel.

Sal die DA-minister asseblief sy deel doen?

Intussen gaan diensslewering voort:

Die strate word reggemaak nadat die DA se weiering om ‘n begroting goedgekeur te kry; verskafferprobleme; en slegte weesromstandighede planne vertraag het.
Onkruid word uitgetrek langs die strate.
Behuising vorder baie goed. Die ganse Riemvasmaak word hernu.
Vier projekte op Dysselsdorp, ter waarde van R14m, vorder fluks en sal op tyd klaargemaak word.

For updates, new stories, and additional comment,
click here to follow @DrewanBaird on twitter

Decision makers turn to O!O first for what’s really happening in Eden
… You’re reading, aren’t you!?
Advertise on O!O – click here for details

________________________________________________________
DBC Logo
Make the call: 076 349 6316
________________________________________________________

Click here to follow @DrewanBaird on twitter for updates, new stories, and additional comment
Advertise on O!O | Home

Advertisements

12 thoughts on “Die speaker praat oor sy appèl

 1. Baird word mos betaal waarom sal hy nou ander skryf as wat Mills ver hom voorsê. Dit net soos RSG wat geen negatiewe smse van Madiba wil lees nie.

 2. Ons hekel nou so dat die onderrokke selfs begin uithang, dan raak ons beledigend oor ons eie onderrokke wat so smetterig is

 3. Gertie, I aim to please! Ek is bly jy geniet O!O so baie. Die meeste mense wat O!O nóóit lees nie geniet dit ook!

  Hoe’t kolonel Jessop nou weer gesê: “Deep down in places you don’t talk about at parties…”

 4. Ek moet sê, mnr Biard, mnr Stoffels se brief is uitmuntende satire! Amper gaan ek weer aan die lag!

 5. Mnr Baird, dink u dat as Mark Twain O!O kon gelees het, hy sou gedink het hy is reg ingelig? Ha ha ha ha ha ha ha, hoe lekker lag ek nou!
  Lyk my as ek nie so af en toe ietsie hier op O!O skryf nie, gaan hier nie veel aan nie. Hoekom, sou u sê dit is so, mnr Biard?

 6. Uitstékende teenargument, Observet! Met jou rasionele aanslag en straatwyse oorredingstalent behoort jy by die Domokratiese Alliansie se “Oudtshoorn Dream Team” aan te sluit.

 7. Eendag lank, lank gelede…..
  En as jy die snert hierbo glo, glo jy seker in die Paashaas ook.

 8. Ek wonnir… Ek wonnir hoeveel nodig sou gewees het as die Domakratiese Alliansie nie op 31 Mei en op 25 Junie onwettig opgetree het nie. Ek wonnir. Nou nie dat die Domakratiese Alliansie vir enigiets verantwoordelik gehou kan word nie, godsverbiedend. (Vir Willem en Ruth en Gertie en diesulkes… dis ‘n bietjie satire. Satire is ‘n selfstandige naamwoord wat na “hekelende geskrif” verwys. “Hekelend” dui NIE op wat ouma met so ‘n krom pennetjie gedoen het om die toiletrol op die toiletbak aansienliker te gemaak het nie. Daar is ‘n lekker verklaring in die HAT… ‘n Woordeboek.)

 9. die belastingbetaler het alreeds oor die 8 miljoen betaal. drewan het oor di R 700 000 tot op datum gekry. agbare mills oor die 6 miljoen. wonder hoeveel kos vermeulen, mathembo en lourens die belasting betaler.

  julle praat van 4.6 miljoen wat nie betaal sal word deur belastingbetalers geld nie maar deur die DA raadslede en die party self . wat van die eersgenoemde kostes wat sonder n raadsbesluit alreeds betaal is. wie het magtiging gegee vir di uitbetaling van amper 20 miljoen.

  hou op die min wat oo lees mislei. wees n slag objektief en gee feite soos wat ek nou gegee het.

 10. bliksem willem;ek kon dit nie beter stel ;ek like dit ;mnr die speaket ;ons kiesers wil nie dit hoor wat u aanhaal in die brief ;ons gaan praat by stembus ;en ek se weer niks kan hou als raak klaar.

 11. Die ope vraag is die volgende. Wie skryf die brief? Baird die super appelleerder, Of Mills die “raadsaangestelde regsadviseur”. Die logiese vraag is ook naatuurlik wat die skryf van die brief die belastingbetaler uit die sak jaag.

  En dan skryf die “geleerde” here oor boewery! Maar nou ja, so het ons hulle leer ken. Baird die appelleerder wat “parlementere funksionarisse”in die Kaap gaan spreek namens twee kliente en terselfdertyd rapporteer oor die appelsaak( nogals deurlopend) terwyl hy in hewige voldagse konsultasie met sy “parlementere ” funksionarisse is. Verbeel jou. Dan het hy natuurlik met sy eie vervoer tot in die Kaap gery en ook vir sy eie akkomodasie betaal. Maar vreemd genoeg strek sy konsultasie met sy “parlementere funksionarisse” ewe skielik net so lank as wat die regter se uitspraak duur Twee dae! En vreemd genoeg vertrek hy saam met die appellasie delligasie terug na ons pragtige dorp toe. Vreemd?

  Maar nou ja toe. Perdalkies was daar ‘n vergadering met Parlementere funksionarisse. En perdalkies het die appel koning met sy eie perd tot innie Kaap in gery. En perdalkies het die koning van die feetjies en kabouterkies in sy eie kasteel geslaap. Hoe sal ons nou weet, behalwe natuurlik as ons binnekort toegang gaan he tot betalings wat aan die twee here gemaak is. Wat ‘n interressante dag sal dit nie wees nie.

  Sal ons huil of uit ons mage lag of net ons hande saam slaan!

  Sterkte mnr die Speaker. Ek verstaan die leier van jou party is ‘n bedrewe dobbellaar. Wat reken hy is jou odds ?.Koste wat jy gaan betaal gaan seker ‘n aardige bedrag beloop as jou tweede of derde of vierde of vyfde of sede of sewende…….. Appel saak skeef loop.

  En aan die appelleer koning. Go for it! Suip die melkkoei leeg. En dan appelleer jy teen die melkkoei wat jy in sy moer in gesuip het!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s