The DA fails to win. The DA loses. Again.

Executive Mayor: Gordon April;
Executive Deputy Mayor: Vlancio Donson
Speaker: John Soffels

Click to follow @DrewanBaird on twitter

Drewan Baird. Oudtshoorn. 20 September 2013. 11h25. A pudendum muliebre clobbering. Period.

The Speaker made the following statement in the Special Council Meeting this morning:

Soos u weet het ek bepaalde ondersoeke gedoen na beweerde verbrekings van die gedragskode deur verskeie raadslede.

Een van hierdie ondersoeke was na die beweerde bedrieglike skikking van die Pierre Nel versus Oudtshoorn Munisipaliteit-saak wat deur raadsheer Pierre Nel en raadslid Ben van Wyk bereik is.

Ek het die betrokke raadslede skriftelik versoek om op my ondersoekverslag te reageer. Behalwe ‘n brief van ‘n prokureur wat namens die betrokke raadslede optree, het ek geen reaksie op die beskuldigings in my ondersoekverslag ontvang nie.

Artikel 37(e) van die Munisipale Strukture-wet skryf voor dat ek, as Speaker, die nakoming van die gedragskode vir raadslede moet verseker.

Verder skryf die gedragskode voor dat die verwydering van ‘n raadslid onder bepaalde omstandighede geregverdig is, en die enigste moontlike sanksie is, veral as die gedragsverbreking van ‘n verregaande, of growwe aard is.

Item 4 van die gedragskode bevat ‘n voorbeeld van sulke growwe gedrag en bepaal dat ‘n raadslid wat selfs slegs drie opeenvolgende raads- of komitee-vergaderings sonder vooraf verskoning misloop verwyder MOET word.

Dit spreek soos ‘n boek dat bedrog van miljoene rand ‘n effe growwer oortreding is as om drie opeenvolgende raads- of komitee-vergaderings mis te loop.

Ek het al die inligting in hierdie saak oorweeg, en ek het my oordeel uitgeoefen daaroor, en ek bevind dat beide raadsheer Pierre Nel en raadslid Ben van Wyk die munisipalitiet valslik en ten onregte verteenwoordig het en item 2 van die gedragskode verbreek het.

Dienooreenkomstig, en met die erns van die beskuldigings as basis, beveel ek aan dat beide raadsheer Pierre Nel en raadslid Ben van Wyk uit die raad verwyder word. Hierdie aanbeveling sal, in terme van item 13(3) van die gedragskode, onmiddelik aan die provinsiale minister van plaaslike regering versend word.

Boonop maak ek nou ‘n beslissing dat die stemreg van beide raadsheer Pierre Nel en raadslid Ben van Wyk opgeskort en herroep word, hangende die finale besluit van die provinsiale minister van plaaslike regering in hierdie aangeleentheid.

Burgemeester April het voorgestel dat hierdie bevinding ‘n raadsbesluit gemaak word; onderburgemeester Donson het gesekondeer.

Wessie van der Westhuizen het ‘n teenvoorstel gemaak; Chris MacPherson het gesekondeer.

Die DA-raadslede het nie op hierdie mosie gestem nie en die burgemeester se mosie is met 12 stemme teen geen aanvaar.

The Speaker then introduced the motions of no confidence and the DA councillors walked out of the meeting as the Speaker warned them that they had no permission to leave the meeting.

I will explain the DA’s predicament in full later today.

But this is six love; six love; six love. Game set and match.

Decision makers turn to O!O first for what’s really happening in Eden
… You’re reading, aren’t you!?
Advertise on O!O – click here for details

________________________________________________________
DBC Logo
Make the call: 076 349 6316
________________________________________________________

Click here to receive updates | Advertise on O!O | Home

14 thoughts on “The DA fails to win. The DA loses. Again.

 1. Pathetic, incompetent, uninformed and just plain stupid. A blind man could have seen this coming, yet the DA was caught with their pants around their ankles. Again. Or, maybe all of the above is incorrect and they are just arrogant?

 2. ED, hoekom het die Speaker nie tegelykertyd ook van daai McPherson ook ontslae geraak nie, of is dit n troefkaart vir later, ‘another secret weapon in their arsenal ?”

 3. nou waas Ovaalbaan Pieter en Hikkkie nou? Hulle moniteer mos die DEEE-AAA RAADSLEDE of so se hulle

 4. As die D-A dink ons gee so maklik af, het hulle weereens vandag besef dat ons altyd n punt voor hulle sal wees. Die einde het aangebreek so sou die Dom- Apies dit mk tot na kersfees wag daar n groot verrasing vir hulle. Dus sulke tyd ons sl julle verslaan die hele nag.

 5. Ed, did the Councillors receive copies of the report before they voted on it? Did they have time to apply their minds?

 6. @ Ed who is the DA Oudtshoorn caucus “leader” again? Is it not Wessie Teflon Van Der Westhuizen………if so, then he must be the dumbest leader to have for any party!

  But hold on, if Wessie is the Oudtshoorn caucus “leader”- is he not the Eden caucus “leader” as well, the one who ENS investigated for breaching heaven knows how many sections of the MFMA and the Code of Conduct for Councillors, and now the self proclaimed messiah of the colored people?

  Why oh why don’t the DA “leaders” boot him out- or do they tolerate sleazy incompetence and “leaders” whose utterances border on racism in the media?

 7. Kan ek julle help Daceivers? Ek kan nie sien hoe julle dan hierdie een gemis het nie! “Waarvan praat die Speaker?” moet julle seker wonder!

 8. Nie eens Oom Jac “handjies-agter-die rug” en al kon hulle help nie! Brandewyn sal seker nou weer misbruik word.

 9. So, Ed, Wessie supported the amendment to the agenda by proposing an alternative to Mayor April’s proposition, supported by Chris Mcpherson? And then, after proposing, the DA decided not to vote? Hell, it’s sounds like they agreed to change the agenda, isn’t it?

 10. Noujatoe! Dis maar nou swaar as ‘n mens nie slim is nie neh! Toe loop hulle nogal uit sonder dat hulle hul eie mosies kan motiveer en deurvoer. Nou moet hulle eers weer drie maande wag voordat hulle weer die mosies kan indien en dan is dit krismis en vir ‘n maand gaan die raad op resses. Hulle (Dacievers ) is hopeloos!

 11. Eitaaa!!!! Mister Speaker!!!!!

  Pas die reels toe!

  Uitloop is nie die antwoord nie, wakkerloop is wel, DA Kaboutertjies!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s