DA praat oor die skaakmat

Decision makers turn to O!O first for what’s really happening in Eden
… You’re reading, aren’t you!?
Advertise on O!O – click here for details

Click to follow @DrewanBaird on twitter

Drewan Baird. Oudtshoorn. 5 June 2013. 13h00. Só sê die DA:

Die munisipaliteit se media-beampte, Ntobeko Mangqwegqwe het by navraag gesê ‘n mediaverklaring sal later vandag uitgereik word.

________________________________________________________
DREWAN BAIRD COMMUNICATIONSensaytional – 076 349 6316
Making sure they see it your way
________________________________________________________

Click here to receive updates | Advertise on O!O | Home

Advertisements

3 thoughts on “DA praat oor die skaakmat

 1. Is this cr*p for real?

  It is a transparent bunch of lies and in addition to innate dishonesty reveals two other things.

  1. Whoever wrote it has not a clue what he is doing. The ignorance shines through brighter than the sun.

  2. The DA is acting in bad faith.

 2. Geagte DA koukus en leierskap.

  u Kies om by wyse van bostaande persverklaring met my te komunikeer en ek het dus die vrymoedigheid om deurmiddel van dieselfde medium u te nader vir verdere klarigheid op sekere punte en stellings waaroor die persverklaring nie duidelikheid gee nie. Onder die omstandighede aanvaar ek dus dat u my ook deur hierdie medium van antwoorde sal voorsien. Ek dank u by voorbaat.

  Het die regters wat u aanhaal werklik so ‘n uitspraak gemaak? Dit word deur die teenkant ontken. Indien wel, kan u asseblief ‘n afskrif van die uitspraak publiseer sodat alle twyfel in hierdie verband uit die weg geruim kan word.

  Indien dit nie so is nie, wie se versinsel was dit en hoekom is dit as die waarheid versprei?

  As die DA so seker is dat die tussenverkiesings in hulle guns sal verloop, hoekom wag u nie eerder vir die paar weke totdat dit gebeur het en u beheer op ‘n wettige manier kan oorneem nie, eerder as om dit op onwettige wyse te probeer doen nie?

  Glo die DA werklik dat dit wat Vrydag in die raadsaal gebeur het wettige en aanvaarbare optrede vir raadslede?

  U Maak die stellings dat die munisipaliteit bankrot is, dat daar finansiele chaos is en dat salarisse nie betaal sal kan word nie. Gestel dit is so, wat het die DA raadslede gedoen om te verseker dat aandag daaraan gegee word? Het enige raadslid ooit ‘n mosie voor die raad gele om hierdie situasie aan te spreek? Indien wel, kan u asseblief die mosie of mosies publiseer?

  Onder die omstandighede wat u beskryf is was daar duidelik reeds geruime tyd gelede rede vir die Provinsiale ministers van Finansies en Plaaslikeregering om in te gryp. Hoekom is dit tot op hede nie gedoen nie?

  u Plaas die blaam vir wat ongetwyfeld ‘n duur hofproses gaan wees op u teenkant se regsverteenwoordiger se skouers.

  As ‘n mens egter die hofstukke lees; die raadsvergadering se notule; die transkripsie van die verrigtinge; die skrywe gerig aan die koukus leier deur Mills en vd Westhuizen se antwoord daarop kom daar ‘n ander prentjie te voorskyn.

  Ter opsomming: Deurlopend vanaf Vrydag tot Sondag is dit die DA lede wat hof toe dwing. Mills probeer keer dat dit gebeur maar vd Westhuizen en die DA se regsverteenwoordiger daag hom om die saak hof toe te vat en hou voet by stuk dat die DA beheer oorgeneem het deur middle van die onwettige vergadering.

  Onder die omstandighede is dit vir my en baie ander onafwendbaar om tot die slotsom te kom dat die stelling ten beste misleidend is of ‘n ongegronde aanval op die persoon van Mills is en ten ergste, dat dit ‘n blatante leuen is. Ek mag egter verkeerd wees, indien dit so is, kan u asseblief die misverstand regstel deur te verduidelik waar ek/ons fouteer?

  Met verwysing na die stelling ten opsigte van, blykbare onreelmatige aanstellings, afdankings en kontrakte: Wat het die DA koukus in verband daarmee gedoen? Het die DA koukus al ooit ‘n mosie met betrekking tot hierdie beweerde onreelamtighede ter tafel gele? Indien wel, publiseer dit asseblief ter inligting.

  Weereens, wat presies het die DA koukus gedoen met betrekking tot die sogenaamde “huursoldate” wat “ons mense links en regs afdank?” Publiseer asseblief die mosies soos ingedien ter inligting. Enig iets wat wys wat die DA raadslede gedoen het as opposiesie party om hierdie beweerde misdrywe te stuit en/of reg te stel.

  Die vraag aan die ANC met betrekking tot hoe hulle die raad kan bedryf en hoe hulle die begroting kan goedgekeur kry sonder ‘n volslae meerderheid, klink sinister en dui op ‘n verskuilde agenda aan die DA se kant om weer, doelbewus en moetswillig hul samewerking te weerhou, om die goedkeuring van die Oudtshoorn munisipaliteit se begroting te kelder.

  Ek mag verkeerd wees, maar ek vermoed dat die DA koukus die begroting sal teenstaan sonder om grondige redes en alternatiewe ter tafel te le. Ons sal sien.

  Met die aller grootste respek, u vouteer as u se dat onder die ongelukkige omstandighede wat tans heers die Oudtshoorn Munisipaliteit nie verder kan funksioneer nie. Dit is voor die hand liggend dat dit baie goed kan funksioneer as al die raadslede – insluitend en veral die DA raadslede – politiek vir ‘n wyle opsy sit en doen wat gedoen moet word om die begroting goedgekeur te kry en saam werk om die munisipaliteit en raad te laat funksioneer totdat die tussenverkiesings afgehandel is.

  Die DA het duidelik die hef in die hand met betrekking to die funksionering van die raad en munisipaliteit. Die DA en die DA alleen het die mag om te verseker dat chaos vermy word.

 3. Soos die Daceivers lieg oor hulle geskiedenis, lieg hulle oor hierdie aangeleentheid. Dit is nou tipies ou Nasionale Party propagande en disinformation. Eks nie verbaas nie. Of het die Daceivers se advokaat vir hulle gelieg oor die ware toedrag van sake?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s