Roland Butler ís hier

R-o-l-a-n-d B-ú-t-l-e-r !? Nee. Nee. Néé!

Kom wat wil tussen die oë feitelike beriggewing van wat
jy waarskynlik selfs nie eens besef jy behoort te wil weet nie

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

Klik hier om @OudtshoornO op twitter te volg

Oudtshoorn. 10 Mei 2013. 15h15. ‘n Week nadat O!O berig het (sien hieronder) dat Roland Butler terug is, en 3 dae nadat die waarnemende munisipale bestuurder, Ron Lottering, bevestig het dat Butler slegs met “stelsels, en nasionale en provinsiale navrae ondersteuning gee” sê ek ándermaal: Roland Butler kan nié op Verwoerdplein werk nie!

Miskien moet “Doctor Death” wat vanaand op Oudtshoorn praat ter ondersteuning van Bybelverspreiding, vir ons een van sy doepas meng om van die ongewenste Verwoerdpleiners ontslae te raak.

So by wyse van spreke, synde die goeie dokter lewens by uitnemendheid red… Dalk kan hy Oudtshoorn se mense van ondergang red?

Oudtshoorn. 3 Mei 2013. 17h15. Die Roland Butler-fiasko van tién jáár gelede is blykbaar vergewe en vergeet en die ANC-administrasie het Butler blykbaar gevra om as hoof finansiële beampte waar te neem in die plek van oorlede Deon Lott terwyl hy wag dat Beaufort-Wes besluit of hy aldaar die geldsake sal bestuur.

O!O het in 2009 oor Oudtshoorn se Butler-sage berig. Dié storie dui aan dat Oudtshoorn oor en oor en oor en oor presies dieselfde foute maak. Is dit opsetlik? Is dit die gevolg van ongeërgdheid? Is dit maar net plein onnoselheid?

Wié weet!? Wié kan sê?

Hier is die Butler-berigte; besluit self of Roland Butler Oudtshoorn se finansies moet bestuur.

Let ook op hoe die destydse DA-aangestelde (nes doeminies Noul Pietersen óók deur die DA aangestel is!) Wessel Rabbets, waarnemende munisipale bestuurder, O!O se navrae oor die Butler-saak in die wiele probeer ry het.

En let op O!O se vertroue, in 2009, in Anton Bredell!!

En dan weet Theuns Botha te vertel Drewan Baird kan nie van mening verander nie!

Theunsman!

Butler se huidige nadertrekking word deur “ongeïdentifiseerde bronne na aan die saak” (pragtig, né!) voor die deur van die direkteur gemeenskapsdienste gelê – Ron Lottering.

Geen verrassing nie!

O!O weet dat Lottering se politieke baas, Badih Chaaban, van die NPP, Butler as konsultant gebruik het in die 2011-verkiesing. En Lottering was tóé, soos hy nou steeds in alles behalwe naam is, die sekretaris-generaal van die NPP.

Maar Ronnie reken alle kritiek is maar net deeltjies van ‘n groteske poging van bepaalde mense om sy loopbaan te verongeluk.

Lees gerus…

13 September 2009. Hande bo-op die kombers! Staak die geknoei!

Munisipale ondersoeke moet in die skrille openbare lig gedoen word sodat almal op Oudtshoorn wat wíl, kan sién!

Hierdie woorde kom uit Die Burger van 4 Maart 2004:

Mnr Roland Butler, vorige munisipale bestuurder op die dorp, is in Augustus (2003) met verpligte verlof gestuur en het einde September bedank.

‘n Ondersoek is (in 2003) onder leiding van adv Etienne Vermaak van Wekpro gedoen na bewerings teen Butler. Die verslag, wat (in 2003) voltooi is, is in die besit van die munisipaliteit, maar word nie bekend gemaak nie.

Nee, nie uit die jongste Burger nie, maar uit Die Burger van 4 Maart 2004.

O!O is besig met ‘n ondersoek na die munisipaliteit se saak (MAS Nommer 797/2005) teen Butler.

Daar word gespekuleer…

Hóékom word daar gespekuléér?
Want die munisipaliteit het sedert 2003! nog nie die feite bekend gemaak nie!

Daar word gespekuleer dat Butler die munisipaliteit na bewering sowat R96 000 moes terugbetaal het, maar dat die ANC-aangestelde administrateur, Louis Scheepers, die saak in 2007 na bewering onderdruk het en dat die saak, na bewering, op aanbeveling van Scheepers geskik is en dat Butler na bewering slegs sowat R20 000 moes betaal het.

Wat het gebeur?

Is die R20 000 betaal?

Hoekom is slegs R20 000, van die beweerde R96 000 verskuldig, betaal?

Het Scheepers die saak inderdaad beïnvloed?

Wie het die munisipaliteit se saak teen Butler teruggetrek?

Hoe het dit gekom dat ‘n munisipale bestuurder (Butler) die munisipaliteit – die belastingbetalers van Oudtshoorn – R96 000 skuld?

Hoe kan daar móóntlik van die belastingbetalers van Oudtshoorn verwag word om die munisipaliteit met ondersoeke te vertrou as daar géén, maar géén, inligting oor die aard en omvang van die ondersoeke bekend is of bekend gemaak word nie?

Hoe sal die belastingbetalers óóit weet hoeveel van hulle geld – wat deur onbeholpenheid en/of onkunde en/of oneerlikheid en/of onverskilligheid en/of onsydigheid en/of onbetrokkenheid vervreem is – wanbestuur is en teruggekry of verbeur is, as die munisipaliteit daarop aandring om agter “prosesse” te skuil en as die munisipaliteit volstrek weier – “jy sal nie vir my sê hoe om my werk te doen nie” – om die mense van Oudtshoorn te ken in ondersoeke en aangeleenthede wat die mense van Oudtshoorn in die sak raak!?

Daar was in 2003 en in 2004 en in 2005 en in 2006 en in 2007 óók “goeie mense” in die munisipaliteit – nes daar nou in 2009 “goeie mense” in die munisipaliteit is… en tóg. En tóg.

Oudtshoorn wil álles weet wat op die Suid-Westelike hoek van Voortrekker- en Langenhovenweg gebeur.

Alles!

Hóékom?

Ag, jy verwag tog nou nie O!O moet dié onnosel vraag met kommentaar uit die nagbalie trek nie!?

Die bevindinge van O!O se eie ondersoek na saak 797/2005 sal op O!O verskyn – die vordering en die uitslag.

15 September 2009. Die Butler-fiasko… En wat dit oor munisipale prosesse sê

Op 28 Junie 2005 – meer as vier jaar gelede (dis nóú ág jáár later) – dagvaar die munisipaliteit sy voormalige munisipale bestuurder, Roland Butler, vir byna R96 000.

Die bedrag is opgemaak uit byna R63 000 as synde vir salaris wat te veel aan Butler oorbetaal is; studieskuld van meer as R10 000; en meer as R90 000 ten aansien van Butler se motorvoertuiglening.

Die munisipaliteit erken dat Butler meer as R67 000 in uitstaande verlofgeld geskuld word en die somtotaal van die munisipaliteit se eis teen Butler is derhalwe R95 954.36.

Op 29 Julie 2005 word vonnis vir hierdie bedrag by verstek toegestaan.

Op 6 Oktober 2005 doen Butler aansoek om die tersydestelling van die vonnis op grond dat die munisipaliteit hom meer skuld as die bedrag waarvoor die munisipaliteit hom gedagvaar het.

Die vonnis word inderdaad op 21 Oktober tersyde gestel na ‘n ooreenkoms tussen Butler en die munisipaliteit.

Op 21 Februarie 2006 reik die munisipaliteit egter ‘n nuwe dagvaardiging teen Butler uit vir R95 592.84.

Dié dagvaardiging is die laaste openbare dokument in die saak tussen die munisipaliteit en Roland Butler.

Wat het gebeur?

Hoekom is die saak laat vaar?

Die munisipaliteit se regsverteenwoordigers het O!O na die munisipale bestuurder verwys vir verdere inligting.

Hier is O!O se medianavraag oor die saak:

Die Munisipale Bestuurder
Mnr Wessel Rabbets
Oudtshoorn Munisipaliteit
Per e-pos
Mnr Rabbets

Die munisipaliteit vs Roland Butler; saak nommer 797 van 2005

Wat was die ooreenkoms wat die munisipaliteit en die voormalige munisipale bestuurder, mnr Roland Butler, aangegaan het wat gelei het tot die tersydestelling van die munisipaliteit se vonnis teen Butler (saak 797/2005) op 21 Oktober 2005?

Waarom is daar ‘n tweede eis op 21 Februarie 2006 teen Butler ingestel?

Waarom is die tweede eis nie verhaal nie?

O!O stel dit andermaal onomwonde: Die munisipaliteit kan nie van Oudtshoorn se inwoners verwag om vertroue te hê in enige prosesse van die munisipaliteit om die belange van inwoners en belastingbetalers te beskerm nie.

Die Roland Butler-fiasko is afdoende bewys hiervoor.

Maar daar is teenswoordige bewyse wat hierdie onvermoë van die munisipaliteit bevestig:

Francois Barnard is tans besig met ‘n forensiese ondersoek wat aanstellings en bevorderings insluit.

Nic Barrow het op 28 Julie verwys na ‘n advertensie in die Herrie “wat gevra het vir iemand wat ‘‘n forensiese ondersoek na beweerde nie-nakoming van wetgewing en regulasies’ moes doen. Hierdie advertensie was baie kripties en verskil hemelsbreed van die raadsbesluit wat weer in KOMITEE (agter geslote deure) geneem is. Vergelyk dit maar self. Feit van die saak is die detail is weer van die publiek weerhou. Hoekom?”

Hoekom het Barnard se ondersoek nie aan die lig gebring dat die korporatiewe bestuurder, Thembani Gutas se dienskontrak nie aan die vereistes van die Bedingingsraad vir Plaaslike Regering (SALGBC) voldoen nie?

Die munisipaliteit sal waarskynlik voorhou dat die ondersoek nog nie afgehandel is nie.

Alhoewel O!O verneem dat die ondersoek na aanstellings, wat sekerlik dienskontrakte insluit, reeds afgehandel is, kan die status van die ondersoek nie met sekerheid bepaal word nie want die munisipaliteit swyg daaroor.

Indien die forensiese ondersoek nie Gutas se onvoldoende kontrak uitgewys het nie, sal die inwoners van Oudtshoorn dit nooit weet nie want die munisipaliteit kan eenvoudig voorgee dat Barnard ten tyde van Gutas se skorsing nog nie die korporatiewe bestuurder se kontrak ondersoek het nie.

Waarom het die MB egter nie Gutas se dienskontrak nagegaan en vasgestel dat hy nie in terme van die bestaande kontrak geskors kan word nie?

Die MB sê dat hy in goedertrou opgetree het en in alle redelikheid aanvaar het dat Gutas se kontrak in orde was.

In die woorde van Nic Barrow Maandagoggend: “Nie goed genoeg nie.”

Selfs al was daar ‘n regmatige ooreenkoms tussen die munisipaliteit en Butler wat die inwoners van Oudtshoorn se belange beskerm het, getuig die munisipaliteit se absolute halstarrige weiering om die feite voor die publiek te lê van strafbare onverskilligheid (indifference).

Dat die aanvang van ‘n “skorsings-proses” van Oudtshoorn se tweede mees senior amptenaar deur die MB en deur die raad van die mense van Oudtshoorn weerhou is – die MB het Gutas se skorsing slegs erken nadat hy oor die regstegniese dispuut gekonfronteer is – is verstandsverstommend.

Die munisipaliteit kan nie vertrou word nie.

Die munisipaliteit se ondersoeke moet in die skrille lig van openbare betragting gedoen word.

15 September 2009. Nóg ‘n bedrag van meer as R165 000 van jóú geld vermors!

Die Roland Butler-fiasko waaroor O!O vroeër berig het, het vir jóú, die belastingbetaler, meer as R165 000 uit die sak gejaag.

Butler moes die munisipaliteit meer as R95 000 terugbetaal.

Die forensiese ondersoek – die PricewaterhouseCoopers-verslag lê iewers in die munisipaliteit – wat Butler se vergrype blootgelê het, het R70 000 gekos.

Daar is die R165 000.

Dis vóór regskoste.

O!O het vroeër gevra waarom die regsstappe teen Butler laat vaar is…

Dit het intussen aan die lig gekom dat Butler se opvolger as munisipale bestuurder, Mervin May, wat die regsproses teen Butler moes dryf, ‘n noue persoonlike vriend van Butler was; dat May ‘n huis van Butler, in Victoriastraat, gehuur het; dat Butler tydens sy termyn as MB vir May, tóé direkteur van administrasie, ‘n hoër salaris betaal het as wat goedgekeur was.
Bronne na aan die munisipaliteit vertel dat Butler bepaalde amptenare met skorsing en aanklagte gedreig het om te verhoed dat daar teen hom opgetree word.

Hoekom die eis van meer as R95 000 van 21 Februarie 2006 laat vaar is?

Die gevolg van slordige administrasie. O!O se bronne sê dat selfs die munisipaliteit se regsverteenwoordigers nie geredelik inligting oor die saak teen Butler gekry het nie.

Klink dít nie bekend nie!?

Voorts het Butler se bekwame regsverteenwoordiger, ‘n man wat die munisipaliteit uiters goed ken, die gereelde argument met amptenare gehad – dat daar teeneise is; dat ‘n hofsaak baie tyd in beslag sou neem; dat ‘n hofsaak baie geld sou kos… O!O verkwalik nie die prokureur wat sy kliënt met mag en mening verdedig het nie – allermíns!

En die saak het langsamer omgekom.

Oor onbetrokkenheid. Oor persoonlike verhoudinge. Oor wedersydse voordeel. Oor doodgewone luiheid.

Meer as R165 000 van jóú geld is vermórs!

Die munisipaliteit se ondersoeke moet in die skrille lig van openbare betragting gedoen word.

20 Oktober 2009. MB grafstil; LUR reageer dadelik

O!O het op 15 September amptelik by die MB navraag gedoen oor die Butler-fiasko wat Oudtshoorn se belastingbetalers ten minste R165,000 gekos het.

O!O het hierdie navraag elke week herhaal:

Wat was die ooreenkoms wat die munisipaliteit en die voormalige munisipale bestuurder, mnr Roland Butler, aangegaan het wat gelei het tot die tersydestelling van die munisipaliteit se vonnis teen Butler (saak 797/2005) op 21 Oktober 2005?

Waarom is daar n tweede eis op 21 Februarie 2006 teen Butler ingestel?

Waarom is die tweede eis nie verhaal nie?

O!O het nog nie eens ‘n erkenning van ontvangs van die MB gekry nie.

Gisteroggend stuur OO toe ‘n kopie van die navraag aan die LUR vir plaaslike regering, mnr Anton Bredell.

En Bredell het dieselfde dag persoonlik gereageer: “Ek weet nie enige iets van die aangeleentheid nie. Die president is more hier en dan vlieg ek na Johannesburg. Ek sal dalk nie spoedig inligting by jou kan uitkry nie. Ek sal egter navrae rig so spoedig moontlik.”

Dit is dwingend noodsaaklik dat Oudtshoorn se raadslede en amptenary besef dat die gevolge van die dekade-lange wanpraktyke van Oudtshoorn se dorpsregering in die ope hanteer moet word.

Meer is nodig as blote regstelling en verskansing teen soortgelyke toekomstige vergrype.

Oudtshoorn het ook heling nodig. Agterdog moet ‘n nekslag kry.
Daarom moet vrae openhartig en volledig beantwoord word. Selfs al is die antwoord: “Ek weet nie; ek sal uitvind.”

Bredell begryp hierdie kritiese kommunikasieriglyn.

Wat steek die raad en die amptenary weg deur langsamer inligting te weerhou?

28 Oktober 2009. Bredell wýs tande en trék tande; Die munisipaliteit sál sê

Nadat O!O die munisipale bestuurder vier maal formeel gevra het om inligting te verskaf oor die munisipaliteit se saak teen ‘n voormalige munisipale bestuurder, mnr Roland Butler – op 15 September; op 29 September; op 19 Oktober en op 26 Oktober – het O!O gisteroggend hierdie reaksie ontvang:

MEDIA ENQUIRY RESPONSE ISSUED ON BEHALF OF THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER

27 Oktober 2009

Geagte Mnr. D. Baird (Oudtshoorn Online)

Die Munisipaliteit vs Roland Butler: Saaknommer 797 van 2005

Volgens die bepalings van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000, kan ‘n persoon alleenlik inligting bekom deur na die Staat/Munisipaliteit, aansoek te doen. Hierdie versoek kan aan die aangestelde Adjunk Inligtingsbeampte, Mnr. Deon Visagie gerig word.

Geliewe daarop te let dat u versoek in hierdie verband op ‘n derde party, Mnr. Butler, betrekking het. Artikel 47 van bogenoemde Wet moet in die verband in ag geneem word. Ons moet binne 21 dae na ontvangs van u voltooide aansoekvorm, aan Mnr Butler kennis gee dat u sekere persoonlike inligting van hom versoek. Mnr Butler moet dan ingevolge Artikel 48 toestemming gee dat sodanige inligting wel beskikbaar gestel mag word.

Dit neem bykans sés weke om hierdie reaksie te van die MB te kry!?

Dit was – en dit ís – onaanvaarbaar.

Om tien minute oor nege gisteroggend het O!O die LUR vir plaaslike regering, mnr Anton Bredell, gevra om in hierdie saak in te gryp. Bredell is reeds vroeër op die uitstaande inligting bedag gemaak en het verlede week ook verneem of die saak vorder.

Gisteroggend het Bredell onderneem om te verseker dat O!O die inligting kry; dat die munisipaliteit die inligting verskaf.

Die LUR het die speaker gebel en opdrag gegee dat hy details van die Butler-saak by die waarnemende hoof finansies, Arnold Bredenhann, verneem en aan O!O rapporteer.

Raadsheer Nel het Bredenhann van Bredell se opdrag in kennis gestel en het gistermiddag verneem dat die inligting bymekaar gesit word en spoedig beskikbaar sal wees.

O!O was nog altyd beïndruk met die DA se deursigtigheid. Bredell raak sigbaar geïrriteer as hy verneem dat die media nie vinnige reaksie op vrae kry nie.

Dit staan in skrille kontras met die Oudtshoorn munisipaliteit se volstrekte en toegewyde onderskrywing van grenslose, berekende obskurantissme.

Miskien is die munisipaliteit se weiering om kritieke inligting aan die mense van Oudtshoorn bekend te maak maar net die gevolg van ‘n gebrek aan toewyding, maar net die gevolg van doodgewone laksheid; van luiheid.

Want dit kan tog sekerlik nie wees dat die munisipaliteit goed vir die inwoners wil wégsteek nie!?

Kán dit!?

Nic Barrow het gister tydens ‘n gesprek met O!O verwys na inligting – oor Tinus Matthysen – wat hy in Februarie aangevra het: behoorlik in terme van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2002). Slegs nadat hy uiteindelik sy humeur verloor het na vele verdere navrae, het Barrow die inligting sowat drie weke gelede gekry.

Dit is onaanvaarbaar!

Die munisipale bestuurder, Wessel Rabbets, het O!O al mooi verduidelik (hy was nie ontsteld of kwaad nie, want O!O is nie belangrik genoeg om oor ontsteld of kwaad te raak nie, aldus Rabbets) dat O!O hom wat Rabbets is nie sal voorsê hoe die munisipale bestuurder sy werk moet doen nie.

Wel, Wessel Rabbets werk vir die mense van Oudtshoorn. Hy is in diens van die belastingbetalers van Oudtshoorn.

O!O sal nié nee vir ‘n antwoord aanvaar nie.

O!O sal ‘n visgraat in die munisipale keel blý.

Die munisipaliteit is al so lank toegelaat om te swyg dat hy dit as ‘n reg beskou om te swyg.

Daar bestaan beswaarlik gepriviligeerde inligting in die Oudtshoorn munisipaliteit. En wanneer die mense van Oudtshoorn se geld weggemors word deur administratiewe onbetrokkenheid, luiheid, domheid en oneerlikheid, wil Oudtshoorn se mense – Bredell se baas! – daarvan wéét.

Dis nie die munisipaliteit se plek om bek te hou nie.

Dít is wat O!O oor die Butler-fiasko wil weet:

Wat was die ooreenkoms wat die munisipaliteit en die voormalige munisipale bestuurder, Roland Butler, aangegaan het wat gelei het tot die tersydestelling van die munisipaliteit se vonnis teen Butler (saak 797/2005) op 21 Oktober 2005?

Waarom is daar ‘n tweede eis op 21 Februarie 2006 teen Butler ingestel?

Waarom is die tweede eis nie verhaal nie?

Hierdie saak het die belastingbetalers na beraming sowat R165,000 gekos.

Wat het van ons geld gewórd, Wessel!?

7 November 2009. Die Butler-fiasko; Die RFM-fiasko… Moet ons opgee!?

Nadat ek die munisipale bestuurder vier maal formeel gevra het om inligting te verskaf oor die munisipaliteit se saak teen ‘n voormalige munisipale bestuurder, mnr Roland Butler – op 15 September; op 29 September; op 19 Oktober en op 26 Oktober – het ek op 27 Oktober, bykans ses weke na my eerste navraag, ‘n onaanvaarbare antwoord van die munisipaliteit se mediabeampte gekry.

Om tien minute oor nege, op 27 Oktober, het ek toe die LUR vir plaaslike regering, mnr Anton Bredell, gevra om in hierdie saak in te gryp. Bredell is reeds vroeër op die uitstaande inligting bedag gemaak en het in die week voor 27 Oktober verneem of die saak vorder.

Bredell het onmiddelik onderneem om te verseker dat ek die inligting kry; dat die munisipaliteit die inligting verskaf.

Bredell het die speaker gebel en opdrag gegee dat hy details van die Butler-saak by die waarnemende hoof finansies, mnr Arnold Bredenhann, verneem en aan my verskaf.

Raadsheer Nel het Bredenhann van Bredell se opdrag in kennis gestel en het dieselfde middag verneem dat die inligting bymekaar gesit word en spoedig beskikbaar sal wees.

Ek was tot nog toe beïndruk met die DA se deursigtigheid. Bredell raak, byvoorbeeld, sigbaar geïrriteer as hy verneem dat die media nie vinnige reaksie op vrae kry nie.

Dit staan in skrille kontras met die Oudtsnoorn munisipaliteit se volstrekte en toegewyde onderskrywing van grenslose, berekende obskurantisme.

Die Butler-fiasko het Oudtshoorn se belastingbetalers meer as R200,000 gekos en al wat die munisipaliteit oor die saak te sê het is dat daar ‘n skikking was en dat Butler glo R20,000 aan die munisipaliteit moes betaal. Of die bedrag inderdaad betaal is, is onbekend.

Op 10 November stuur ek die volgende sms aan Bredell: “Mun weier afskrifte v Butler en Rabbets se kontrakte itv art48 v 2 v 2000. Butler se 2005 teeneis was ongeldig; sy kontrak sal dit bevestig.”

Bredell reageer op 11 November: “Jammer, Ek het met P. Nel gepraat. Hy sal die kontrakte vandag vir jou gee.”

Die speaker het die waarnemende korporatiewe bestuurder, Deon Visagie, dieselfde dag opdrag gegee om die kontrakte aan my te verskaf.

Maar helaas. Visagie het my nie gekontak om die kontrakte af te haal nie en het teen 17h00 op 11 November, toe ek die speaker op kantoor gespreek het, reeds verkas en was nie beskikbaar om sy onverklaarbare gedrag te verduidelik nie.

Rabbets het persoonlik vroeër daardie dag die speaker ingelig dat hy die kontrakte nie beskikbaar sal stel sonder ‘n amptelike proses nie.

Die speaker het die minister dienooreenkomstig ingelig.

“Rabbets se optrede is in direkte teenstand van die minister se opdrag”, het die speaker aan my gesê.

Dit is al ‘n lagwekkende verwagting dat die munisipaliteit navrae probeer doodswyg.

Dit is ook ‘n bespotlike feit dat die munisipaliteit besef dat O!O elke dag of twee drie met ‘n nuwe vraag vorendag kom en dat die nuwe vrae die kollig van die ouer vrae wegneem. Die munisipaliteit hoef dus net ‘n dag of twee te wag, dan meen hulle, soos ‘n kind wat die ogies styf toeknyp, sal die probleem weggaan.

So het Rabbets nóú nog nie verduidelik – onbeantwoord sedert 22 Oktober! – waarom hy onlangs R25,000 van Oudtshoorn se belastingbetalersgeld aan RFM gegee het nie.

Op 30 November stuur ek weer ‘n sms aan Bredell: “Ek verneem graag jou mening oor my opsies om Butler se kontrak te bekom.”
Ek het nog nie sedertdien van Bredell gehoor nie.

En natuurlik het ek nog nie van Rabbets gehoor nie.

Wat is R214,093.35 – regskoste en bestuurstyd uitgesluit, wat in die Butler-fiasko vermors is, nou!?

Wat is R25,000 aan ‘n “gemeenskapsradio” wat sy deure weens skuld moet toemaak ‘n paar weke na die munisipale toegiffie!?

Hoe dúrf die mense van Oudtshoorn wil weet!?

Dit wil voorkom asof Rabbets net reageer net as hy geïrriteer word.

Nadat ek Rabbets verlede Sondag klaarblyklik erg geïrriteer het, het hy dieselfde week op Nic Barrow se vrae gereageer in Die Hoorn en die Oudtshoorn Courant. Dít terwyl Barrow vroeër inligting – oor Tinus Matthysen – wat hy in Februarie aangevra het, behoorlik in terme van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2002), eers sowat ágt máánde later gekry het… nadat hy uiteindelik sy humeur verloor het na vele verdere navrae.

Die kommunikasie van die munisipaliteit is ‘n bespotting.

Oudtshoorn verdien beter.

Daar gaan verskeie stemme op dat O!O meer positief moet wees.

Kan ek asseblief positiewe nuus kry!?

Lesers sal beswaarlik kan glo presies hóé positief O!O sal wees wanneer goeie nuus beskikbaar raak.

Miskien kan daar vandeesweek oor iets gejuig word. Ek sien reikhalsend daarna uit en ek hoop en vertrou om daaroor te kan skryf!

12 November 2009. Rabbets weier Bredell; MB veronagsaam die LUR

Nadat die munisipaliteit hom Maandag op die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000, beroep het om te weier om die dienskontrakte van ‘n voormailge munisipale bestuurder, mnr Roland Butler en die huidige waarnemende munisipale bestuurder, mnr Wessel Rabbets, aan O!O beskikbaar te maak, het O!O die saak met die minister van plaaslike regering, Anton Bredell, opgeneem.

Bredell het, soos O!O gewoond geraak het, die aangeleentheid onmiddelik aangespreek en die speaker opdrag gegee om die dokumente tot OO se beskikking te stel.

Die speaker het die waarnemende korporatiewe bestuurder, Deon Visagie, opdrag gegee om die kontrakte aan OO te oorhandig.

Die speaker was gistermiddag laat onder die indruk dat O!O reeds ten minste Butler se kontrak ontvang het.

Maar helaas.

Visagie het O!O nie gekontak om die kontrak af te haal nie en het teen 17h00 gistermiddag, toe O!O die speaker op kantoor gespreek het, reeds verkas en was nie beskikbaar om sy onverklaarbare gedrag te verduidelik nie.

”Iemand” het besluit dat Rabbets se kontrak nie beskikbaar gestel sal word voordat hy nie in die saak geken is nie.

En Rabbets het persoonlik vroeër vandag die speaker ingelig dat hy die kontrakte nie beskikbaar sal stel sonder ‘n amptelike proses nie.

Die speaker het die minister dienooreenkomstig ingelig.

“Rabbets se optrede is in direkte teenstand van die minister se opdrag”, het die speaker gesê.

O!O het die minister pas ingelig dat Rabbets weier om die kontrakte beskikbaar te stel en dat O!O verwag dat daar teen Rabbets opgetree sal word omdat hy ‘n direkte opdrag van die minister veronagsaam.

Maar, soos O!O nou al weet, Bredell is nie Rabbets se baas nie, aldus Oudtshoorn se munisipale bestuurder. En hoe’t Rabbets destyds vir OO gesê: Jy sal my nie voorsê hoe om my werk te doen nie…”

Wel, iémand sal moet!

Klik hier omin te skryf – dis gratis | Adverteer op O!O | Tuis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s