Ag, assebliéf tog, DA!

Een ding is seker: die DA dink kiesers is do… dom

Kom wat wil tussen die oë feitelike beriggewing van wat
jy waarskynlik selfs nie eens besef jy behoort te wil weet nie

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

Klik hier om @OudtshoornO op twitter te volg

Drewan Baird. Oudtshoorn. 12 April 2012. 06h00. Ag nee wat Eden!

Daar’s nou ‘n “Eden Disiplinêre Komitee”, kompleet met hoofletters.

Só ‘n komitee moes lánkal in plek gewees het.

Dis juis só ‘n komitee wat betrokke was by die ondersoek na DA-raadslede Johann Koegelenberg, Henri McCombie en Patrick Murray wat op die uiteindelike ontslag van die drie gelei het.

Streeklanddros Eugenia Jacobs het op 11 Junie 2012 in die George streekhof bevind dat die staat se getuies so swak en ongeloofwaardig was in die futiele omkoopklag teen die drie dat geen saak uitgemaak kon word nie.

Sedertdien was daar ‘n regime-verandering en die DA-raad het in gebreke gebly om ‘n nuwe disiplinêre komitee op die been te bring.

Maar wat gaan die nuwe komitee nou eintlik dóén!?

Die ondersoek na Wessie van der Westhuizen is rééds gedoen. Dit het reeds, volgens Van der Westhuizen, sowat R400,000 gekos!

Wat nou móét gebeur is ‘n disiplinêre verhoor. ‘n Voorsittende beampte en ‘n aanklaer moet aangestel word. ‘n Klagstaat moet opgetrek word.

Die bevinding van die voorsittende beampte moet deur die raad oorweeg word en ‘n aanbeveling moet aan die provinsiale minister van plaaslike regering, Anton Bredell, gedoen word. Bredell kan die raad se aanbeveling aanvaar, of verwerp, of bywerk.

Bredell het nie ‘n vinger gelig in die Koegelenberg/McCombi/Murray-saak nie.

O!O het geen verwagting dat Bredell enigiets sal doen in die Van der Westhuizen/Niehaus-saak nie.

Maar weet nou verseker: Die “komitee” het geen sê in ‘n “verhoor” nie. Die komitee is maar net daar. Waarskynlik moet dié komitee ondersoeke doen. Maar Eden het so baie geld dat ‘n eksterne forensiese firma R400,000 betaal is om te doen wat die komitee waarskynlik moes gedoen het.

En toe is die komitee eers ná die ondersoek aangewys… en aan ons dommerds verkwansel as ‘n eerste stap in die een of ander rigting met die Van der Westhuizen/Niehaus-saak.

Die kômitéé is ‘n katelknapie sonder knaters.

Van der Westhuizen is ‘n óu hand. Hy en sy regspan gaan die “proses”, daardie moerse skuiling wat politici sommer so kul-jou-hier-en-kul-jou-daar-en-siedaar kan saamflans om onaantasbaar te raak, aan flarde skeur. En Wessie gaan wegwaggel, in sy Tdi klim, en teen 184kpu vryspring.

Die hele ding is ‘n siek grap. ‘n Baie dúúr siek grap.

Kyk net die gemoedelikheid op die George Herald-foto; léés wat gesê is!

Daar sal geen wenners wees nie.

Maar al Eden se kiesers gaan verloor.

En raai wat?

Volgende jaar gaan ál die verneukte kiesers maar ándermaal hulle kruisies agter die ANC of die DA trek.

Politici gedy op die stommiteit van kiesers.

Hopelik is O!O-lesers ‘n bietjie beter ingelig.

Hier, my lankmoedige lesers, word ons be-dónir.

Drewan Baird. Oudtshoorn. 10 April 2012. 16h00. Soos gewoonlik was O!O se voorspellings in die kol!

Die komitee om die ENS-verlag oor Wessie van der Westhuizen en Gert Niehaus te ondersoek bestaan inderdaad uit die raadslede wat O!O om 11h15, 2 uur en 45 minute vóór die aanvang van die vergadering wat hulle aangewys het, geïdentifiseer het.

Van der Westhuizen het ingesit toe Niehaus bespreek is en andersom.

O!O voorspel dat Van der Westhuizen en Niehaus ongedeerd van hierdie “ligte mistykie” gaan afkom.

Die DA kan nie ‘n hondegeveg in ‘n papiersak laat gebeur nie.

O, O!O was verkeerd oor Ivan Meyer: hy was nie teenwoordig nie. Gee seker nie genoeg om nie.

En die Bitou-raadslid ís toe ingesweer – die addendum op die agenda was waarskynlik agv O!O se berig!

Oudtshoorn. 10 April 2012. 11h15. Eden- en DA-funksionarisse lieg soos tannetrekkers!

O!O is baie mooi gevra om nié hierdie berig te publiseer nie.

Maar omdat die DA O!O om die bos probeer lei het, hier is die storie…

Daar is vanmiddag 14h00 ‘n spesiale Eden-raadsvergadering.

Die Wes-Kaapse DA-leier, Ivan Meyer, gaan die vergadering bywoon.

Maar Eden-funksionarisse weet O!O te vertel dat Meyer nie op George is nie.

Dít terwyl O!O ooggetuies het wat Meyer in die Eden-gebou gesien het… En selfs ‘n foto van Meyer op George!

Daar gaan vanmiddag gepoog word om ‘n komitee aan te stel om die ENS-verslag, wat die burgemeester, Wessie van der Westhuizen, en raadslid Gert Niehaus in bedrog verwikkel, te ondersoek.

By verskeie voormalige geleenthede het die ANC verhoed dat die raad ‘n kworum het en kon die komitee nie aangestel word nie.

Die DA-lid vir Bitou is nog nie ingesweer nie en haar inhuldiging is ook nie op vandag se agenda nie.

Die DA begin dus met 19 raadslede – 16 DA; 2 ACDP; 1 Cope: as 2 van dié raadslede afwesig is en die ANC boikot verrigtinge is daar vandag wéér geen kworum nie.

Die klagtes teen Van der Westhuizen en Niehaus is geskei, sodat die een teenwoordig kan wees as die ander bespreek word.

Gaan dié twee albei afwesig wees in wedersydse ondersteuning?

Indien wel, en die ANC stap uit, is daar nie ‘n kworum nie.

Maar O!O meen daar sál vanmiddag ‘n komitee aangestel word!

Hoekom!?

Want die komitee gaan met Van der Westhuizen se politieke vrinne geláái wees:

Die onderburgemeester, Lionel Esau (DA – ‘n vyand); DJ Van Rensburg (ACDP – ‘n vriend); NC Booisen (DA – ‘n vriend); 2 ANC-lede (vriende).

Hou in gedagte dat die komitee nog verkies moet word. O!O publiseer die DA-koukusbesluit júis in ‘n poging om te verhóéd dat bogenoemde snare verkies word…

Hierdie komitee sal die ENS-verslag “objektief” oorweeg en ‘n aanbeveling aan die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredell, maak.

Ag, ássebliéf tog!

Die DA dink kennelik jy, my lankmoedige leser, is plein stoepit.

Die munisipale bestuurder van Eden, en Bredell, moes lankal die nodige gedoen het – niks meer as wat die wet vereis nie.

Maar helaas!

Klik hier omin te skryf – dis gratis | Adverteer op O!O | Tuis

Advertisements

8 thoughts on “Ag, assebliéf tog, DA!

 1. Pletty I can asure you Eden does not have the uniform standing procedure as required by the relevant section. Godfrey Louw does not even know what the iniform standing procedure is all about! And I know for a fact that Theodoris Wakeford-Brown- Nayler the Speaker is in the dark about this. Here help hulle!

 2. And yet another one.

  As this is a very serious charge and the accused can at the very least face a fine or at worst face removal from council, item 4(3) of the Code of Conduct for Councillors applies:

  “Proceedings for the imposition of a fine or removal of a councillor must be conducted in accordance with a uniform standing procedure which each municipal council must adopt for the purposes of this item. The uniform standing procedure must comply with the rules of natural justice.”

  Has Eden District Council adopted such uniform standing procedures?

 3. MAY I SUGGEST THE CHAIRPERSON OF THIS COMMITTEE URGENTLY CONTACT THE NMMU FOR ASSISTANCE.

  Short Learning Programme Outline:
  Code of Conduct for Councillors: Procedures for Disciplinary Hearings & Investigations
  NQF level 5 – 8 contact hours

  Purpose of Short Learning Programme
  The purpose of this short learning programme is to establish a uniform and common procedure for investigations into the breach of the Code of Conduct for Councillors.

  Entrance Requirements
  A completed learning programme at NQF level 4 or Matriculation qualification issued by the Matriculation Board of South Africa or equivalent qualification.

  Assessment Practice
  · 50% will be assessed through the application of classroom based activities and/ or case studies
  · 50% will be through the application of practical knowledge through a workplace based assignment

  Attendance Requirements
  Kindly note delegates are to attend the full day course.

  MODULAR OUTLINE:
  1. Investigation by the speaker
  · Reasonable suspicion of breach of code
  · The investigation
  2. Investigation by municipal council or special committee
  · The charges
  · Commencement of the hearing
  o Principles
  o Preliminaries
  o Acknowledgement of charge sheet
  3. The plea
  · Plea of guilty
  · Plea of not guilty
  o The process
  o Evaluation of finding
  · Mitigation and aggravation
  · Administrative arrangements

  Contact details
  For further information and to request quotations, please contact:

  Mrs Marlene Holland
  Tel: 041 504 4757
  Fax: 041 504 9204
  E-mail: marlene.holland@nmmu.ac.za

  Miss Tamrin January
  Tel: 041 504 4706
  E-mail: Tamrin.January2@nmmu.ac.za

 4. I can’t understand this. What is the committee for? What did council instruct them to do? It cannot be to investigate, after all the biggest law firm in Africa with all the expertise and resources at their disposal have already done so and produced the so-called ENS report. Surely the council does not expect a committee of laymen with no relevant skills and no resources to produce a better and more credible report.

  Surely the council must have instructed that they proceed on the basis of the report. Draw up a charge sheet, establish a disciplinary mechanism (If the municipal standing rules allow for such) allow the two gentlemen to prepare for a hearing and for the committee to then conduct make a recommendation to council based on the outcome of the hearing.

  I would suggest that they obtain the assistance of a legal practitioner with specialised knowledge and together with the defence attorney(s) agree on an acceptable process and procedure which both sides will accept.

  If this committee screw-up on the tiniest detail the result is going to be set aside on a technicality at enormous cost to the municipality.

 5. Ed. Die Speaker saam met haar DA funksionaris Godfrey Louw het alreeds die hele proses opgefok. Die Dissiplinere Komitee is op die been gebring maar die Raad soos vereis deur die Strukturewet 117 van 1998 en meer spesifiek artikel 79 bepaal dat die Raad die lede van sodanige komitee moet aanwys asook die voorsitter. Dit het klaarblyklik nie by Woensdag se raadsvergadering gebeur nie. Die raad het bloot besluit dat die DA 3 lede aanwys en die ANC en sy vennote 2 lede aanwys en hierdie name is agterna aan die Speaker se kantoor verskaf. Die Raad het dus nie die lede van die komitee aangewys nie. Daar is ook geen “terms of reference” vir hierdie komitee vasgestel nie.Die ENS verslag is ook nie aan die raadslede voorsien nie. Wessie hoef hom glad nie verder te bekommer nie. Die munisipale bestuurder het aanvanklik gese dat die ondersoek R200 000 gekos het maar nou verneem ons dit kos R 400 000. Die aanstelling van die forensiese maatskappy moes deur “n tenderproses gegaan het. Louw het drie kwotasies aangevra en ENS was die goedkoopste. Nou wonder ek of hulle nogsteeds die goedkoopste is? Louw het ook blykbaar afgewyk van die normale scm prosedure in terme van regulasie 36 van die SCM Regulasies, die vraag is nou waarom het hy afgewyk? Louw sal moet antwoorde gee!

 6. Aah!! nou sien ek.

  O!O het die Speaker toe die ENS verslag en die replieke ter tafel gele. Indien wel kan jy lsg publiseer sodat ons ok kan sien wat se die manne.

  Die volgende move sal natuurlik wees om hierdie verhoor agter geslote deure te probeer hou…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s