Tyd vir die kerk om op te staan

Dit is tyd dat die NG Kerkfamilie en ander Protestantse kerke die teologiese uitdaging van homoseksualiteit aanvaar en etiese leiding neem ter wille van God se koninkryk en gays se waardigheid, skryf Chris Jones.

No holds barred in your face factual reporting
even of what you may not realise you should want to know

Your advertising is only as good as the people who see it – repeatedly!
You want to do business with O!O readers – people with money and control of corporate budgets.
And you want to reach them behind their desks, making decisions!
Click here

Click to follow @DrewanBaird on twitter

Oudtshoorn. 19 Januarie 2013. 09h45. Volgens my lees van die Bybel lewer nóg die Ou nóg die Nuwe Testament uitspraak oor homoseksuele oriëntasie soos ons dit vandag ken, óf oor ’n intieme verhouding tussen twee volwassenes van dieselfde geslag, gegrond in ’n monogame verbintenis en gekenmerk deur liefde, respek en menswaardigheid. Waaroor dit wél in die Bybel gaan, is homoseksuele verkragting, wellus, tempelprostitusie en pederastie (’n man wat onsedelike verhoudings het met persone van sy geslag, veral met jong seuns).

Hierom moet ons baie versigtig wees hoe ons die Bybel gebruik wat homoërotiek betref. Die sosiaal-historikus Daniel Boorstin sê: “The greatest obstacle to discovering the shape of the earth, the continents and the ocean was not ignorance, but the illusion of knowledge.”

’n Teenstrydigheid in ons Protestantse kerke se beredenering van hierdie saak bly die onderskeid wat gemaak word tussen homoseksuele oriëntasie en homoseksuele gedrag. Terwyl laasgenoemde afgewys word as sonde, geld dit vir hierdie kerke nie wat eersgenoemde betref nie. Maar kan die oriëntasie onskuldig wees as dit sou dui op ’n geneigdheid tot gedrag wat as sondig beskou word? Is dit nie inkonsekwent nie?

Selfs al gaan ons nie oor tot die sondige daad nie, wys Jesus tog reeds die sondige begeerte af wanneer Hy die blote begeerte tot egbreuk reeds met die daad gelykstel (Mat. 5:28)! Die oriëntasie (skuldig sowél as onskuldig!) en die daad is dus gelyk. Een! (Flip Theron)

Ek dink nie bogenoemde redenasie van (kerk)mense wat so gerieflik tussen oriëntasie en gedrag onderskei, kan die toets van die tyd deurstaan nie.

Vandag word taamlik algemeen aanvaar dat seksualiteit nié ’n geïsoleerde deel van ons bestaan is nie. Dit word gesien as deel van die totaliteit van ons menswees. Dit is integraal deel van ons identiteit; van hoe ons “aanmekaargesit” is.

Dit hou verband met ons behoefte aan fisieke en geestelike eenheid met ’n ander persoon, en ons soeke na die diepste vorm van intimiteit. Die seksuele wil dus ons menswees en persoonwees dien. Dit wil uitdrukking wees van ’n Godgegewe liefde wat ons eensaamheid verlig. Dít moet alle mense gegun word, ongeag hul sek­suele oriëntasie!

In hierdie opsig is dit belangrik om te besef dat ’n mens se liggaam nie iets is wat jy hét nie, maar wat jy ís. ’n Mens se seksuele behoeftes is so deel van jou soos jou hart en brein. Dit is natuurlik nie ál wat ’n mens is nie, maar hiersonder kan jy nie waarlik jy wees nie. Dit wórd en verander, pas aan en pols soos wat ’n mens leef en ouer word.

Daar ís dus ’n onlosmaaklike verweefdheid van die innerlike self en liggaamlikheid, van rede en begeerte. Om dít los te torring en te polariseer, soos deur eeue heen gedoen is, en steeds in en deur die kerk gedoen word, is nie net pynlik nie, maar besonder onmenslik! Die lewe voor (en vir) God kan eintlik net ’n volledig beliggaamde lewe wees.

Soms is dit vir Protestante só moeilik om met een van hul eie kernbeginsels om te gaan. Paulus skryf in Rom. 1:17: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.” Geloof alleen is dus wat saak maak. Die mens wat glo, is bevry van alle ander vereistes/verpligtinge om sy/haar saligheid op die een of ander wyse te “verdien”. Ongekwalifiseerde bevryding binne hierdie konteks beteken dus terselfdertyd ongekwalifiseerde inklusiwiteit. Almal wat opreg glo, is welkom!

Die tragiese is egter dat dwarsdeur die geskiedenis van die kerk hierdie inklusiwiteit op allerhande maniere ondermyn is. Om te glo is belangrik, maar… jy moet óók besny wees; of jy moet óók groot of klein of weer gedoop word; of jy moet jou by jou eie kultuurgroep aansluit; of jy moet ’n man wees om in die ampte te dien; of jy moet heteroseksueel wees óf selibaat leef (as jy ho­mo­sek­su­eel is) om ’n dominee te word.

Hierdie lys van “plusse” het oor die eeue gewissel. Telkens is nuwe variasies uitgedink. Daardeur is die wesenlike inklusiwiteit van die geloofsgemeenskap op allerhande maniere ondermyn. Die ergste is dat hierdie “plusse” deurgaans teologies verdedig is!

In die geval van gelegitimeerde gay proponente is die “plus” wat vereis word dat hulle selibaat sal leef – watter vreemde gedagte. Waarom nie eerder terugkeer na die reformatoriese kernbeginsel van die erkenning van geloof as die enigste voorwaarde vir volle, ongekwalifiseerde, inklusiewe lidmaatskap van die geloofs­gemeenskap nie? (Bernard Lategan)

En hoe Bybels is dit om selibaatheid van iemand te eis?

Waar dit wél gebeur, dink ek word ’n “strukturele denkfout” gemaak, want Paulus verwys na selibaatheid as ’n charisma – ’n genadegawe van God.

Die teoloog Helmut Thielicke wys daarop dat die selibate lewe nooit ’n “gedwonge keuse” kan wees nie.

Dit is uiters onbillik om seksuele onthouding van enige persoon te “eis”, behalwe natuurlik in gevalle van seksuele afwykings waardeur ’n persoon ander kan benadeel, byvoorbeeld in die geval van pedofilie.

Wat presies moet in elk geval onder selibaat verstaan word?

Geestelike volwassenheid behels bevryding van vooroordeel. So baie van ons samelewing se instellings werk met eng aannames van wat normaliteit is. En juis dít kan homofobie dryf.

Agter bogenoemde redenasie lê nié ’n najaag van die Suid-Afrikaanse regering se erkenning van diversiteit en pluraliteit soos in ons liberale Grondwet vervat nie. Dit is veel eerder ’n teologiese uitdaging aan die NG Kerkfamilie en ander Protestantse kerke om ’n slag op ’n dapper wyse op te staan en sterk etiese leiding in hierdie opsig te neem ter wille van God se koninkryk en gay mense se waardigheid.

Onthou, voorwaardelike aanvaarding bly verwerping!

Die Duitse teoloog Martin Niemöller het tydens Adolf Hitler se bewind die volgende gesê (hierdie is die bekendste Engelse vertaling):

They came for the Communists, and I didn’t object – for I wasn’t a Communist;
They came for the Socialists, and I didn’t object – for I wasn’t a Socialist;
They came for the labour leaders, and I didn’t object – for I wasn’t a labour leader;
They came for the Jews, and I didn’t object – for I wasn’t a Jew;
Then they came for me – and there was no one left to object.

Hiervoor moet die kerk(e) baie versigtig wees.

– Dr. Chris Jones is ’n teoloog van Stellenbosch.

Oorspronklik in By

Click here to receive updates.

Advertise on O!O

Click here to return to the title page.

Advertisements

5 thoughts on “Tyd vir die kerk om op te staan

 1. Gaan lees Romeine 1 verse 18 tot 32 wat se dit vir ons? ( om te vermaan en te veroordeel is twee verskillende dinge )Romeine 2 vers 3(dit is oor oordeel van die mens deur GOD!! Dit is verkort.)Lees dit en kyk in die bree spektrum na GOD se Woord oor die mens. Ons kry baie waarskuwings in die WOORD VAN GOD hoe ons as mens moet lewe op die aarde want SY WOORD bestaan vir altyd en ewig en ons as mens mag dit nie verander om ons te pas nie.

 2. Government Joins Attacks Against Religious Freedom!
  I have issued several warnings recently about the growing intolerance and discrimination against the Bible believing Church because of its Biblical beliefs and convictions concerning sexual sin.
  The Bible believing Christian Church is increasingly being singled out for slander, ridicule and blatant discrimination – simply because it upholds the Scriptural truth that homosexuality is a sin.

  Homosexual activists and their cheerleaders in the liberal media have launched several attacks against Christian ministries because of their deeply held Biblical beliefs and convictions.

  The most recent attack is focussed on Pastor Cornelis van Heyningen and the Creare Training Centre. Creare is a Bible based ministry of “Our Father’s Home Church” in Bloemfontein that trains young people in the arts, worship, Church planting and missions – among many other life skills.

  The ministry’s policy statement indicates that it does NOT discriminate against people on the basis of race, gender, religion or sexual orientation. However, it does require those students with a homosexual orientation to submit themselves to ministry to receive God’s healing & restoration.

  Homosexual students who do not want to change cannot therefore continue with the program.

  The pro-homosexual liberal media got hold of Creare’s policy statement and predictably, accused the ministry of hate, homophobia and discrimination against homosexual citizens.

  But more ominous for the Christian Church in SA is the fact that the Deputy Minister of Justice, Andries Nel has responded to the media’s distortions and ordered an investigation of the ministry.

  “Andries Nel, requested the South African Human Rights Commission to use its extensive powers in terms of the Constitution and the Human Rights Commission Act to investigate documentary evidence received by the Department after media reports in this regard.”

  Disturbingly, nowhere in the deputy minister’s statement does he mention or even acknowledge the constitutional rights of Christians to practice and express their religious beliefs and convictions.

  The South African Government appear to be joining forces with homosexual activists to threaten, bully and intimidate Christians into compromising God’s Word on human sexuality.

  The Dept of Justice statement repeats the slanderous accusations from homosexual groups that the Church’s Biblical view on homosexuality is responsible for violence against homosexual citizens

  The statement declares, “The notion that a person’s sexual orientation can be changed at will, or by compulsion, feeds the very same homophobic attitudes that encourage the criminal and abhorrent practice of so-called, “corrective rape.” The Church is accused of “having blood on its hands.”

  Andries Nel completely ignores the fact that Creare does not force homosexuals to change. It only offers the opportunity of God’s restoration to those who want to change!

  And the undeniable facts are that many people who struggle with unwanted same-sex attractions have received healing and restoration and have changed through the power of the Holy Spirit.

  The Church of Christ must oppose the growing attempts to force it to comply with the sexual rights agenda. If the Church compromises God’s Word on sexual sin, it will overwhelm societ

  Jesus prayed that His true disciples will operate in unity. The time for Christian unity is now!

  Standing

  Errol Naidoo
  Family Policy Institute

  PS: Please tune into “Watchmen on the Wall” tonight (22 Jan) on TBN Africa DStv channel 341 at 7pm for our New Year’s program. We address the topic of the 7 Mountains of Influence in Society.

 3. Winnie Mandella, by die waarheidskommissie seg:
  Na julle Lang Lang Lang verduidrlings Bly ek steeds onbeindruk.
  Vertel hulle mama.

 4. Die mensdom kom met alle slim redenasies om ‘n sondige toestand te regverdig. Dis vir diesulkes met hul “slim” redenasies wat wolwe in skaapsklere is waarvoor daar lig geloop moet word. Hoekom ? Omdat ‘slim’ debateurs die duidelike Skriftuurlike riglyne doelbewus wil vervaag. Op wie se kant is diesulkes dus werklik ?

  Ons almal is sondig, so ook gays. Almal het nodig om te bekeer, wat ookal ons swakhede is, soos wat aktiewe gaywees ook is. Help diesulkes met liefde, begrip en leiding – nie slimpraatjies van “wolwe” nie.

  Een van die kerninstruksies van die Skepper was om ons pragtige tuiste, die aardebinne huweliksverband te vermenigvuldig. Of ons nou n aktiewe of selibate gay is kan ons nie daaraan gehoor gee nie, benodig bekering en hulp (in liefde, nie in oordeel of verwerping nie, hoe moeilik dit ookal vir beide kante mag wees)
  Sterkte !

  n Nota aan die wolwe in skaapsklere – jul het moontlik heelwat meer bekering nodig volgens die Skriftuur as die wat n stryd met seksuele orientering ervaar. Al daaraan gedink ?

 5. Die NG kerk is ‘n outonome kerkgroep. Waarom moet hulle aanpas by grille en giere van Gays. Ek raak so bietjie krapperig oor gays wat die NG kerk wil verander om by hulle lewenswyse aan te pas. As gays nie gelukkig is met die sienswyse van die NG kerk nie beweeg weg en stig julle eie kerkgroep. Dit is so maklik soos dit. Just do it en siedaar julle maak julle eie reels en doen wat julle wil!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s