Minimum vaardigheidsvereistes vir munisipale amptenare in chaos

Kan die DA-beheerde Wes-Kaap moontlik uitstyg?

No holds barred in your face factual reporting
even of what you may not realise you should want to know

Your advertising is only as good as the people who see it – repeatedly!
You want to do business with O!O readers – people with money and control of corporate budgets.
And you want to reach them behind their desks, making decisions!
Click here

Click to follow @DrewanBaird on twitter

Oudtshoorn. 17 January 2013. 09h45. Nadat die plaaaslike DA-koukus my inligting van 11 Desember geïgnoreer het – sirpraais! – het ek vanoggend die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredell, gevra oor die netelige saak van minimum kwalifikasies vir bepaalde munisipale amptenare:

My letter of December 10, attached and ignored by the Oudtshoorn DA caucus, refers.

Government Gazette Vol. 504, No. 29967 of June 15 2007 demand at paragraph 18(2) that municipal officials attain the required higher education qualification and the required minimum competency level for each competency area stipulated on or before 1 January 2013.

Although I am aware that national treasury extended this deadline by memorandum and that the MFMA allows departures from treasury regulations at s170(1) & (2) – by the minister’s application of mind on good cause shown, I nonetheless question the extension granted after five years, and will challenge treasury on grounds that a regulation should not be stayed by memorandum alone.

I implore you to

1. Identify officials sufficiently lethargic and irresponsible not to enroll to attain the required levels;
2. Identify officials who have in fact enrolled and failed to meet the minimum competency levels;
3. Provide reasons for such failure, both by torpidity and inability;
4. Disclose the total expenditure on failed attempts to attain the minimum competency levels, including travel and sustenance.

Please indicate, by expeditious return email, the steps to be taken to hold responsible the failed officials for fruitless and wasteful expenditure and further steps to recover same from those officials who, in fact, did enroll and failed to attain the required levels.

Please also indicate why your oversight task team failed to ensure a) enrollment, and b) completion.

Dat die regering die vereistes soos ‘n rubberballetjie rondspeel is nie juis ‘n verrassing nie – die kaders sukkel maar met die leerdery.

Maar dis onverskoonbaar dat ‘n amptenaar vir ‘n kursus indkryf en nie die werk doen nie – druip, dop, en nie deurkom nie kan seker nog begryp word, hoe laf eenvoudig die studiemateriaal ook al is… Maar eenvoudig nie die werk doen nie is verregaande! Súlke “kandidate” moet die kursusgeld en verwante reis- en verblyfkoste terugbetaal aan die belastingbetalers!

Wat gaan Bredell dóén?

Twee gekwalifiseerde Wes-Kaapse munisipale amptenare het vanoggend skerp gereageer op die owerheid se onwilligheid en onvermoë om die mininum kwalifikasies af te dwing.

Een van dié amptenare skryf:

1. DIE PROSES EN KWALIFIKASIE SELF

Die beginsel dat alle senior bestuurslui aan spesifieke kriteria moet voldoen en bepaalde kwalifikasies en ondervinding moet hê, is baie beslis reg. Dit is egter duidelik dat die regering met hierdie projek gepoog het om hulle kaders opgelei te kry om wel oor die nodige kwalifikasies en ondervinding te beskik voor 2013. 

Wat nou van die ander jonger kaders wat nou eers op die “meneger”-bus spring? 

Die kursus (CPMD soos dit bekend is) was ‘n totale grap. Daar was klaarblyklik mense wat ingeskryf was, nie die kursus deurloop het nie maar wat wel die kwalifikasie verwerf het. Die Munisipale Bestuurder alleen kon mense nomineer vir die kursus en daar was selfs raadslede op die kursus gestuur. Ek was net die geleentheid gebied om 3 van die 7 modules van ‘n universiteit by te woon (waarvoor ek A’s en ‘n B gekry het). Ek was ook vir die kursus deur ‘n ander universiteit genomineer maar is voor die eerste eksamen weer afgehaal en iemand anders is gestuur.

Derhalwe beskik ek ook nie oor daardie gesogte vereiste kwalifikasie nie (want net die kaders en raadslede vir wie dit nie bedoel was nie) was by baie owerhede die geleentheid gebied).

Dus, indien die regulasies streng toegepas word, gaan baie van diegene wat wel oor die kapasiteit beskik, ook nie kwalifiseer nie.

Die vrae wat nou ontstaan het en wat maak dat daar ‘n “verslapping of uitstel” is, is dus ‘n “blessing in disguise”.
 
Aan die ander kant het groot getalle van die kaders (wat toe reeds die geleenheid gehad het om vir 5 jaar in ‘n “meneger”-pos ondervinding op te doen) nie kop of stert geweet wat aangaan nie (al was die eksamens oop-boek – as jy nie weet wat aangaan nie kon jy nie die vraestel slaag nie want daar was nie tyd om alles op te soek en af te skryf nie – die kennis moes in jou kop gewees het).

Daardie “menegers” het rusting in hul poste aangebly, dienslewering verder tot op die laagste vlakke ooit bestuur en begrotings met onnosel aksies, self-verryking, regskostes, eise en tenderpreneurs feitlik uitgeput terwyl hulle bakke kos op koste van die belastingbetalers verorber en net dikker word!
 
Opleidingsbeleide van byna alle munisipaliteite (die wat nog sodanig funksioneer dat hulle wel oor so iets beskik) maak daarvoor voorsiening dat indien ‘n amptenaar opleidingsubsidie ontvang het en dit nie slaag nie, alle kostes aan die raad terugbetaal moet word (ook as hy/sy diens verlaat voor 12 maande na voltooiing van die kursus). Hierdie kursusse was deur die SETA gefinansier maar die reis en verblyf het astronomiese bedrae vir die owerhede uit die sak gejaag (7 weke per persoon in luukse hotelle in die Kaap of Stellenbosch). Ten spyte van goeie kos en koningsbeddens het ons maatjies dit steeds nie gemaak nie.
 
Na aanleiding van bogemelde het die bewustheid nou ontstaan onder die wat werklik in die waarde van die kwalifikasie belangstel, dat die vlak daarvan nie op standaard was nie en dat almal dit nie op meriete gekry het nie.  Daar is dus nou talle vrae rondom die kwalifikasie en waarde daarvan.
 
2. Die ANC beheerde provinsies sal beslis nie met die sak patats vorendag kom nie en derhalwe is dit noodsaaklik dat Anton Bredell die mislukking-syfers in die Wes-Kaap bepaal en dat dit rugbaar word.  
 
3. Amptenare wat nie die opleiding suksesvol voltooi het nie, is duidelik nie in staat om enige senior bestuurspos te beklee nie en moet derhalwe geidentifiseer word en HERONTPLOOI word want hulle bring dienslewering en die prestasie van ons provinsie af (om nie eens van die skade wat hulle aan belastingbetalers se sakke veroorsaak nie).
 
Ek steun jou 100% met hierdie oproep om identifisering van die mislukkings, dat hulle name op ‘n databasis by Bredell se kantoor geplaas word, dat hulle verhinder word om by ENIGE munisipaliteit in die Wes-Kaap in senior bestuursposisies te dien EN dat hulle die kostes wat hul rade aangegaan het vir hul mislukte pogings terugbetaal.

Click here to receive updates.

Advertise on O!O

Click here to return to the title page.

Advertisements

4 thoughts on “Minimum vaardigheidsvereistes vir munisipale amptenare in chaos

 1. Wat meer bekommer is dat hierdie matrikulant nie gehoor gee aan sy naskoolse kursussies nie, enige teken van homself te bemark is daar geen sprake nie en met al sy ‘ervaring’ op plaaslike regeringsvlak bly hy uiters onbeholpe.

  Die vraag wat nou by my opkom is of hy in die verlede nie dalk ‘gestoot” is nie, het sy pappie iets daarmee te doen gehad of was daar enige broederbondertjies in die familietjie of was dit n loopbaan skuif uit meru moto ?? “His talk and walk dont gel’ en Zille is uiters traag om die skrif aan die muur te sien. Hoe meer dae, hoe meer dinge, wat jy saai sal jy maai.

  Ek hou vol, Bredell behoort laaaankal al te bedank het, sy aksies wys dit daghelder uit! In suksesvolle politiek en staatsmanskap is daar geensins plek vir bantjies vir boeties of onbeholpenheid of korrupsie nie. Die druk gaan net meer raak, doen die eerbare ding Anton !!

 2. Anton Bredell matriculated at the Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch in 1983. He previously served as Executive Mayor of Swartland Municipality after being its Deputy Mayor. He became the chairperson of the Western Cape DA Mayoral Forum in the Western Cape. He has also studied Marketing and Sales Management and was awarded as Marketing Person of the year in 1996.

  Anton Bredell served as a Commanding Officer in the South African National Defence Force, stationed in Oudtshoorn. He served as councillor in the Darling Transitional Council, and later became Deputy Mayor. He was also chairperson of the Works Committee, and served on the executive committee and finance committees of the Municipality.

  After the general election on 22 April 2009, Mr Anton Bredell was appointed as Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning by the Premier, Helen Zille.

 3. Graag verneem ek of Bredell self gekwalifiseerd is vir sy ministerspos want sy aksies die afgelope paar jaar blyk dat hy totaal uit sy diepte is en behoort te BEDANK, as hy eerbaar is. (‘Zille’s mediocre white men’ soos die pers na die spul provinsiale ministers verwys)

  Can he walk the talk himself ? Graag verneem ons Anton !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s