Nic Barrow se OW dagvaar 13 raadslede!

Nuwe burgerlike organisasie wil R600,000 van raadslede verhaal

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

Klik hier om @OudtshoornO op twitter te volg

Oudtshoorn. 22 November 2012. 13h40. Nadat O!O vanoggend geëis het dat verspilde koste in die Mnyimba-fiasko van die 13 ANC, Icosa, en NPP-raadslede verhaal moet word, het Nic Barrow ándermaal voorgevat!

Die pasgebore sóveelste brugbaba onder Oudtshoorn se burgerlike bewegings, die Oudtshoorn Waghond, wat deur Oudtshoorn se onwrikbare en onvermoeibare kampvegter vir geregtigheid, Nic Barrow, gevroedvrou is, het pas dagvaardings aan 13 raadslede van die ANC, Icosa en die NPP beteken.

Nondumiso Gunguluza; Hendrik Ruiters; Jeremia Goliath; Erik Ngalo; Gordon April; Lea Stalmeester; Jurie Harmse; Charlie Wagenaar; Hendrik Botha; Gertrude Phillips; en Pieter Luiters van die ANC; en Vlancio Donson van Icosa; en Johannes Stoffels van die NPP, word gesamentlik en afsonderlik gedagvaar, wat beteken dat die geld van slegs een, of van al 13 verhaal kan word.

Wie hét sal van weggeneem word, soos die Woord sê.

Oudtshoorn Waghond wil R600,000 aan verspilde regskoste vir Oudtshoorn se belastingbetalers verhaal.

Die koste hou verband met die regsaksies rondom die aanstelling en die verdediging van die aanstelling van Thandekile Mnyimba wat op 1 Junie deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof ab initio ongeldig verklaar is.

Die dagvaarding lees, o.a. só:

Die eiser is Oudtshoorn Waghond, ‘n vrywillige burgerlike organisasie wat hom o.a beywer vir skoon en deursigtige administrasie en die uitroei van korrupsie in die Munisipaliteit van Oudtshoorn. Die Eiser is behoorlik gekonstitisioneer met ‘n grondwet en ingeskrewe lede. Die grondwet maak voorsiening dat regsaksie teen die Munisipaliteit ingestel kan word.

Ingevolge Artikel 54 A van Wet 32 van 2000 het ‘n Munisipale Raad die bevoegdheid om ‘n munisipale bestuurder aan te stel. Die verweerders het as raadslede ‘n besluit geneern om ‘n sekere Thandekile Mnyimba as munisipale bestuurder op Oudtshoorn aan te stel. Mnyimba het op 1 Januarie 2012 diens aanvaar.

Ingevolge Regulasies 35 tot 39 van Wet 56 van 2003 moet ‘n munisipale bestuurder oor sekere kwalifikasies en ondervinding beskik. Mnyimba het nie aan die voorgeskrewe vereistes voldoen nie en moes dus nie in die pos aangestel gewees het nie. Verweerders is op ‘n Raadsvergadering en deur rniddel van ‘n regsopinie gewaarsku dat hierdie aanstelling onreëlmatig sou wees. Daar was ander geskikte kandidate.

Mnyimba is deur die Verweerders op ‘n opsetlike, roekelose of met ernstige nalate in die pos aangestel en daardeur het die inwoners van Oudtshoorn finansiële skade gely. Hierdie onreëlmatige optrede van die raadslede kom neer op ongemagtigde, vrugtelose en verkwiste besteding wat die inwoners van Oudtshoorn skade laat ly het in die bedrag van R299,000, synde verspilde kostes en uitgawes aan salaris ens. wat aan Mnyimba betaal was terwyl hy in diens was.(Eiser abandoneer enige bedrag hoër as laasgenoemde ten einde sy eis binne die jurisdiksie te bring.)

Die ongemagtigde, onreëlmatige aanstelling van Mnyimba deur verweerders is na die Kaapse Hooggeregshof op hersiening geneem onder saaknommer 15295112 waarin agbare Regter André Blignaut op 1 Junie 2012 uitspraak teen die munisipale raad van Oudtshoorn gegee het en o.a die volgende bevind het:

(90) In the result, I grant the following orders:

(a) The decision of the Municipal Council of the Oudtshoorn Local Municipality to appoint Mr T Mnyimba as municipal manager and any contract concluded in consequence of that decision, are declared to be null and void.

(b) The above-mentioned decision and any contract concluded in consequence thereof, are set aside.

(c) The Municipal Council is ordered to pay applicant’s costs of the application.

Die verspilde en ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwiste besteding van regskoste in gemelde saak beloop die bedrag van R299,000 welke bedrag die inwoners van Oudtshoorn skade gely het en welke bedrag die raadslede (gesamentlik en afsonderlik die een betaal die ander vrygestel) aan die munisipale fiskus moet terug betaal.

Weshalwe vorder Eiser betaling van die verweerders in hul persoonlike hoedanigheid (gesamentlik en afsonderlik die een betaal die ander vrygestel) die bedrae van:

A. Eis 1: R299,000 synde ongemagtigde, onreëlmatige of vrugtelose uitgawes aan salaris, ens. aan Mnyimba terugbetaalbaar aan Munisipaliteit Oudtshoorn;

B. Eis 2: R299,000 synde verspilde, onreëlmatige of vrugtelose regskoste onder saaknommer 15295112 terugbetaalbaar aan Munisipaliteit Oudtshoorn;

C. Koste van die geding;

D. Verdere en/of alternatiewe regshulp.

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

8 thoughts on “Nic Barrow se OW dagvaar 13 raadslede!

  1. Has this summons been served yet? Any of the Defendant’s entered their appearances to defend?

  2. Die DA loop self n risiko vir persoonlike eise. Nick begin seker maar van bo af
    Lekker slaap DA en ANC – betaal gaan julle betaal !

    Het Hannes en Bredell al bedank ?

  3. Nou hoekom het die klomp dooie DA raadslede in Oudtshoorn dit nie eerste gedoen nie? Hulle presteer niks beter as die NP raaddslede nie

  4. Pragtig Nic nou is jy besig om gat te skop, wonder hoekom die DA dit nie gedoen het nie !!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s