Om te vlieg of nie?

Nóg ‘n mening oor die vliegskool – van die mense wat gereeld ‘n mening oor die vliegskool het

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

By: TwitterButtons.com

Oudtshoorn. 8 November 2012. 05h50.‘n Mediaverklaring oor die AIFA vliegskool – nóg een – het die lig gesien…

Die Oudtshoorn Belasting Betalersvereniging,(ORPA) Oudtshoorn Burgerlike Beweging, (OBB) Afriform en die Rose Valley Inwonersvereniging wens graag hulself as volg te verwoord. Vliegtuie is een van die mens se grootste en mees vindingrykste uitvindsels, daarom kyk ons met ‘n stuk nostalgie na die ligte vliegtuigies wat teen Oudtshoorn se hemelruim dreun. Dit gesê om net te boekstaaf dat die vliegskool ‘n wonderlike geleentheid is vir die dorp.

Vraag is egter, is dit ‘n geleentheid vir die dorp? Nou begin die nostalgie taan. Dit sal die tweede keer wees dat Oudtshoorn Viegtuie ontneem word. Dan moet dit maar, veral as gekyk word na die imorele, onderduimse en onvanpaste manier waarop dit gedoen word. Na 1994 het ons almal met trots gestaan op die reg van…ek het ‘n stem…my stem word gehoor!” Regtig? Is die stem van Oudtshoorn regtig gehoor?

In die laat sewentigs was Oudtshoorn ge-oogmerk daarvoor dat die lughawe – wat nou te George is – hier ontwikkel moes word. Agv van politieke ingryping deur die destydse parlementslid van George, en later Minister van Verdediging en later Staatspresident, was die ontwikkeling van die lughawe George toe verskuif. (Asook die N2 wat aanvanklik by Knysna moes wegswaai binneland toe Uniondale verby en deur Oudtshoorn oor die Robinsonpas Mosselbaai toe. Die pad moes deur Kaaimans loop – teen die aanbevelings van ingeneurs. Hulle stemme is nie gehoor nie, want iemand wou politieke munt daaruit slaan. Vandag sit mense met die dilemma van George lughawe wat kort kort gesluit moet word weens weer en Kaaimans wat jaarliks met 1 cm sak. Politieke smousery vir eie belang.

Het ons ‘n probleem met die vliegskool. NEE. Sou dit nie ‘n aanwins wees vir die dorp om ‘n “regte lughawe” te hê nie. Dis waar die probleem lê, dis skynbaar nie vir die dorp nie. Skynbaar net weer “sekere mense” Elke dorp het ‘n Ruimtelike Ontwikkelings plan. Vir elke stukkie grond wat ontwikkel word, moet daar :

· ‘n omgewings impakstudie gedoen word,
· die publiek se insette en deelname moet in ag geneem word
munisipale regulasies moet nagekom word.

Bogenoemde aspekte is NIE nagekom nie. Die proses wat deur die Ruimtelike Ontwikkelingsplan bepaal word, is NIE nagekom nie. Iemand of indiwidue dryf die proses. So terloops, die Munisipale Bestuurder het skriftelik erken dat:

1) Oudtshoorn Munisipaliteit geen lisensie het om ‘n lughawe te bedryf nie
2) Oudtshoorn Munisipaliteit geen kontrak met AIFA het nie;
3) Die ooreenkoms met die Aeroklub van Oudtshoorn geen onderverhuring mag doen nie

Maar die vliegskool word bedryf – ten bate van die gemeenskap! Dit bly egter die bron van besorgdheid. Kortom gesê, eintlik “ plak” die vliegskool op Munisipale eiendom. So ‘n “verheerlikte vorm” van ‘n “upper-class” Riemvasmaak. Die ooreenkomste tussen die lughawe en Rose Valley is – beide het tot stand gekom omdat “iemand” politieke en finansiele munt daaruit kon slaan.

Die implikasie is dat enige een op enige stuk Munsipale eiendom ‘n “ou besigheidtjie” kan bedryf.
As iemand nou besluit om met ‘n ou rokende proesende Tiger Moth besigtigingstoere (goeie idee) na die Swartberge te begin, en op die koop toe ‘n stalletjie langs die aanloopbaan wat piesangs en eierdoppe verkoop, (die hemele behoede ons) kan sodanige indiwidu NIE gekeer word nie. Daar word immers NIE na insette van die Oudtshoorn publiek geluister nie, nog minder word gekyk na Omgewingsimpak studies. Enige huiseienaar is onderworpe aan Munisipale regulasies wat enige vorm van bouwerk betref. Die einste Munisipaliteit sal ‘n huiseienaar opskroef indien Munisipale regulasies nie nagekom word nie.

Indien jy ‘n muur ‘n halwe meter oor jou erf gebou het, moet dit afgebreek word. Indien jy ‘n afdakkie – OP JOU ERF – aanbring, sal die bouinspekteur soos ‘n uitslag op jou jik. Dis vreemd dat, sonder ‘n kontrak met die Oudtshoorn Munisipaliteit, sonder ‘n lisensie, met die uitdruklike stipulasie dat geen Munisipale eiendom mag onderverhuur word nie, gaan die vliegskool heel rustig voort. Daar gaan gebou word, veranderinge aangebring word, op Munisipale eiendom, sonder dat daar enige kontrakte, of vervreemding van eiendom goedgekeur is. Is dit omdat daar seker indiwidue uit ‘n sekere deel van Oudtshoorn gaan baat vind, dat die Oudtshoorn Munisipaliteit blind geword het vir mense wat oogopend hulle eie munisipale wette oortree?

Laat ‘n huiseienaar in Wesbank of in Bridgton net poog om verbeteringe aan hulle huise of eiendom aan te bring, dan sak dieselfde Munispaliteit met mag en mening op hulle af. En die vliegskool? Of is dit te groot om “geboelie” te word.

Wie vind regtig baat by die vliegskool? Kom ons is eerlik. Daar moet beslis verbeteringe by die lughawe aangebring word, soos ‘n behoorlike beheertoring, ordentlike vliegtuigloodse en dies meer syn. Iemand moet dit bou. Wie gaan baat vind by die kontrakte en tenders wat aangebied gaan word? Wie gaan die material voorsien. Dalk die Besigheidskamer van Oudtshoorn? Gaan die kinders van Oudtshoorn daarby baat? Gaan daar kinders uit Riemvasmaak, Wesbank, Bridgton of Dysselsdorp wat dalk die vermoë of vaardigheid het, dalk by die vliegskool sy kinderdroom kan bewaarheid? NEE! Ons wil so graag weer verkeerd wees

Waar woon die vliëniers wat opgelei word? Wie gaan die aanloopbaan opgradeer of die nuwe een bou? Die beheertoring, die vliegtuigloodse en aangrensende geboue? Wie gaan die material verskaf? Nog ‘n vragie, verteenwoordig die Oudtshoorn besigheid kamer die groter Oudtshoorn.
Is daar besigheidpersone wat Brigton of Blomnek of Dysselsdorp hier verteenwoordig? NEE!!! Ons sou baie graag verkeerd wou wees.

Nog ‘n vraag uit moedswilligheid, is die vliegskool ‘n SEB entiteit? ( Swart Ekonomiese Bemagtiging). En as dit is, wie uit die PLAASLIKE voorheen benadeelde gemeenskappe is die SEB-Vennoot? Behalwe vir die feit dat dit skynbaar nie so is nie, lyk dit asof net ‘n eksklusiewe deeltjie van Oudtshoorn se gemeenskap “bevoordeel” gaan word. Is dit nie deel van die regeringsbeleid dat enige projek wat die Munisipaliteit aanpak, dit geskoei moet wees op die “ Procurment Policy” nie…over geset synde…”swart ekonomiese bemagtiging. Maar o ja, dis nie ‘n projek waarvan die Oudtshoorn Munisipalieteit deel is nie. Daar is nie ‘n kontrak nie, geen lisensie nie, geen ooreenkoms nie……so dit kan beslis nie SEB wees nie.

Net soos in die jare sewentigs, is hier weer ‘n politieke agenda agter die “gevliegery”. Ons moet onthou dat die SA Regering ‘n “handels ooreenkoms” met China het en dis seker die dat daar seker willens en wetens regulasies wette en bepalinge misgekyk word. En dis weer Oudtshoorn wat daar onder gaan lei. Die illusie word geskets dat die gemeenskap bevoordel gaan word. Dit is gewoon nie waar nie.

Feit is egter dat dit indiwidue is, uit ‘n sekere deel van die dorp, wat voordeel gaan trek, nie die dorp nie! Die feit is dat alle wetgewing en munisipale regulasies omseil is, omdat politiek en self verryking hier die gewig dra. (Onthou die regering se handels ooreenkoms met China). En dis ‘n sekere groepie mense, uit ‘n sekere deel van Oudtshoorn, wat alleen gaan voordeel trek. Maar Oudtshoorn In die breë, verloor net weer.
Al gehoor van IEB? Indiwiduele Ekonomiese Belange……! Het ons nie in SA genoeg daarvan nie?

Op 20 November 2012 sal die Openbare Beskermer die gemeenskap van Oudtshoorn te woord staan. Almal is welkom om hulle besware. Klagtes, probleme en besordhede met die kantoor van die OB te deel. U mag u stem laat hoor! 20 November 2012 vanaf 9h00 – 16h00 by die Toekomsrus Gemeenskapsaal.

Hierdie verklaring is uitgereik deur die vier onderskeie burgerlike bewegings in Oudtshoorn.
Lizaan Pelham -Oudtshoorn Belastingbetalers vereniging
George Kersop- Afriforum
Peter Mooney-Oudtshoorn Burgerlike Beweging
Andre Harris- Rose Valley Residents Association

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

9 thoughts on “Om te vlieg of nie?

 1. Selfs voor AIFA was vliegloodse opgerig deur plaaslike inwoners vir hulle vliegtuie sonder enige kontrakte of huurooreenkoms. Munisipaliteit het beheer oor die lughawe verloor en boedel oorgegee aan die vliegklub lyk dit vir my . Dalk moet die vliegklub van nader bekyk word.

 2. Stem saam grottemannetjie. Ding is, in ‘n stad geskied dinge volgens ‘n ontwikkelingsplan (ons s’n is glo gekopiëer van Stellenbosch s’n) en jy het ‘n bevoegde munisipaliteit en raad wat die wette toepas (ons s’n is, wel, onbevoeg). Vandaar júís die noodsaak dat dinge volgens wet geskied.

  Voorbeeld. Die munisipaliteit se hantering van die bestuurskool was ten spyte van die instelling van mitigerende maatreëls oneffektief en is daar onlangs ‘n skoolkind raakgery. Hoeveel moeiliker gaan hulle help om die vliegskool binne die raamwerk van die wet te hou?

  Ek is egter bly dat almal ondersteunend is om die proses vorentoe te vat en binne die wet te doen. Opmerkings oor mandate is egter flou ten beste.

 3. Sekerlik moet ontwikkeling en vooruitgang volgens reëls en regulasies gedoen word, tans is dit egter ‘n sirkus daarbuite – enige persoon kan oor enige nuwe en of verbeterde ontwikkeling ‘n menings uitspreek en daarteen beswaar maak – wat dan die goedkeuring proses oneindig uitrek, vertraag en veral die agterdeur oop maak om maar so ietsie te betaal om die besware teruggetrek te kry of ietsie goedgekeur te kry!
  Aan die inwoners van Oudtshoorn – die vliegskool is dalk nie 100% in lyn met alles wat julle wil in plek hê nie en miskien het nie almal hulle sê gesê of hulle deeltjie gekry nie – maar mense word groot – hier in die stad waar ek vandaan kom, werk dit anders – dinge moet gebeur en ontwikkeling moet gebeur – nie almal kan oor alles ’n sê wil hê nie – deur te vra wat die vliegskool vir Oudtshoorn beteken wys maar net dat julle nog binne-in die boks dink!
  As een van daardie Chinese vlieëniers vir sy ryk pa of oom van hierdie pragtige plek vertel dan is daar binnekort dalk ‘n fabriek of twee wat sommer aan al die volstruis werkloses ‘n werkie kan gee! – So is daar so baie geleenthede wat dalk skoon mis gekyk word – dink maar aan toerisme en die vlieëniers!
  Hou op met mekaar baklei – gaan uit en trek ook die Groot besighede, ontwikkelings en infrastruktuur na julle toe! En as julle dan ook bietjie onkonvensioneel moet wees – hoekom nie? – Solank dit natuurlik wettig is! Hahaha

 4. Reg kan nie verkeerd wees by gebrek aan ‘n mandaat nie. Nog minder kan verkeerd reg wees by gebrek aan ‘n mandaat.Spreek die kern van die saak aan om aan die vereistes van regverdigheid te voldoen.

 5. Die ander 4 organisasies het 4 voorsitters en n paar sidekicks elk. Geen mandaat nie

 6. Reaksie van die Oudtshoorn Sakekamer op die mediaverklaring:

  Die Oudtshoorn Besigheidskamer het ‘n brief ontvang oor die Oudtshoorn Lughawe en die vliegskool Aifa waarby die kamer betrek en verdag gemaak word.

  Na aanleiding van hierdie brief, onderteken deur verteenwoordigers van Afriforum, die Oudtshoorn Belasting betalersvereniging, die Oudtshoorn Burgerlike Beweging en die Riemvasmaakkomitee, ag die besigheidskamer dit nodig om sy standpunt rakende die lughawe en die vliegskool duidelik te stel.

  Die Oudtshoorn Besigheidskamer se hoofdoel is om besigheid op Oudtshoorn te bevorder en om die belange van sy lede op die hart te dra.

  Wat Aifa betref, verwelkom die besigheidskamer die vliegskool op Oudtshoorn as ‘n nuwe besigheid wat bykomende  besigheid op Oudtshoorn verseker en wat ook werksgeleenthede skep.

  Vir die Oudtshoorn Besigheidskamer is dit vanselfsprekend dat alle besighede aan voorgeskrewe vereistes en wetgewing moet voldoen.

  In die geval van Aifa het dit aan die lig gekom dat weens bepaalde omstandighede nog nie aan alle wetgewing en vereistes voldoen word nie.  Die Oudtshoorn Besigheidskamer het reeds in ‘n fasiliterende rol hierby betrokke geraak. Die besigheidskamer verwelkom dit dat Aifa en die Oudtshoorn Munisipaliteit hulle verbind het om so spoedig moontlik alles in plek te kry om aan alle wetlike vereistes te voldoen.

  In hierdie verband is reeds met ’n openbare deelname proses begin wat deur Africa Geo-environmental Services (Ages) hanteer word.
  Mnr André van Greunen, voorsitter van die Oudtshoorn Besigheidskamer, se die kamer ondersteun hierdie proses heelhartig en versoek alle belanghebbendes om die proses te respekteer en hul insette te lewer.  Daar lê ’n verslag van Ages ter insae in die Oudtshoorn Biblioteek vir inwoners wat meer inligting oor die proses benodig. Daar is nog tot 20 November tyd om kommentaar op die verslag te lewer.

  (In die brief van die vier organisasies word versoek dat die Oudtshoorn Besigheidskamer sy betrokkenheid by die “prosesse” moet staak. In reaksie hierop het die voorsitter van die sakekamer, André van Greunen, spesifiek gesê die kamer volstaan daarby dat hy hom ten volle verbind tot die openbare deelname proses en dat eindelik aan alle wetlike prosesse voldoen moet word.)

  Ter afsluiting wil die Oudtshoorn Besigheidskamer graag meld dat die kamer ’n bewese mandaat het. Dit is vir die kamer nie duidelik wat die mandaat van die vier organisasies is met inagneming daarvan dat hulle in hul brief vermeld hulle is “verteenwoordigend van die breë Oudtshoorn-gemeenskap”.

 7. Dankie Drewan – dis goed om die ander kant van die saak ook hier te kan lees.

  Ons “inkommers” kla nie net heeltyd oor ons ongerief soos jy in n vorige blog gespot het nie. Dit gaan hier oor almal se regte respekteer – en dit kan slegs gebeur binne die raamwerk van die wette. Terwyl daaraan gehoor gegee word, weet almal waar hul staan. En dan sal die gerugte ook ophou. Mense verwag die ergste van entiteite wat hulle nie aan wette steur nie, of hulle nou goeie ouens is of nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s