Ope brief aan die kiesers van Oudtshoorn

DA-raadslid Chris MacPherson stort sy hart uit

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

By: TwitterButtons.com

Oudtshoorn. 15 Augustus 2012. 09h35. Verbatim…

Die afgelope paar weke is u gebombardeer met onreelmatige en onwettige besluite wat die integriteit van die rnunisipaliteit in gedrang bring.

Die mees skokkende is dat u as kieser se demokratiese reg om vir die kandidaat of Party van u keuse te stem u ontneem word. U het gestem vir u keuse wie u moet verteenwoordig in die Raad en die meerderheid van die verkose Raadslede het die beheer van die Raad oorgeneem.

Die burgemeester is verkies deur die meerderheid en hy verteenwoordig die Raad. Die burgemeester weier nou orn die meerderheidsbesluit van die Raad uit te voer en het selfs die belastingbetalers se geld misbruik om ‘n dringende interdik teen sy eie Raad te bring. Hoe belaglik, Gordon April wat die verteenwoordiger is van die Raad rnaak ‘n saak teen sy eie Raad.

Die feit is dat hy weier om die Raad se besluit uit te voer en die munisipale bestuurder, mnr Mnyimba weier ook om die besluit uit te voer alhoewel die wet baie duidelik is dat hy dit moet uitvoer. Dit laat ons dus in ‘n posisie waar die onwettige rnunisipale bestuurder ook weier orn die Raad se besluit uit te voer.

Die gevolg is dat die demokrasie in Oudtshoorn gefaal het en u stem dus nou niks werd is nie. U stem vir u verteenwoordiger word deur Gordon April en Mnyimba verkrag en ons sit tans met ‘n diktatorskap waar die burgemeester die dernokrasie ignoreer en sy eie besluite neem.

Geen kieser kan toelaat dat die Grondwet waarvoor ons almal so baie opgeoffer het, om’n nuwe demokratiese bestel in ons land te waarborg, deur hierdie persone geminag word nie. U sal onthou dat die burgemeester ‘n eed afgele het met sy hand op die Bybel, met sy inhuldiging, naarnlik dat hy die Grondwet en die land se wette sal eerbiedig en onderhou.

lndien die burgemeester nie nou die eerbare weg volg en bedank en die munisipale bestuurder sy kantoor ontruirn nie sal u as kieser moet besluit of u die demokrasie steun of ‘n diktatorskap van Gordon April steun. U rnoet u stem laat hoor en veral die ANC verkose raadslede dwing om teen hulle raadslid op te tree soos reeds gedoen is deur twee van die ANC raadslede, vir wie ons ons hoed afhaal, wat volgens hulle gewete buite stemming gebly het om die munisipale bestuurder te vervang.

U keuse: Demokrasie of diktatorskap met gepaardgaande anargie.

DA Raadslid Chris Macpherson

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

4 thoughts on “Ope brief aan die kiesers van Oudtshoorn

  1. Mooi gestel Joss
    OO, stuur asb bg kommentaar van Joss aan Zille en Bredell en die apologeet-pateet Winde

  2. DA Raadslid Chris Macpherson – dit is nou net waar jy die fout maak – Die kiesers het hulle demokratiese reg uitgeoefen om die Raadslede te verkies. Die Agbare Burgemeester is deur ‘n geknoei vir mag en posisies deur die Raad aangestel en die Munisipale Bestuurder is ook deur die korrupte Raad aangestel. Die kiesers het geen bydrae gehad in die verkwisting van geld, onwettige aanstellings en die arogansie van die Burgemeester en sy gevolg op Oudtshoorn nie. Die feit is dat die DA as opposisie party die kiesers gefaal het om korrupsie, wanadministrasie, onwettige aanstellings ens. betyds te openbaar en die nodige regstappe te volg voordat grootskaalse belastinggeld vermors is. Dit is nou pragtig van die DA om lykskouing te hou, maar wat het hulle gedoen om alles te verhoed – NIKS. – OO en Barrow se versoeke het op dowe ore geval en het die DA bly sit met arms gevou en Gods water oor Gods akker laat vloei !!!!!!!!!

  3. Aan Mc Pherson. Al wat ek kan, mag en sal se is dat u versoek val op dowwe ore. As die hof se uitspraak geignoreer word, hoeveel te meer die lands-, grond- en munisipale wette? Hoeveel gaan ons nog moet gemelk word? En dit net om wabenzi’s et al te koop? Skandelik

  4. Puik gestel OO
    En Bredell sit steeds handjies gevou – medepligtig en aandadig soos gewoonlik
    Wanneer gaan die klong bedank ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s