Dubbele standaarde

Die DA doen die regte ding, op ‘n verkeerde manier

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

By: TwitterButtons.com

Oudtshoorn. 12 Julie 2012. 10h05. Die brief, op ‘n DA-briefhoof, met ‘n aanhegsel wat deur sewe DA-raadslede onderteken is, waaroor OO gister berig het, is gister elektronies, en word vandag fisies, aan die speaker beteken.

OO ondersteun die DA se optrede om die burgemeester se besluit om die Paulse-uitspraak te appelleer deur die raad te laat hersien.

Maar OO is geskok dat raadsdame Diane de Jager, die voorsitter van die DA-koukus, die brief onderteken het.

Die brief spreek magsmisbruik aan. Die brief spreek wanbestuur aan. Die brief, gegewe die ondertekenaar, verteenwoordig ‘n ironie wat skreeusnaaks sou gewees het as dit nie so weersinswekkend was nie.

Dat Diane de Jager ‘n protesbrief oor magsmisbruik en wanbestuur kan onderteken is ‘n belediging vir elke denkende mens op Oudtshoorn en is ‘n vuishou in die kollektiewe krop van elke kieser wat skoon regering op Oudtshoorn wil sien.

Diane de Jager se bestuursrekord as Oudtshoorn se DA-burgemeester is ‘n verleentheid vir die party wat hoog opgee oor skoon en doeltreffende en doelgerigte regering; vir die party wat die ANC links en regs van wanbestuur beskuldig; De Jager se voortslepende teenwoordigheid in die koukus – nou selfs as “voorsitter”! – maak ‘n bespotting van die DA se aanklagte teen die ANC se kaderbeskerming.

OO het De Jager se mislukking as burgemeester gereeld berig voordat sy in Augustus 2010 uit die kussings gelig is toe Gordon April, Jurie Harmse en Shepstone Billy uit die OD bedank het en hulle by die ANC aangesluit het – die direkte gevolg, alhoewel nie die enigste rede nie, van De Jager en die DA se weiering om ‘n ooreenkoms met die OD, oor poste en ampte, na te kom.

Die res is verwoestende geskiedenis.

OO heg ‘n bondige opsomming van De Jager se bestuursrekord hieronder aan – vir nuwe lesers en vir lesers wat dalk al bietjie vergeet het hoe sleg die DA regeer het voordat die ANC hulle kom wys het tot watter laagtepunt ‘n dorpsregering nou eintlik kán daal.

Nadat De Jager in April 2010 ‘n raadsbesluit veronagsaam het, het die DA LP vir Oudtshoorn, Jac Bekker, haar op 9 Mei 2010 tydens ‘n telefoongesprek meegedeel dat hy haar nie langer kon verdedig nie. Volgens Bekker het De Jager die telefoon in sy oor neergesit.

Twee dae later, op 11 Mei, het ‘n emosionele Bekker in ‘n gesprek met die redakteur en Edenraadslid Johann Koegelenberg, gesê: “Ek is in die rug gesteek.”

Dis nie net OO wat teen De Jager se teenwoordigheid in die DA betoog nie. Die DA se kiesafdelingsbestuur (KAB) het verlede jaar, in die aanloop tot die verkiesing, by die partyleierskap gepleit, en soms selfs gedreig, om van De Jager ontslae te raak. In ‘n dringende e-pos aan Helen Zille; James Selfe; Theuns Botha; en Anton Bredell, het die KAB eenparig daarop aangedring dat De Jager nie ‘n kandidaat in die Mei-verkiesing moes wees nie. Die betoog is, onder aandere, só gemotiveer:

“Dit is duidelik dat Diane de Jager as die hoofsimbool gesien word van die mislukking van die DA in sy bestuursramp van die Oudtshoorn munisipaliteit die afgelope aantal jare…”

Helen Zille het volgens betroubare berigte gelas dat De Jager nie verwyder word nie omdat sy glo ‘n “soft exit” sou verdien het.

In 2010, na ‘n besoek van Bredell, het die federale raad van die DA ‘n kommissie van ondersoek na die bestuur van Oudtshoorn gelas. Dr Wilmot James, toe DA-skaduminister van hoër onderwys en opleiding; en mnr Werner Horn, toe ‘n DA-raadslid in Mangaung het van 1 Junie af onderhoude met verskeie mense gevoer, ook met Nic Barrow en die redakteur van OO.

Zille het die James-verslag op 17 Junie ontvang en OO het op 20 Junie só berig: “OO verwag wel dat die DA, wanneer daar oorweldigende bewyse van onbevoegdheid is, bepaalde DA-lede sal verwyder – uit die party sal skors – en die moed van sy oortuiging sal hê om die beste kandidaat vir ‘n tussenverkiesing, wat noodwendig volg op so ‘n daadwerklike leierskapsbesluit, te stel en te vég vir die vestiging van skoon regering.”

Geen wóórd is daarna oor dié aangeleentheid of die verslag gesprak nie. Die verslag is begrawe. Bekker het ‘n paar weke na die oorhandiging van die verslag aan ‘n KAB-vergadering gesê hy het die verslag in die kattebak van sy kar, waar dit sou bly.

‘n Senior DA-leier het wel, na vele OO-navrae, baie geïrriteerd gesê: “Wil jy nou hê ons moet die hele koukus fire!?”

Diane de Jager is vandag stééds ‘n albatros om die nek van die DA in Oudtshoorn.

Hóékom!?

Vir Diane de Jager is daar net één uitweg, want die DA het nie die kroonjuwele om te doen wat hy predik oor skoon regering nie: Bedank!

Die regering van Diane de Jager…

Die Pietersen-afdanking en bestuur van die regsproses: De Jager se onverklaarbare gesloer met en en bewese leuenagtigheid oor die Pietersen arbeidsgeding baan uiteindelik die weg vir die ANC om Pietersen in Augustus 2010 weer as munisipale bestuurder aan te stel. ‘n Hofsaak wat stééds nie aafgehandel is nie, en wat reeds miljoene kos, is die direkte gevolg;
Die betaling aan Smith Tabata vir Noël Pietersen se persoonlike regskuld;
Op 26 Februarie 2009 ontvang OO ‘n nota van Koos van Arkel, die voorsitter van die Stichting Platform Stedenband Oudsthoorn ZA, waarin hy skryf: “Ek is baie jammer vir al die (politieke) onrus in Oudtshoorn. Hier in Alphen word die geluide ‘n bietjie sterk: waarom sal ons voortgaan met die stedenband kontakte met Oudtshoorn? Ek het die eerste kontak gemaak in 1986. Ek probeer die kontakte te bevorder. Ek soek julle hulp. Dankie.”
Die selfoonskuldskandaal;
Die Van der Mescht uitbetaling;
Die Mathyssen dubbele eis;
Die Mathyssen romanse met Abakus;
Die skandalige versuim om die Ontwikkelingsbank se R5m toegif op te eis;
Die skandalige verwerping van hulp deur die sakekamer, in 2009, om haar in die uitvoering van haar pligte by te staan;
Die onvermoë om sowat R40m in die fiskale jaar 2007/8 op behuising te bestee. Skoor bevind in Augustus 2010 dat meer as 57% van die aangepaste kapitale begroting nie bestee is nie;
R2.5m betaalbaar aan Yethu Projects se likwidateurs – Nurcha Finance Company;
Die ondenkbare versuim om toe te sien dat robuuste finansiële beheermaatreëls vasgelê word;
Burgemeester Diane de Jager noem die kiesafdelingsbestuur se voorsitter in die openbaar ‘n leuenaar;
De Jager versuim om haar sakebelange tydig en volledig te verklaar en sy weier om die saak in die reine te stel;
Raadslid Carmichael Ngalo (ANC) het op 10 Maart voor die raad beklemtoon dat die BM se afwesigheid – by ‘n ACVV konferensie! – op ‘n kritiese tydstip, aanduidend is van die algehele gebrek aan haar leierskap in die raad en in die munisipaliteit.

Die situasie in ‘n neutedop

Bankrekonsiliasies is, volgens sommige bronne, sedert 2004 uitstaande. Om te sê dit ís nie so nie, dis slegs uitstaande sedert 2007, maak die situasie hoegenaamd nie meer aanvaarbaar nie. As dit agter is, is dit agter en dis agter omdat iemand nie sy werk doen nie. Punt.
BTW-opgawes is agterstallig en afwykings in BTW-rekonsiliasies sal ongetwyfeld lei tot boetes en rente-betalings aand die Ontvanger van Inkomste. Die plaaslike entrepreneur, mnr Nic Barrow, het reeds die BTW-hoof van die Ontvanger se kantoor op George, mnr André Maritz, oor die ongerymdhede ingelig.
Die amptenary kon nie ‘n rekenkundige beleidsdokument aan die konsortium verskaf nie.
Die bateregister stem nie ooreen met die finansiële stelsel nie en ook nie met vorige finansiële state nie. Die balanse in die vorige finansiële state verskil met meer as R186 miljoen van die balansstaat.
Daar is twee rekenaarstelsels in gebruik: PROMUN se proefbalans is uit met meer as R50 miljoen en ABAKUS se proefbalans is uit met meer as R42 miljoen.
Die beleggingsregister balanseer nie.
Die leningsregister balanseer nie.
Daar is nie ‘n debiteure-analise beskikbaar nie. Die munisipaliteit weet nie wat die uitstaande bedrae is wat aan hom veskuldig is nie en die munisipaliteit weet nie hoe lank daardie bedrae al verskuldig is nie.
Diverse krediteure en uitgawes is met R1,5 miljoen oorskat in die 2006/2007-boekjaar en het tot dubbele betalings gelei in die 2006/2007-boekjaar én in die 2007/2008-boekjaar.
Daar is nie ‘n krediteure-analise beskikbaar nie. Die konsortium het ongeveer R12 miljoen se addisionele krediteure geïdentifiseer. Alhoewel dit ‘n onrusbarende ontdekking is, is die olifant in die vertrek die moontlikheid van selfs meer ongeïdentifiseerde krediteure… as daar nie op die finansiële stelsels en kontroles peil getrek kan word nie, kan die omvang van die probleem nie bepaal word nie.
Daar is nie ‘n aktuariële valuasie van die berekeninge van die post-aftree voordele en lang diens-toekennings nie.
Die toelae-register is agterstallig.
Die korttermyn versekeringsregister balanseer nie.
Daar is geen huurkontrakregister nie.
Alhoewel hierdie verstommende ongerymdhede ten hemele skreeu is dit nie die grootste probleem nie.
Die kern van die saak is dat die finansiële stelsels en kontroles so onbetroubaar is dat géén datum of data of rekords vertrou kan word nie. Alles wat nou gedoen word – voordat die bankrekonsiliasies bygewerk word en voordat die stelsels gesinchroniseer word en voordat die nodige beheermaatreëls gevestig is – sal óórgedoen of aangepas moet word. Met ander woorde: alles wat die munisipaliteit nóú doen is ‘n afgryslike mors van geld en tyd.
En die grootste enkele gevaar is die onbetwisbare feit dat die munisipale finansiële landery braak lê vir duiwelswerk en bedrog. Die feit dat ons bewus is van bepaalde ongerymdhede dui slegs aan dat daar na alle waarskynlikheid selfs erger goed verkeerd is waarvan ons nie eens wéét nie.

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

10 thoughts on “Dubbele standaarde

 1. KwB is terug!! Dit kan net Vrydag die 13de wees!!

  Ag ou Afrikabroertjie, was dit nie vir die “kolonialiste” nie…

  En die kaders is nóg kakker.

 2. Ja nee OO, dit is baie duidelik dat die dorp in die grond in bestuur word onder ‘n DA/Kolonialistiese regering. Ek wil my nie eers indink wat voor 1994 gebeur het nie. Tydens die ANC se “Calendrier de développement et de changement” was dit duidelik sigbaar dat die kolonialiste dit baie moeilik gevind het om terug te staan vir konstruktiewe verandering. As ‘n mens buite die tydlyn sou staan, sou jou die hartstogtelike vergrype van beheer en verdrukking binne die wese van kolonialiste nie kan verdra nie. Koloniale regerings, soos die DA het nog nooit bloed gestort vir hul medemens nie en sal daarom nooit die belange van ander op hul hart kan dra nie. Die ANC is ‘n voorbeeld van ‘n “Mouvement pour le changement”, ‘n organisasie wie se lede hul lewe opgeoffer om verandering teweeg te bring. Om ‘n kolonialistiese DA te vergelyk met ‘n skeppende ANC is soos om ekstrese vir nagereg aan te bied.

  Die DA se Dianne de Jager, is ‘n direkte voorbeeld van wat kolonialisme oplewer, onbetroubaarheid, onoplettendheid, onreinheid, onvriendelikheid, nie-gebruikers vriendelikheid, selfsug, hebsug, afgunstigheid, ongebondheid, selfgesentreerdheid en al sulke derglike dinge het daartoe gelei dat apartheid, beplan, getoets en geimplimenteer is. Die ANC aan die anderkant het juis teen hierdie versinsels bloed gestort. Dat kolonialiste nie hul medemens of medebesigheid of medeorganisasie respekteer nie is steeds sigbaar in selfs OO se vergrype om kolonialisme te bevorder.

  Die tyd het verander, ontwikkelende veranderings vier hooggety, kolonialisme word met hand en voet teengestaan. Dit is egter moeilik vir die ANC om in almal se nood te voorsien aangesien die kolonialiste genoeg “geneem” het, toe hulle die verleentheid bewerkstellig het.

  Alhoewel die wiel stadiger draai t.o.v dienslewering, wat die direkte gevolg is van kolonialistiese hebsug, is die lewensstandaard van “Politieke Kanaan” baie beter as in die tyd toe “DA” afgode geheers het. Die Oosgote verstaan waarom die wiel stadiger draai, die juiste rede omdat die geld deur Wesbankiers, Noordbankiers en Suid Bankiers gesteel is. Die Oosgote sal wel in Kanaan uitkom, een van die goeie bewyse is dat die eertydse skelms se volstruis bedryf ook hul klimaks bereik het en besig is om in die Skelfsee te versuip.

  Die DA kan niemand iets beter aanbied as wat die ANC tans bied nie. Die enigste rede waarom die wiel stadiger draai, is omdat die skelms met die skatkisse in Wesbank, Noordbank en Suidbank sit en mooi lyk.

  Maar wees verseker, soos wat die volstruis bedryf onder gaan, so sal jul hele ekonomie sy rondomtalie sien.

  You can’t compare losers with the African National Congress

  KWB

 3. Uit ‘n ander perspektief. Die berig klink baie soos ‘n deel uit die storie ; ‘Mutiny on the Bounty’. Net die tye en karakters verskil. Punt is, as Oudtshoorn vergelyk kan word met ‘n skip, dan is ons sterk oppad na die rotse toe…….teen ‘n onrusbarende spoed. Die bestuur (kaptein) maak hulle sakke vol, maar vergeet van hulle eintelike werk, en dis om te lei.

 4. Bekker’s answer verbatim in Godfrey Louw’s disciplinary hearing on the question how did he feel about the fact that they misappropriated tax payers money to fund the DA’s legal matters: “Nee ek moet vir u baie eerlik sê ek is baie sterk daaroor dat geld reg gebruik moet word en dat ek is teen oorsee se trips gewees ek het baie keer dit geblok, ek het baie goed na gekyk na waar geld spandeer word binne in die finansies, ek het my finansies portefeulje geken. Ek het die voorgelê aan die raad nie die hoof van die finansies nie ek het dit voorgelê. Ek het die verduidelik hoe werk dit ek verstaan dit ek het ‘n BCom Graad met Rekeningkunde 3 en Oudekunde 2 en goed ek is opgelei. So ek verstaan dit maar hier in hierdie situasie het ek nooit daaraan gedink nie ek moet dit vir u eerlikwaar sê as u dit nou so sien dan kan ons met mekaar daaroor redeneer, ja dit is miskien reg maar dit was nooit by my ‘n factor nie gewees dat ons nou raadsgeld verkeerd gebruik nie. Ek is baie jammer as ek dit sê.”

  “Ja, ek glo nie dat ons dit, dit moet orals moet ‘n mens seker daaroor dink maar miskien u het my nou laat dink aan iets wat ek nie gedink het nie. Dit moet ek vir u eerlik sê.”

  En so het as Muni….. gedink ons kan die Munisipaliteit gebruik om dit te doen ek bedoel dit het nooit by my opgekom dat ons nou hier misbruik maak van geld of iets wat nie dinges is nie. Dit moet ek eerlik sê, dit het my nie gehinder nie. “

  Nee ek gaan nie, dit gaan my nie dood maak nie. Ek dink op ander plekke word gebruik van ander opposisie ander die ander party is dit ook maar, dit is maar ‘n kwessie.”

 5. Wel soms verbaas die politesie mens, en soms doen bejaardes snakse goed vir eienaardige redes! en as die twee gelyk gebeur vir die regte rede, noem ons dit net karma! Die geval is dit drama karma!

 6. Hierdie berig het gevaarlik min kommentaar getrek. Dankie vir die paar wat wel gereageer het.

  Ek het verskeie oproepe oor hierdie berig ontvang, meestal baie negatief, en ek is verontrus deur dié reaksie. Báie verontrus.

  Die DA se beskerming van Diane de Jager is presies so laakbaar soos die ANC se beskerming van Gordon April.

  De Jager se magsmisbruik is presies so laakbaar soos die van April.

  Verwag rasionele mense werklik dat OO moet skreeu oor die een en moet bekou oor die ander!?

  Nooitgesién nie!

 7. I haven’t written for a while but this is good. OO is realy objective. Congratulations on a good article.

 8. Couldn’t agree more, Daantjie D!!!!!!
  There’s no difference between De Jager and April.
  If the DA is to be considered an alternative, they need to clean house. Chop-chop.

 9. Tien uit tien, OO! Hierdie berig bewys onteenseglik dat jy alkant toe kritiseer. Niemand kan jou na dese van partydigheid of vooroordeel beskuldig nie! Welgedaan! Die feite staan sterk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s