DA-rekord van beloftes

Verstandsverstommend. Allerbeklaaglik. Gemoedsverwoestend.

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

Volg OO op twitter: oudtshoorno en facebook: Drewan Baird

Oudtshoorn. 29 April 2012. 17h00. Die DA het ‘n skokwekkende rekord op Oudtshoorn.

Die DA skors op 26 Januarie 2007 vyf raadslede nadat hulle ’n mosie gesteun het dat mnr Jeffry Swartbooi van sy amp as burgemeester van Oudtshoorn onthef moes word. Die DA wou Swartbooi, ‘n vertroueling van Patricia de Lille, beskerm ten einde die brose Kaapstad-koalisie met die OD, waarvan De Lille die leier was, in stand te hou.

Swartbooi is uiteindelik op 31 Julie 2009 afgedank – deur die Wes-Kaapse DA-minister van plaaslike regering!

Ten einde die omvang van die DA se verraad teen Oudtshoorn te begryp, moet Swartbooi se verwoestende teenwoordigheid op die raad oorweeg word – klik hier.

Helen Zille het sedert 18 Mei 2007 by verskeie geleenthede onderneem om in Oudtshoorn se regering in te gryp:

Op 18 Mei 2007, toe politieke leiers van die DA haar ingelig het oor die kritieke toestand van die DA op Oudtshoorn.

Op 23 November 2007, nadat die DA-raadslede skouspelagtig daarin slaag om te verseker dat Noël Pietersen as munisipale bestuurder bevestig word. Klik hier om oor die verbysterende gebeure van dié dag te lees.

Op 19 Desember 2007, toe die ontbinding van die DA op Oudtshoorn voorgestel is.

Op 11 Desember 2008, toe OO se redakteur, Drewan Baird, haar na die DA se tussenverkiesingsukses gevra het: “I have been there personally on three occasions to try to sort things out. But something always recurs. It is very disappointing. The DA seems set to win the Western Cape Province in next year’s election and if we do, we may have to consider placing several municipalities (including Oudtshoorn) under administration unless things improve.”

Op 30 Januarie 2009, toe sy Oudtshoorn tydens die Jakes Gerwel-gespreksreeks by die Suidoosterfees bestempel as “definitief nie ‘n suksesstorie van plaaslike regering nie”. Op ‘n vraag van die plaaslike prokureur Leon Coetzee, sê sy die DA sal oorweeg om rade soos Oudtshoorn onder administrasie te plaas indien die DA die bewind na die 2009-verkiesing in die Wes-Kaap oorneem.

Op 4 Februarie 2009, toe sy aan Baird gesê het dat Oudtshoorn een van die DA se ernstige mislukkings (”serious failures“) is en dat “die Oudtshoorn raad homself nie onderskei het nie”. Zille het herhaal dat die plaaslike koalisie misluk het en dat sy Oudtshoorn sal regruk as die DA na die komende verkiesing die Wes-Kaap regeer.

Op 11 Februarie 2009, toe sy aan Baird gesê het dat die kaliber van die DA se provinsiale kandidatelys haar oortuig dat die DA die Wes-Kaap in die komende verkiesing sal wen en dan die mag en die gewilligheid sal hê om bepaalde plaaslike regerings – soos Oudtshoorn – “reg te ruk”.

Op 19 Februarie 2009, toe haar Wes-Kaapse leier, Theuns Botha, verklaar het: “Ek het nou genoeg gehad!” en die DA se kiesafdelingshoof (nou minister van Landbou in die Wes-Kaap) Gerrit van Rensburg aangestel het om Oudtshoorn se DA-besluite te monitor en, indien nodig, te veto.

In Mei 2010 ignoreer die destydse DA-burgemeester, Diane de Jager ‘n raadsbesluit (63.29/09/09) en neem ‘n afvaardiging van ses na die Toerisme-Indaba in Durban. Die span neem wederregtelike voorskotte. Die DA-LP, Jac Bekker, erken voor ‘n Eden-raadslid aan Baird dat hy De Jager na hierdie episode nie meer kan verdedig nie. Die DA tree uiteindelik glad nie op teen De Jager nie.

In Junie 2010 kon Zille Oudtshoorn se raad skoongemaak het, maar sy begrawe die James-verslag oor die DA-aanstellings en ander DA-bestuursvergrype op Oudtshoorn. Sy kiés om níks aan DA-onbevoegdheid op Oudtshoorn te doen nie; sy draai ándermaal haar rug op Oudtshoorn.

En toe daag Zille op 5 Oktober 2010 op Oudtshoorn op en dans en sing saam met haar politieke sustaer, Patricia de Lille, vir die mense van Dysselsdorp en Bridgton voordat die DA die volgende dag onder die skrikwekkende bestuur van haar plaaslike luitenante nerfaf in die stof van die townships byt. Dít nadat De Lille ‘n paar weke vroeër aan Baird gesê het dat die mense op Dysselsdorp sal maak “soos ék sê”.

Tydens die 2011-verkiesingsveldtog vra die DA vir Baird en die gesiene plaaslike sakeman, Nic Barrow, om die OVK aan te spreek oor die talle SAPD- en SANW-rekrute wat in wyk 1 geregistreer is. Baird en Barrow praat met die hoogste OVK-gesag en verkry die ondersteuning van die DA se destydse parlementêre leier, Athol Trollip, en die DA se verteenwoordiger op die OVK se openbare skakelkomitee, die sg PLC. Die DA beloof hoog en laag om Baird en Barrow se pogings te ondersteun. Uiteindelik word dit duidelik dat die DA inderdaad téén Baird en Barrow gewerk het omdat die DA nié wou verhoed dat die Oudtshoorn-rekrute stem nie uit vrees dat die OVK ook nie studente sou toelaat om in hulle universiteitswyke te stem nie. Die verraad lê nie in die DA-beleid nie; die verraad lê daarin dat die DA voorgegee het om Oudtshoorn ter wille te wees en eintlik téén Oudtshoorn se belange gewerk het om ‘n alternatiewe doel te bereik.

Op 18 Mei 2011, stemdag, sms Baird vir Zille dat die rekruut-stemgeregtigdes in wyk 1 nie eens die wykskandidate se name ken nie. Zille onderneem per onmiddelike sms-reaksie om die saak op te neem. Níks het gebeur nie.

Hier is die rekord van Theuns Botha en Anton Bredell op Oudtshoorn…

Op Robertson, in Mei 2009, sê Theuns Botha dat die DA-raadslede (van die ganse Wes-Kaap) teen 22 Mei hulle skuld aan munisipaliteite (insluitende selfoonskuld) moet vereffen of hulle sal summier geskors word.

Op 5 Junie 2009 praat die pas aangestelde minister van plaaslike regering met ‘n groep sakelui by Riempie. Bredell sê die probleme is selfs erger as wat hy gemeen het. Verskeie ondernemings word gegee… kyk waar staan Oudtshoorn vandag!

Op 29 Junie 2009 (die DA-raadslede is toe nié geskors nie) sê Anton die saak sal einde Julie afgehandel wees: “Ek is tot die 26 Julie weg, ek het die Speaker tot einde Julie gegee (om die skuld –saak uit te klaar)… Swartbooi sal ook einde Julie afgehandel wees.”
Dít nadat Bredell op 23 Junie gesê het die Swartbooi-saak sal teen 26 Junie afgehandel wees en nadat hy op 24 Junie gesê het hy sal die Swartbooi-saak teen míddel-Julie afgehandel hê.

Op 2 Augustus 2009 sê Anton dat hy die volgende dag aandag aan die saak sal gee.

Op 7 Augustus 2009 sê Anton om te wag tot die 18de – hy stuur ‘n “hoë afvaardiging” op die 18de.

Op 12 Augustus 2009 laat weet Anton, nadat ek wéér gekla het, as volg: “Wel ek het ongelukkig nie net Oudtshoorn nie. Ek sal nog n verslag kry van die munisipale bestuurder, daarna sal ons die gepaste relings tref. Dit is nie asof die raadslede more gaan verdwyn nie. Ons fokus is op n regrukplan vir Oudts.”

Op 17 April 2010 besoek Bredell Oudtshoorn en ontmoet afsonderlik met die burgemeester en die speaker; die DA-koukus; Nic Barrow en Drewan Baird; die DA se kiesafdelingsbestuur (die voormalige voorsitter, Pat Wagenaar, wat die vorige dag bedank het, het die vergadering bygewoon, maar die tesourier, Hikkie Marais, wat ook die vorige dag bedank het, het ‘n uitnodiging van die hand gewys); en die OD-koukus. Bredell pnderneem, onder andere, om Derick Welgemoed te nader om muniipale bestuurder te word. daar kom níks van nie!

Op 9 Desember 2010 word aan die raad voorgestel dat raadslede se skuld in die bedrag van R614,653.58 afgeskryf word. (Selfoonskuld van R606,594.48.)

Op 18 Mei 2011 oorkom ‘n nuwe DA op Oudtshoorn die party se bedenklike plaaslike reputasie wonderbáárlik en verenig die meeste stemme op die DA.

Die party-leiers reageer deur die rug selfs meer beslis op Oudtshoorn te draai… en die skuld vir die “nederlaag” voor die deur van Baird en Barrow te lê. Maar in werklikheid is daar van ‘n “nederlaag” geen sprake nie.

Na die verkiesing rig Botha Baird weke lank om die NPP se stem, se ondersteuning, maar tog net nie “koalisie-vennoot” nie, te werf. Die NPP-leier, Badih Chaaban, se verteenwoordiger moet vír DA-besluite stem, maar hy mag nie gesién word om dit te doen nie. (Nee, werk jý dit maar sélf uit.)

Op die laaste nippertjie verongeluk Botha Baird se suksesvolle veldtog summier en ontken enige betrokkenheid. Beide Baird en Chaaban is tot vandag nog dronkgeslaan deur hierdie episode.

Op 1 November 2011 maak Bredell ‘n openbare stelling dat Oudtshoorn se bestuurspan op die regte pad is.

Bredell: “… a strong basis has been established for my Department of Local Government and the Provincial Treasury to now, on an administrative level take forward the matters so identified in the spirit of good governance.” (Klik hier vir die volledige verklaring.)

Bredell se stelling is gemaak toe Mpho Mogale nog die waarnemende munisipale bestuurder was – iemand van wie Bredell naarstigtelik probeer ontslae raak het ten tyde van die ondersteunende stelling oor “good governance” op Oudtshoorn!

Op 29 Februarie 2012 maak Johan Visser, die DA se woordvoerder oor plaaslike regering in die nasionale raad van provinsies, dié stelling: “… However, (Oudtshoorn’s) top management (is) now implementing an effective turnaround strategy which will ensure stability within (this) municipality.” (Klik hier vir die volledige verklaring.)

In net meer as 30 dae ná Visser se aankondiging oor die “implimentering van ‘n suksesvolle omdraai-beleid”, is ‘n multi-miljoenrand kontrak eensydig aan Major Sokopo toegeken (die dág na Visser se “goeie nuus!); die laaste beleggingsgeld opgebruik; het die raad nie ‘n vinger verroer om Gordon April te dissiplineer oor daai sand en klip “gebruik” nie; is raadslede ‘n vergadering met die nasionale minister van behuising en senior SANW-funksionarisse belet; het die raad geen stappe teen Eastes gedoen oor sy legendariese wanbestuur nie.

Op 21 April 2012, is Bredell en Botha wéér op Oudtshoorn. Bredell maak ‘n openbare stelling dat die Oudtshoorn-munisipaliteit sy kernfunksies nie sleg verrig nie.

Terwyl Bredell tydens “Die Groot Gesprek” op 21 April sy bedenkinge uitgespreek het oor Oudtshoorn se watervoorsiening, riool, strate en stormwater, en stadsbeplanning het hy waaragtiglik daarna aan Die Burger gesê die Oudtshoorn-munisipaliteit verrig sy kernfunksies “nie sleg nie”. (Klik hier vir die volledige berig.)

In ‘n verkneukeling wat net deur ‘n muse bewimpel kon word het die Oudtshoorn Courant se berig oor Die Groot Gesprek verskyn lángs ‘n berig oor ‘n 23-uurlange kragonderbreking in die week voor die Bredell-Botha-besoek – ‘n onderbreking wat toegeskryf is aan 40-jaaroue kabels wat al vervang moes gewees het!

Dit laat ons met vullisverwydering wat suksesvol bedryf word.

Word vervolg…

Hier is ‘n sms van ‘n senior DA-funksionaris aan OO, op 11 Junie 2009:

“Don’t fear when truth prevails – honesty is a simple, yet save lifestyle. Ek bedoel elke woord en daarom doen ek dit in openbaar – het ons maar meer publiksaies van hierdie aard gehad wat werklik onafhanklik van die owerheid en politici se gunste en gawes funksioneer – dit is ‘n droom, maar ek glo drome kan verwesenlik word. Toets jouself aan die waarheid en die voordeel vir wie jy werk – as jy slaag, skuld jy niemand iets nie. Sommige beroepe is ondankbaar – in myne is die gesegde: no good deed in politics goes unpunished – joune is soortgelyk. Maar ons is nie hier vir eer en komplimente nie – dit hoort in Hollywood! Groete…”

(Hierdie is ‘n bygewerkte weergawe van die berig van 21 en 28 April 2012.)
Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

5 thoughts on “DA-rekord van beloftes

  1. DAcievers! Hul lieg nou al so dat hul hul eie leuns glo en dan dink hul as hul dit lank ,hard en soveel as moontlik verkondig dat dit sal feitte word. Dem is hul so onnosel! Die kiesers raak nou gatvol en hoe langer hul dink die kiesers is sampejoene, hoe groter gaan hul val wees.

  2. Selfs in 2010 wys die DA al hoe min respek en agting hulle het vir die Wette van ons land. Ek merk op dat die Minister (Provinsiale inmenging in plaaslike regering) – onderneem het om met iemand te gesels om die Munisipale Bestuurder te wees. Dis vreemd, baie baie vreemd aangesien Munisipale Bestuurders veronderstel is om deur die Munisipalteit aangestel te word, en nie deur die Provinsie nie.

  3. As die Wes Kaapse Bestuur enige integriteit gehad het sou hul n.a.v bg bedank het as hul hul kieserskorps terwille was, en dit nie oor eiegewin gegaan het nie, korrek ?

  4. Hoop net dit sal meer intelektueele oplosings biet as die DA se 8 punt plan vir die land, Mens mag droom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s