Die DA antwoord OO – na 3 weke

Die DA stel sy administratiewe onbeholpenheid en politieke lafhartigheid ten toon

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

Volg OO op twitter: oudtshoorno en facebook: Drewan Baird

Oudtshoorn. 3 April 2012. 07h10. Nadat OO op 11 Maart berig het dat die DA-leierskap se openbare stellings Oudtshoorn se ANC-regering in die hand werk, en die DA-raadslede ondermyn, het die plaaslike DA-voorsitter, Hannes Barnard, gisteraand uiteindelik gereageer:

Beste Drewan

Ek verwys na jou onlangse navrae gerig aan my oor  twee aangeleenthede ten aansien waarvan jy tweespalt  en/of rebellie sugureer.

Jy verwys na ‘n deur jou geselekeerde uittreksel uit ‘n verklaring van Johan Visser in Politico van 29 Februarie 2012. Jy vergelyk dit dan met die DA koukus se uitsprake oor (en teenstem teen) die aanvullende begroting wat die ANC koalisie op 28 Februarie ter tafel gelê het.

Jy lees daarin ‘n reuse konflik. So groot dat jy meen dat die eerbare weg is dat òf die Oudsthoorn DA raadslede bedank òf Minister Bredell bedank.

Soos jy seker opgelet het, het geeneen bedank nie. Daar is geen rede voor nie.

Tot my ewige verleentheid moet  ek erken dat ek aanvanklik op die oënskynlike teenstrydigheid gereageer het en deur te sê dat ek verbyster was. Dit was egter voordat ek die volle teks van Johan Visser se verklaring gelees het.

Ek haal hieronder die volle teks van Johan Visser se verklaring aan. Publiseer dit asseblief in die geheel sodat die agbare lesers ook die voordeel van die volle prentjie mag geniet.

Die volledige teks van Johan Visser se verklaring skets ‘n heel ander prentjie as dit wat jy die lesers daaruit wil wysmaak. Mnr Visser is, benewens die feit dat hy ‘n DA funksionaris is, ook ‘n ampsdraer van die Wes Kaapse regering. Die Afdeling waarvoor hy werk is onder andere verantwoordelik daarvoor om plaaslike regerings  nie alleen te monitor nie, maar ook leiding te gee ongeag wie aan bewind is en wie nie. 
 
Ek haal aan uit dieselfde verklaring:
 
“In its oversight function, the Standing Committee for Local Government oversight will pay for follow-up to these municipalities to ensure that the municipalities adhere to the prescribed timeline of the turnaround strategy.”
 
Die blote verwyssing na ‘n “turnabout strategy”  in Oudtshoorn impliseer nie noodwendig ‘n regeringsregmerkie nie. Dit impliseer “follow up “ en “follow up” kan die ampsdraers verwag! Die DA in opposisie op Oudtshoorn sal die regering se oë en ore wees in die opvolgproses.

Die bal is nou in die baan van die betrokke amptenare en die ANC koalisie. Ons weet wat hul reeds daarmee (die spreekwoordelike bal) doen en ons hou ons asem op vir dit wat ons verwag hul nog gaan doen. Dit is duidelik (as jy die volle teks lees) dat dit blote toeval is dat die verklaring gepubliseer is een dag na die aanvullende begrotingsdebat.

MNR VISSER SE VERKLARING GAAN NIE OOR OUDTSHOORN NIE. Dit verwys bloot by wyse van illustrasie na Oudtshoorn as een van die probleem gevalle waarmee gehandel word.

Die DA koukus se rol as opposisie in die Oudtshoorn Munisipale regering is en was nie deur die verklaring in ‘n verleentheid gestel nie. Dit was die wyse waarop jy dit opgedis het wat nekhare laat rys het. Die Da koukus (en ek)  het egter ‘n les geleer om ‘n bietjie meer katvoet om te gaan met aanhalings wat deur die media aan ons opgedis word!

Ons begryp die verskil tussen die DA in regering in die Weskaap en die DA in opposisie in Oudtshoorn. Ons verwag nie van die DA regering in die Wes Kaap om soos die ANC in regering die verskil tussen Staat en party te minag nie.

Die DA opposisie in Oudtshoorn sal binne die reëls en met behoud van die”Rule of Law”optree. Ons raak ook krapperig en dink ook (soms hardop) waarom die Minister Oudtshoorn nie onder Administrasie plaas nie. Ons (die opposisie op Oudtshoorn) het egter begrip daarvoor dat die die minister sy besluit in hierdie verband moet neem nie soos ‘n Texas Ranger in reaksie op ‘n “Lynch mob” nie, maar met inageming van bewese feite. Allermins op grond van eenogige selektiewe beriggewing en/of ongetoetste verklarings.

Ek vra terloops van die walkapteins: Whaa??. What happens after Administration????? Haastige honde verbrand hul monde of hoe? Noudat Gordon April uit die wip geglip het, is daar seker ‘n paar bekke wat lafenis soek.
 
Jou tweede (en mees onlangse) navraag verhoef nie veel kommentaar nie. Jy vind dit “verstandverstommend” dat DA raadslede by monde van Raadslid Chris MacPherson weier om aan sekere prosesse deel te neem. Ek kan nie anders nie as om jou tong in die kies waar te neem as jy ewe vroom te kenne gee dat dit dan strydig sou wees met die DA (lees Wes-Kaap Regering) se gewraakte beleid van samewerking met die ANC koalisie regering op Oudtshoorn. Dit wil voorkom of jou verstandsverstomming  daarin lê dat jy aan die ANC siekte ly dat jy nie die verskil tussen regering en party kan of wil insien nie. Of is jy bloot moedswillig of kwaadstokerig of albei?????

Die DA raadslede is daartoe verbind om deel te hê aan behoorlik gekonstitueerde prosesse. Die ANC koalisie en (Munisipale Bestuurder) het soos “cowboys” gepoog om sekere prosesse te stoomroller. Dit was prosesse wat hul nagelaat het om betyds en volgens voorskrifte te voer. Die DA raadslede het geweier om aan hierdie gebrekkige, onsamehangende prosesse die skyn van legitimiteit te verskaf deur daaraan deel te neem.

Terloops, die venyn van jou aanvalle op die DA die afgelope tyd laat onwillekeurig die vermoede ontstaan dat jou aansoek om lidmaatskap van die ANC waaroor jy onlangs so komies berig het, uiteiendelik goedgekeur is. Good luck Comrade Drewan!

Groete

Hannes

Nou ja toe!

Kom ons stel net eers die flagrante onwaarheid reg: OO hét lesers volledig toegang gebied tot Visser se oorspronklike verklaring en die konteks daarvan op Polity.org.za. (Klik hier vir die volle verklaring.)

Die DA haal egter nou op sý beurt selektief aan om ‘n kleertjie aan die koning se nou openbare naakte lyfie te probeer tooi – en beskuldig OO van selektiewe verwysing! Bid jou áán!

Die DA haal slégs die volgende uit Visser se standpunt aan: “In its oversight function, the Standing Committee for Local Government oversight will pay for follow-up to these municipalities to ensure that the municipalities adhere to the prescribed timeline of the turnaround strategy.”

Visser sê dít op 29 Februarie – die dag nádat Oudtshoorn se ANC-raad ‘n begroting wat die plaaslike DA-raadslede as “onwettig” afgemaak het, en ‘n GOP (Geïntegreerde Ontwikkelingsplan; Engels: IDP) goedgekeur het, en Visser praat oor die “oversight function” nádat hy onomwonde verklaar – nie suggereur nie, maar verklaar: “ … (Oudtshoorn’s) top management (is) now implementing an effective turnaround strategy which will ensure stability…”

Nogals nié, meneer Visser!

Nogals nié!

Visser se “oversight function” het op 29 Februarie nog nie eens afgeskop nie en die ANC-raad van Oudtshoorn het al die twee belangrikste bestuursdokumente dénkbaar – die begroting en die GOP – verkrag, in die woorde van die plaaslike DA-raadslede, en nádat “an effective turnaround strategy which will ensure stability” volgens Visser glo reeds geïmplimenteer is!

Hoe pas die beweerde toekenning van ‘n R13m-kontrak, waaroor OO gister berig het, in in hierdie “stability”, asseblief meneer Visser en meneer Barnard?

Wáár’s die “oversight”!?

Of is dít ‘n… “oversight”?

Verwag die plaaslike DA wrágtag dat OO hierdie lamsakkige halfwas verskoning vir Visser se afgryslike politieke faux pas moet sluk!?

Assebliéf tog!

As die DA dink Oudtshoorn se kiesers sal hierdie melkkosverskoning soos ‘n gedienstige brakkie oplek verdien die DA nie ‘n enkele stem op Oudtshoorn nie!

Wanneer gaan Visser se “Standing Committee for Local Government” met sy “oversight” begin… om ‘n proses te evalueer wat rééds ontspoor het!?

“Oënskynlike teenstrydigheid”?

Oënskýnlike teenstrydigheid!?

Watter ongebreidelde twak! En twak, soos OO-lesers weet…

Visser se stelling gaan glo nié oor Oudtshoorn nie – só lees die DA se verskoning in hoofletters.

Maar die stelling gaan beslís óók oor Oudtshoorn, of hóé?

Tog is die stropie op die kersie op die room op die melktert op die Hylton Nel koekbordjie nou dít:

Op 1 November verlede jaar sê Anton Bredell, die miníster van plaaslike regering in die Wes-Kaapse DA-kabinet, oor ‘n gesprek met Oudtshoorn se Gordon April en Mpho Mogale “The discussions… were extremely positive, open and to the point and I believe that a strong basis has been established for my Department of Local Government and the Provincial Treasury to now, on an adminsitrative level take forward the matters so identified in the spirit of good governance.” (Klik hier vir die volle verklaring.)

Sedert dié “extremely positive, open and to the point” gesprek het die “good governance” van April en kornuite hierdie uitkomstes tot gevolg gehad:

– Thandekile Mnyimba is aangestel as munisipale bestuurder.
– Francois Hugo is aangestel as direkteur korporatiewe dienste.
– Deon Lott is aangestel as direkteur finansies.
– Mandy Cornett is aangestel as begrotingsbestuurder.
– Zukiswa Ntile is aangestel as direkteur teginiese dienste.
– Gordon April is aangekla van diefstal – en terwyl die DA duidelik al bes gegee het dat “April uit die wip geglip het”, is Afriforum besig met ‘n privaatvervolging… April gaan verantwoording doen, al is die DA nie bereid om daarvoor te veg nie.
– Mnyimba en Human se aanstellings is in die hooggeregshof bevraagteken – en Bredell het die aansoek om die aanstellings ter syde te stel ondersteun!
– Oudtshoorn se finansiële jaarstate is laat.
– Die raad het die Oudtshoorn Burgerlike Beweging máánde lank aan ‘n lyntjie gehou en geweier om antwoorde op eenvoudige vra te verskaf.
– April weier om sy verblyfskuld by die Bergoord te betaal omdat hy “die eerste burger is en verniet mag bly”.
– ‘n Onwettige begroting, volgens die DA-raadslede, wat nié van die “leierskap” verskil nie (ha-ha), is goedgekeur.
– R60,000 is aan ‘n sektariese groep gegee vir ‘n “Mighty Word Conference”.
– R313,267.99 is aan Avontuur en Genote betaal terwyl Avontuur die raad R622,640.39 skuld.

“The discussions… were extremely positive, open and to the point and… in the spirit of good governance”!?

Ag, assebliéf tog! Wat ‘n grap!

En dan maak die “verduideliking” ook nog gewag van die feit dat die DA nie soos ‘n “Texan lynch mob” sal optree nie. Klink goed, dié een! It has a nice ring. En dit trek aandag. Heel ougat wrong ‘un, om ‘n krieket-analogie te gebruik.

OO vra egter net dat die DA sal óptree en nie sy verpligtinge flagrant sal veronagsaam nie.

Dat die plaaslike DA-leierskap waarágtig die volslae weiering van die provinsiale en nasionale leierskap, en die provinsiale regering, om op Oudtshoorn betrokke te raak kan verdedig, of probeer “verklaar”, is verregáánde!

OO soek nie Cowboys nie; OO soek léiers! Of ten minste, nie papbroeke nie.

Liewe land, maar dis ‘n vrot verskoning wat die DA hier opdis!

So in die gees van die DA se “Texan jargon” reageer OO met this dog won’t hunt.

Dan is daar die voorspelbare verwysing na die DA se hoogheilige houding dat hy die skeiding tussen party en regering eerbiedig.

OO het al op 14 Maart gemeen dít sal die verskoning wees!

Die feit is dat die DA polities, sowel as administratief faal, soos OO reeds op 14 Maart berig het!

OO bied hierdie bondige teenargument vir die DA se “eerbare rolvertolkings” aan: Bitou.

Na dese wil OO stééds hê die DA-raadslede en -bestuurslede moet bedank. Maar nie meer omdat hulle haaks is met hulle provinsiale en nasionale leierskap nie… omdat hulle met hierdie “verduideliking” onomstootlik bewys dat hulle onbekwaam is.

In die woorde van Oliver Cromwell, voor die Rompparlement in April 1653: “You have been sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go!”

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

27 thoughts on “Die DA antwoord OO – na 3 weke

 1. Red5 – Die Hannes het ook goed afgeskop en so ewe skielik is hy so stil soos die graf toe die manne begin vrae vra en kommentaar lewer, hy het mos self gesê” politiek is nie vir sissies nie”

 2. Verdagmakery?! Vreemd, ek is nog altyd die mening toegedaan dat die DA, ANC of enige ander party nie enige hulp nodig het om hulle optrede (of tekort daaraan) verdag te maak nie – hulle doen dit heeltemal goed op hul eie. En dan is daar die DA se stokou, holrug-geryde, useless election campaign strategy. Vrees. Moenie die DA kritiseer nie, want dit”…dien geen doel anders as om die ANC te versterk.” Hoe jammerlik en pateties. Bou eerder jul verkiesing veldtog op jul eie goeie werk, die uitmuntende dienslewering ens, eerder as om kiesers te laat voel dat as hulle nie vir die DA stem nie, stem hulle eintlik maar vir die ANC. Myns insiens is daar niks wat die DA en die ANC van mekaar onderskei nie – albei ewe onbeholpe en magsbehep.

 3. Hannes – hoekom hou julle nie op om verskonings te maak nie en sê vir ons wat gaan die DA doen aan die turksvy op Oudtshoorn nie. Gaan die DA iets doen of gaan hulle niks doen aan die wanadministrasie en korrupsie nie.Gaan die DA iets doen aan die onbevoegde personeel wat daaglik by die vleispaleis aangestel word sonder die nodige ondervinding , kwalifikasies en kundigheid. Gaan die DA iets doen aan die kontrak wat onwettig toegeken is of gaan julle niks doen nie, die publiek het die reg om te weet. Jy sien Hannes die publiek is moeg van die speletjie van stilswye en verskonings van die DA en sy leiers, of julle begin doen wat julle die kiesers belowe het in Mei 2011 of julle moet gaan.

 4. Hannes Barnard – Ek hou van wat jy sê dat politiek en verkiesings nie vir ” sissies ” is nie. Dit feite is egter dat die DA tans besig is om sy geloofwaardigheid van die kiesers van Oudtshoorn te verloor. Hannes dit gaan nie oor wat OO van die DA sê nie maar wat die DA doen aan die versleggende omstandighede op Oudtshoorn. Die kiesers verwag daadwerklike optrede van die DA wat eenvoudig nie gebeur nie, korrupsie en wanadministrasie gaan daagliks net voort sonder dat dit blyk of die DA enige iets daaraan wil,kan of gaan doen.
  Hannes die kiesers van Oudtshoorn het by die laaste verkiesing hulle kruisies agter die DA getrek omdat hulle ‘n party aan bewind wou plaas wat na Oudtshoorn en sy mense se belange omsien. ‘n Party wat alle prosese sal volg, wat regsprosese insluit om korrupsie en wanadministrasie in sy spore SAL stuit en vir die ANC sal wys dat die DA ‘n volwaardige teenstander is. Kan jy werklik van die kiesers verwag om lojaal aan die DA te bly met wat tans op Oudtshoorn aangaan, ek glo regtig nie so nie. Hannes die probleem is dat die handjievol mense wat die moed en oortuiging het om hulle misnoë op OO uit te spreek oor die dienslewering van die DA genoeg is om die DA by die volgende verkiesing tot ‘n val te bring. Jy sien Hannes 3 of 4 is genoeg om honderde ander te oortuig dat die DA eintlik niks beteken nie.
  Dankie egter vir die DA raadslede wat egter bereid is om daagliks hulle kant te bring en dankie dat jy tenminste probeer om terugvoering op OO te gee.

 5. HANNES, jy mis die punt totaal.
  Plaas eerder jou FOKUS waar dit hoort, om as iemand van integriteit die gemors op ODN te help oplos as die DA se amptelike gesant . Gebruik die mandaat wat die kieserspubliek in Mei verlede jaar aan hierdie, nou, sinkende DA gegee het, Moet jou nie oor onbenullighede kwel soos, wie moontlik as onafhanklikes gaan staan om swak DA raadslede uit te wys waar diesulkes boonop nog sonder trogvretende inkomste gaan sit nie. Dit gaan om die kieser, nie eie gewin nie ! Dis hoekom ek glo die DA gaan eiehandig veroorsaak dat jy self uiteindelik wil loop wanneer jy agterkom wat hulle werklik agter die skerms aanvang ! PUNT !!

  Los die ooglopende ontwikkeling van onafhanklikes uit, dit sal heel moontlik sonder jou insette vanself ontwikkel en uit meru moto afskop – soos die ou gesegde lui, – “moenie die bobbejaan agter die berg gaan haal, hy kom vanself..”

  Konsentreer intussen op jou morele verpligting volgens die kiesersmandaat om skoon, eerlike en bevoegde opposisie en administrasie te bou, daardie einste DA verkiesingsbelofte van Mei 2011, indien jy vergeet het.

  Daars baie, baie werk om te doen Hannes, laat die KK&K sy gang gaan, jy het werk om te doen om nie eens die onbeholpenheid uit die Kaapse DA geledere te meld nie. Vervang REG met “HANNES op ODN” in die toepassing van jou taak in – “dei minimus non curat lex”. Sterkte !

 6. Ek weet nie van Investigative Public nie, maar ék het beslis al daaraan begin werk.

  Slegs drie – slegs drié! – onafhanklikes is waarskynlik nodig om die magsbalans op Oudtshoorn te hou.

  Van die ANC en van die DA en van die grappartytjies het ek genoeg gehad.

 7. Hannes en DA Confusionarisse/ No actionarrisse en alle Pateetinarisse

  OO en ek het nog NOOIT aanmatigend voorgegee dat EK of OO jou gaan laat loop nie, die Lamsakigge DA gaan dit op hul eie houtjie regkry, soos wat hul met soveel voormalige DA ondersteuners op ODN lankal reeds mee gedoen het.
  Dis wat ek gese het ….”Hannes is nog nuut en gaan met groot ontnugtering op die harde manier nog leer, glo ek !
  AS die DA TRIO (Zille, Theuns en Bredell) nie vinnig plan maak op ODN, voorspel ek nog dat Hannes sommer nog van self gaan loop ,uit oa frustrasie. Waarmee sit hul dan ? Jack Bekker ??

  Sterkte Hannes, hierdie DA gaan jou nog baasraak, maar die kieserskorps publiek is jou eintlike “ticket”nie die huigelagtige DA nie, moet dit nooit vergeet nie.

  Tyd vir AKSIE – Laat waai Hannes, jy hoef nie te sit en wag om op OO te reageer nie, hul maak feite en ongeruimdhede bekend, al wat jy moet doen is die tips vat en help skoonmaak, beginnenede by daardie onkapabele DA nes ! Jy gaan dalk nog vinniger self wil loop, danksy die lamsakigge ondermynende DA vanuit die Kaap !

  n Voormalige VSA Presidentskandidaat het in 1840 die volgende “profetiese stelling” gemaak en dit is vandag nog net so relevant, soos destyds en dit sal jy nog leer; ……” We have learnt by sad experience, it is the disposition of almost all men, as soon as they get a little authority (as they assume), they immediately start exercising unrighteous dominion…” Wat het verander in 3000 jaar Hannes ? STERKTE !

 8. OO, jy het die DA in ‘n kopklem. Die leierskap kan nie glo dat jy die inligting wat jy het kan bekom nie. Jy slaan bliksems hard en jy trap liddorings baie eina. Die mense wat jy uitwys kry pak slae.

  Daar is mense wat meen OO en Helen Zille moet probeer saam werk. Invloedryke mense dink so.

  Hoe lyk dit?

 9. Hannes, en DA-funksionarisse

  Oudtshoorn is oor die afgrond. Punt.

  Die kritiek is nie persoonlik nie; die kritiek skreeu om hulp.

  Die DA doen nie net niks om Oudtshoorn te help nie; die DA sterk die ANC se hand.

  Om nou opgeruk te raak is eenvoudig onverskoonbaar.

 10. @OO
  As ek dan volgens jou oordeel ‘n lamsak is omdat ek nie bereid is om 24/7 in sirkels met jou te argumenteer nie dan is jy geregtig op jou oordeel.
  @ Investigative public
  Dit sal meer kos as jou en OO om my te laat loop. Ek weet daar is werk om te doen. Ek kan dit egter nie doen deur heeldag op OO te sit en tokkel nie. Bring jy solank die name van die onafhanklikes wat Oudtshoorn gaan red.
  Over and out vir vandag..

 11. OO ek stem, ons is lankal verby verdagmakery
  Dis als ou feite en steeds bly die DA so aanhoudend en onophoudelik in gebreke !!!!

  Die enigste manier is om dit so AANHOUDEND AAN DIE GROOTKLOK TE HANG VIR DIE WERELD OM TE SIEN, TODAT DIE PROVINSIALE DA REAGEER. Wegkruipplek en in n dop inkruip-strategie werk lankal nie meer nie en hul veroorsaak oneindige skade aan hul eie persona en hul nou alombekende – lamsakkigge partytjie.

  Hul bank hul salaratjies elke maand, soek “performance bonusses”, propageer skoon regering en ons sien in werklikheid weinig min daarvan, vra maar enige ODNner !!.

  TYD DAT DIE DA OOK VERANTWOORDELIK GEHOU WORD, ELKE DAG, ELKE UUR, nie net een keer in vyf jaar by die stembus wanneer hul huigelagtigheid hoogty vier nie

  Dankie OO, dankie
  Vat alle korruptes, wanpresteerders en huigelaars ELKE SEKONDE VD DAG VAS, TODAT HUL VERANTWOORDING DOEN – PUNT !!

  Hannes is nog nuut en gaan met groot ontnugtering op die harde manier nog leer, glo ek !
  AS die DA TRIO (Zille, Theuns en Bredell) nie vinnig plan maak op ODN, voorspel ek nog dat Hannes sommer nog van self gaan loop ,uit oa frustrasie. Waarmee sit hul dan ? Jack Bekker ??

  Sien, nou lyk die stemme wat daagliks opgaan vir ONAFHANKLIKES ewe skielik nie meer so belaglik nie, want hul sal meer aksie uit Bredell forseer as wat die huidige DA Raad in n leeftyd sal regkry. Erens moet daar begin word, eerste die lamsakkige DA uitsorteer en dan die ANC pak vanuit een front, nie soos nou nie, laaaaangdurige stilte, maar hul soek daai paycheck !!!!!!!!!, ons belastinggelde, ne ! Service delivery DA ! What Service Delivery ????????????

 12. Dié houding kenmerk die DA se reaksie op OO se ongemaklike vrae sedert Helen Zille op 2 Junie 2010 só geskryf het:

  “You have cried wolf so many times, and often done so in such an offensive manner, that I no longer can respond to every issue you raise…”

  Nou het my reaksie die lamsakkige DA weer in sy dop laat kruip: “Dan is daar mos niks verder daaroor te skryf niem”

  Die boodskap: Moet tog assebliéf nie ongemaklike vrae vra nie.

  Ag nee wat, Hannes, ek val lánkal nie meer vir dié twak nie.

  Waar is die DA-leiers, Zille, Botha en Bredell nadat plaaslike DA-raadslede al sedert einde Mei verlede jaar belowe die drietjies kóm!?

  Hulle het tyd om die Absa KKNK by te woon…

  Laat hulle kom ántwoord!

 13. Hannes…

  Verdagmaking!?

  Ons is lígjare verby verdagmaking!

  OO maak die DA-leierskap nie verdag nie; OO sê onomwonde en sonder vrees vir teenspraak dat die DA-leierskap onbevoeg ís.

  Sodat daar geen misverstand kan wees nie…

 14. @leon
  Heel eenvoudig. Die verduideliking in Afrikaans wat jy vra: “Is now implimenting” beteken nie dat die proses voltooi is nie. beteken ook nie dat die Wes Kaap regering se finansiele kontrole liggaam tevrede is dat die proses voltooi of korrek voltooi is nie. Dit is waar die “oversight” inkom. Ek sal my weerhou van verdere eksegese van hierdie teks. Ek is tevrede dat die tydsberekening toevallig was. Die koukus (en ek) deel jou sinisme oor die uitvoering van die “turnabout strategy”. Die Kaapse leierskap is bewus van ons sinisme.
  @ drewan
  Ek herhaal uit my vorige skrywe: “Die Visser brief via Drewan het gedien as katalisator om die onnodige spanning tussen ons plaaslike belange en die van ons vriende in die Kaap, opnuut en nugter aan te spreek.
  Later daaroor.” Die res van die brief is hierbo.
  Ek vertrou dat iets goeds hieruit sal kom. Nie alleen vir DA nie maar vir Oudtshoorn. Verdere verdagmakery dien geen doel anders as om die ANC te versterk.

 15. Hannes, Dankie dat jy darem tenminste namens die DA reageer op die ontstellende feite wat OO aan die lig bring. Dis darem baie meer as die Kaapse leiers wat beweer OO mislei die mense en dan swyg soos die graf oor wat die misleiding dan nou eintlik is.

  Maar jy mis die eintlike punt waaroor dit alles gaan. Die Kaapse DA se daar word (is) planne geimpementeer om (korupsie en wanadministrasie) om te keer in Oudtshoorn om te verseker ons kry weer (skoon effektiewe) administrasie.

  En hierdie boodskap word die wereld in gestuur oor Oudtshoorn, n dag nadat die plaaslike DA raadslede die aanvullende begroting in die sterkste moontlike taal kritiseer, afkeur en as onwettig bestempel. Hulle se dus die teenoorgestelde van die Kaapse DA. Komunikeer hulle nie? Die Kaap het klaarblyklik nie n clue wat in Oudtshoorn aangaan nie.

  Of is ek ook verkeerd en mis die “heel ander prentjie wat die volledige teks wysmaak”

  Verduidelik dan asseblief vir my in Afrikaans wat beteken die woorde en wat is die prentjie wat die woorde van mnr Visser (Kaapse DA leierskap) wil skilder as hy se:

  ” Oudtshoorn`s top management is now implementing an effective turnaround strategy which will ensure
  stability”

  Of miskien moet jy sommer die Kaapse onwillige DA self vra om te verduidelik wat hulle nou eintlik bedoel! En sommer ook wat hulle planne is om die “turnabout strategy” teweeg te bring sodat ons gewone ouens en die DA raadslede ook weet!

 16. Nee Hannes, dit werk nie so nie. En dit is ‘n uiters belangrike punt:

  Ons álmal het nou al die volledige Visser-verklaring gelees omdat ek dit van meet af aan, en toe by herhaling, volledig beskikbaar gestel het.

  In jou reaksie lig jy slégs die “oversight” uit en dit hou nié steek nie; dit verwring die konteks.

  Visser se stelling is dat (munisipaliteite soos) Oudtshoorn genoegsaan gedoen het om “oversight” te akkommodeer.

  Dit is nié die geval nie, soos ek in my repliek aandui; soos die plaaslike DA-raadslede aangedui het voor die jongste Damaskus-ervaring.

  Tony Leon het per geleentheid na iemand verwys wat al meer op die Damaskuspad was as die deursnee Siriese lorriedrywer… Die plaaslike koukusleiers lyk my ken dié pad ook goed.

  Die plaaslike koukus het gatomgegooi toe OO uitgewys het dat hulle en “die Kaap” wesenlik verskil.

 17. @ameshoff
  Ek het geen maar geen oproepe uit die Kaap ontvang nie behalwe van my seun wat wil kom kuier by die KKNK. Nie eens ‘n “missed call” nie.
  @Drewan
  Ek het die geheel Visser se verklaring aangeheg (“paste”) onderaan my brief aan jou. Jou beskuldiging van selektiewe aanhaling gaan nie op nie.
  @Lizanne Pelham
  Wat stel jy voor moes die DA raadslede doen oor die ‘cowboy” optrede van ANC? “n Plakaat optog hou? Kindly bear in mind that taxpayers represent but a small portion of the electorate.Sad but true.
  @Investigative public
  Ek en jy is ad idem. Daar is ‘n krisis. Darem wragtig nog nie ‘n Sannieshof krisis nie. Die enigste oplossing is natuurlik om weer in bewind te kom. Nie deur staatgreep nie. Nog minder deur Administrasie. Dit sal egter nie gebeur as elkeen in sy eie (welmenende rigting) trek nie. Hoeveel nuwe tandlose verenigings en drukgroepe gaan daar nog wees? Verkiesings veg is nie vir sissies nie.
  Jou bedankingsopsie sou sekerlik oorweging verdien as die afhanklikes waarna jy verwys, hul maskers afhaal en hulself verkiesbaar stel. Maar jy verwag seker nie dat die ANC en sy makkers nie saam sal bedank nie. Hul het dan tog ‘n meerderheid. Na die bedanking volg dan ‘n tussen verkiesing. HOPELIK haal al die bekwame (tans onsigbare onafhanklike leiers) die paal. Wat dan? Wat gaan hierdie nuwe opposisie lede (elk met sy eie missie) doen om die krisis te red? Gaan hul Bredell nader met “ Plaas Oudtshoorn onder administrasie of ons bedank” ens ens.
  @OO
  Myns insiens moet ons die demokraties proses (met sy gebreke) aanvaar. Die DA het net net nie die paal gehaal nie.. Nou moet die DA werk daarvan maak om sy geledere te laat groei sodat ons gereed is om by die eerste geleentheid oor te neem (tussen verkiesings kom dikwels waneer jy dit die minste verwag).
  Die Visser brief via Drewan het gedien as katalisator om die onnodige spanning tussen ons plaaslike belange en die van ons vriende in die Kaap, opnuut en nugter aan te spreek.
  Later daaroor.

 18. The Hunger Games movie review – a glimpse of our own future if the cancerous growth of government is not checked
  (NaturalNews) The Hunger Games is a wildly popular new movie set in a dystopian future where an all-powerful, high-tech centralized government rules over “districts” of impoverished populations barely surviving in third-world conditions. The film, based…

  http://www.naturalnews.com/035443_The_Hunger_Games_movie_review.html

  Sommige gemelde items reeds oppad in SA nl. The Information Bill.
  Dink u steeds “The Beast’ in Openbaringe is verregaande ?
  Ons moet nou meer as ooit tevore SAAMSTAAN en VASSKOP of ons kinders sal daardie prys betaal !!

 19. Lizanne, kom ons wees pragmaties – die skade is REEDS aangerig en Bredell weet dit, dis hoekom hy handjies gevou sit. Ek glo stellig OO se rapportering van al ODN se onbesonne dade deur politici is reeds lankal ver duskant die grense van ODN. Die LAND word nou op hoogte gehou van hierdie Groot Sirkus op die Dorp waarvan die DA stellig en jammerlik net so n groot rolspeler en aandadig aan is tenspyte van al Zille se hol beloftes van skoon regerings.

  Net soos Sannieshof word ODN se gemors deur OO landswyd aan die groot klok gehang en tyd dat die publiek landswyd WAKKERSKRIK. Veral op plaaslike regeringsvlak bied GEEN POLITIEKE PARTY ENIGE OPLOSSING en sal die uitbuitery en omkopery , trogvretery op belastingbetalers onkoste en swak dienslewering onverpoos voortduur. Hannes en DA Raadslede gaan al hoe meer onder druk kom en sal stellig moet KIES, die publiek het reeds !

  Nou le die bal vierkantig in Bredell se skoot. Gaan hy bedank of nie ?

 20. Die man beken dat die ANC hulself soos cowboys handhaaf maar doen niks daaromtrent nie!!!! Mnr Barnard as u koalisie dan weet van sodanige cowboy optrede waarop word die minister nie deur u koalisie versoek om te tree nie, dan kan ek as DA ondersteuner met vrymoedigheid se dat u volgens voorskrif en wet optree. Hoe lank moet Oudtshoorn nog onder die magsbeheer van ‘cowboys’ verkeer? Die 2010/11 begroting was ‘n totale grap, wie ookal dit opgestel het het ‘n reuse salaris daarvoor ontvang en weggekom met onbevoegdheid! Die 2030 Visie (IDP) is ‘n grap! 900 huise vir Riemvasmaak is ‘n grap ons bestaande infrastruktuur het in duie gestort (paie; sypadjies; waterpype) maar daar word beplan vir 900 huise in Riemvasmaak, waar kom die geld vandaan! Minister Bredel het in November 2010 gese hy sal nie ingryp solank die ANC koaliese hul werk doen en volgens die stelsels wet optree MAAR u het uself weerspreek in u brief en self te kenne geggee dat hulle soos ‘cowboys’ optree – MINISTERB BREDEL MOET OPTREE! Teen die tyd wat u regering wakker skrik is ek bevrees sal dit te laat wees, u sal teen daardi tyd waadevolle kiesers verloor het en die dorp sal geruineer wees!

 21. grottemannetjie

  Ek ken Hannes Barnard al lank en ek is bevoorreg om hom ‘n vriend te kan noem.

  Baie bevoorreg.

  As jy ‘n mening wil hê wat vinnig tot op die been sny, soek nie verder as hierdie skerp regsbrein nie.

  Hannes is egter ook ‘n pragmatis.

  En Hannes het na smekinge die verrottende DA-skuit se stuur gevat.

  Genoeg vir eers, kom ons kyk hoe ontwikkel dinge.

 22. Ja nee, maar die selfde Hannes wat ek so paar weke gelede oor verbaas was toe hy die nuwe besem van die DA geword het – niks verander nie!!!

 23. Hannes, Hannes, |Hannes…..
  Soos n naiwe “new boy on the block” val jy vir jou Meesters se “old ploy – we were quoted out of context !” Hoe langer mens in die politiek is, hoe meer kom jy agter dat wanneer die woorde ” i was quoted out of context” sowat 95% van die tyd in die erste instansie WEL KORREK geinterpreteer was en die betrokke politici nou skadebeheer probeer toepas deur wetens en oneerlik wegskram van die korrekte feite. Jou teenvoeter stelling teenoor OO suggureer dalk eerder onkunde, onervarenheid of politieke oneerlikheid of n kombinasie van al drie en jou kommentaar hierop sal baie interessant wees.

  Die DA se PRO vanuit Provinsie, veral vanuit Bredell se kantoor is al vir geruime tyd n absolute nagmerrie – n feit en n flater soos n paal bo water, niks “out of context ” hier nie Hannes.

  DA opposisie op ODN is so te se NUL en ODN kiesers se frustrasie en teenstand teen die DA is totaal te verstane.

  Soveel uitstaande kwessies , soveel onuitgevoerde beloftes soos OO rapporteer, soveel lamsakkigheid….!.

  Hannes, mag ek in alle billikheid voorstel dat jy en die hele ODN DA raadslede bedank en onafhanklik staan. Dis die ENIGSTE manier hoe jul julself gaan “redeem” en Bredell / Theuns en Zille die boodskap kry.
  Of jul openbaar STAATSMANSKAP nou, of raak deel van die onbevoegde, oneerlike, uitbuitende Trogvreter voedselketting. – Besluit self, die ODN publiek het lankal reeds

  En o ja, laastens, ek kan nie uit konteks hierbo kwoteer word nie. Die raad en gevoel hierbo weeergegee is presies dit wat jy lees.

  STERKTE, alle oe nou op JOU, Hannes !! Are you going to be a man of steel or a man of straw ? (You do not need the DA Provincial Leaders as bedfellows, believe me !!)

 24. As dit inderdaad so is, en dit blyk inderdaad so te wees, Ameshoff, sal dit ‘n droewe dag wees. Vir Oudtshoorn.

  Maar veral vir my. Persoonlik.

  Ai, Hannes.

 25. Dit bleik dat Mnr.Barnard ‘n oproepie uit die Kaap gehad het oor sy weerbarstigheid. Want all of a sudden het hy die verklaring van Mnr. Visser skoon in ‘n ander lig gesien. Snaaks hoe oproepies uit die Kaap jou mind kan change ne!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s