Bredell se spel

Die DA manipuleer Oudtshoorn!

Nuus met méning!

Jou advertensies is net so goed soos die mense wat dit sien – wat dit oor en oor sien! Jy wil besigheid doen met OO-lesers: Mense met geld en beheer oor korporatiewe begrotings. Klik hier

Volg OO op twitter: oudtshoorno en facebook: Drewan Baird

Oudtshoorn. 13 Maart 2012. 14h00. Op 18 Mei verlede jaar het die DA/Cope-alliansie 50.8% van die totale stem op Oudtshoorn gekry. Die DA het 47.7% van die totale stem gekry – 2,197 stemme meer as die ANC se 43.8%

Die ANC regeer vandag omdat Helen Zille en James Selfe nie bereid was om die plaaslike DA-leiers te vertrou om ‘n koalisie met die NPP te bestuur nie.

Weet verséker: Die NPP was bereid, en sou ‘n volhoubare alliansie met die DA en Cope aangegaan het onder leiding van bepaalde plaaslike DA-raadslede.

Die DA wóú nie, en wil stééds nie Oudtshoorn regeer nie. Die DA wil by ‘n volgende verkiesing kan voorgee dat die ANC Oudtshoorn vernietig het en dat die DA ‘n kans verdien. Intussen doen die DA alles in sy vermoë om nié op Oudtshoorn betrokke te wees nie – die DA-leierskap ondermyn selfs die DA-raadslede op Oudtshoorn.

Dit is ‘n ope geheim dat die OBB en die OBV die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering eersdaags gaan vra om Oudtshoorn onder administrasie te plaas.

OO het administrasie al male sonder tal voorgestel – onder omstandighede waar dit sin gemaak het; en ook al daarteen gewaarsku – onder omstandighede wat dit nié sinvol gemaak het nie.

Maar tans is daar eenvoudig geen ánder uitweg nie: Slégs administrasie kan Oudtshoorn red.

Senior “fixers” het in die onlangse verlede aan OO erken dat Oudtshoorn nie onder normale administratiewe beheer herstel kan word nie; die ongewone staat van administrasie is nodig om die daadwerklike optrede wat nodig is om Oudtshoorn se bestuur te herstel, te weeg te bring.

Administrasie is ‘n effektiewe meganisme om swak bestuur reg te stel. Op enige gegewe tydstip is daar ‘n paar munisipaliteite in Suid Afrika onder administrasie. Oudtshoorn was in 2007 onder administrasie. Mét die destydse DA-opposisie in die Wes-Kaap se ondersteuning!

Administrasie ís moontlik, soos OO in ‘n ander berig vandag verduidelik (klik hier), en soos OO op 4 Januarie verlede jaar verduidelik het (klik hier).

Bredell self het Overberg immers op 14 Julie 2010 onder administrasie geplaas en die daaropvolgende hofsaak slegs verloor omdat hy sy saak swak hanteer het (klik hier) en nie omdat administrasie onmoontlik is nie. Dit kos net gewilligheid, intelligensie en ‘n skeut waagmoed – drie eienskappe waaraan die DA mank gaan.

Regter Lee Bozalek het bevind (hooggeregshofsaak 16166/2010) dat Bredell se ontbinding van die Overberg Distriksmunisipale-raad strydig was met die bepalings van die  Grondwet en a26 van die Munisipale Finansiële Bestuurswet en daarom ongrondwetlik en onwettig was.

Die kern van die uitspraak was dat a139 van die Grondwet provinsiale ministers in staat stel om op te tree ten einde nie-presterende munisipaliteite by te staan om wel te kan presteer deur middel van progressiewe stappe en om uiteindelik administrasie van die munisipaliteit oor te neem ten einde regstellende maatreëls in plek te stel. 
 
Bredell het egter sy mag oorkry deur die totale raad in terme van a139(4) van die Grondwet te ontbind sonder dat hy gereageer het op die raad se versoeke vir hulp om ‘n raadsvergadering te belê aangesien die munisipale bestuurder volstrek geweier het om ‘n vergadering op versoek van die meerderheid van die raadslede te belê. 
 
Bredell se mislukking in die administrasie-bevel van ODM was suiwer die gevolg van gebruik van oormatige mag, foutiewe administratiewe prosedures (soos versuim om billike kennisgewing van sy voornemens aan die raad te gee) en die versuim van Bredell  om die raad behulpsaam te wees om hul eie sake op korrekte wyse te kan hanteer.

Dit is egter geensins ‘n rede vir Bredell om weg te skram daarvan om rade onder administrasie te plaas nie aangesien dit  die plíg van ‘n LUR en ‘n algemene verskynsel is wat net op die korrekte manier en met progresiewe optrede ingevolge a139 van die Grondwet gedoen moet word.

Terloops, sy eweknieë in al die ander provinsies doen dit, en daar is dus geen rede vir Bredell om weg te skram van sy grondwetlike plig nie!

Maar die DA wil nie die probleem hê om Oudtshoorn onder administrasie te probeer plaas nie. Daarom doen die DA bepaalde dinge en sê bepaalde dinge wat administrasie onmoontlik maak. Die DA manipuleer die politieke landskap op Oudtshoorn só dat die DA nie administrasie dúrf, of kán oorweeg nie want die DA wil met Oudtshoorn níks te make hê voor die volgende algemene verkiesing nie.

Só maak die DA:

Die DA kry ‘n meerderheid stemme in die vorige algemene verkiesing en weier dan om te regeer, op grond van ‘n hoogheilige beginsel dat dit nie met klein partye sal saamwerk nie – ongeag die uitslag van die verkiesing. Baie demokraties, nè!

Die DA verklaar dat Oudtshoorn in goeie hande is onder ‘n ANC-regering. Hoe lekker moet dit nie vir die ANC wees om so ‘n ou mak brakkie as opposisie-waghond te hê nie!

Op 29 Februarie, ‘n dag nádat die plaaslike DA-raadslede in die openbaar tydens ‘n raadsvergadering en daarna tydens ‘n mediakonferensie gesê het dat die ANC-meerderheid ‘n onwettige aangesuiwerde begroting goedgekeur het, reik Bredell se woordvoerder ‘n teenstrydige mediaverklaring uit:

“The top management (of Oudtshoorn is) now implementing an effective turnaround strategy which will ensure stability within (the municipality).” (Klik hier vir die volle verklaring.)

Die verregaande verklaring kom nadat Bredell sélf op 1 November verlede jaar, na ‘n gesprek met die burgemeester en top amptenare, ‘n verklaring uitgereik het wat sy vertroue in Oudtshoorn se administrasie bevestig:

“The discussions… were extremely positive, open and to the point and I believe that a strong basis has been established for my Department of Local Government and the Provincial Treasury to now, on an adminsitrative level take forward the matters so identified in the spirit of good goevrnance.” (Klik hier vir die volle verklaring.)

Iemand met selfs net graad ses kan losdeur Bredell en sy amptenare se patetiese skyn sien: Dis absoluut onmoontlik om Oudtshoorn onder administrasie te plaas, want die ANC sal eenvoudig sê – en terég ook! – dat Bredell by twee onlangse geleenthede in die openbaar verklaar het dat Oudtshoorn op die regte pad is!

Bredell het hierdie verklarings uitgereik nie omdat hy dóm is nie, maar omdat hy slím is. En lafhartig. En lui. En omdat die DA níks met Oudtshoorn te make wil hê nie.

Bredell wíl dit onmoontlik maak om ‘n amptelike versoek om Oudtshoorn onder administrasie te plaas te oorweeg.

En hy het in sy doel geslaag.

Hier is ‘n verstommende aanhaling wat ‘n mens wil laat lag én huil en wat die algehele gebrek aan politieke beginselvastheid by die huidige DA-regering van die Wes-Kaap bevestig: “What are we going to leave to our children? Will they have municipal infrastructure that gives them clean water, or will it make them sick? Will we pass on the values of honesty, hard work, and transparency or will we set an example of selfish and corrupt behaviour? Will we leave behind efficient, responsive municipalities, or municipalities that waste resources and do not listen to people?”

Raai wie het dít gesê!?

Ene Anton Bredell, tydens ‘n toespraak by ‘n Salga-kongres, op Saldanha, op 22 April 2010.

OO herhaal die oproep van vanoggend: Anton Bredell moet bedank of afgedank word. As dít nié gebeur nie, moet die DA-raadslede van Oudtshoorn bedank. Maar só kan dit nie aangaan nie. ‘n Paar DA-raadslede baklei hulle uitasem om die ANC-raad in toom te hou en dan steek die DA se eie minister, wat ook die party se Wes-Kaapse sekretaris is, die DA-raadslede in die rug.

Géén plaaslike DA-raadslid met integriteit kan hierdie onderduimsheid gedoog nie.

OO meen heimlik dat Bredell inderdaad wil hê dat die DA-raadslede moet bedank. Bredell hou nie van raadslede wat hom aanvat nie en Chris MacPherson en ‘n paar koukuslede maak die lewe vir die lamsakkige Bredell moeilik.

OO het al (klik hier) en pleit wéér by die DA-raadslede: Bedank! En stel julle verkiesbaar as onafhanklikes in die wyke wat julle ontruim… en kyk wat gebeur!

Maar hier is ‘n feit soos ‘n koei: Die DA kan op Oudtshoorn nóóit weer vertrou word nie. In elk geval nie solank Helen Zille die DA-leier is nie. En solank Theuns Botha die Wes-Kaapse leier is nie. En solank Anton Bredell die provinsiale sekretaris en die minister van plaaslike regering is nie.

Dít, my lankmoedige lesers, is dít.

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

6 thoughts on “Bredell se spel

 1. Nie een van die DA Raadslede op Oudtshoorn het die ” guts” om in opstand te kom teen Zille en haar vernote nie. Die plaaslike Raadslede moet maar net spring as daar vir hulle gesê word om te spring, gepraat van ruggraatloos. Zille en Bredell sal vinnig sorg dat hulle op Oudtshoorn kom as al die Raadslede bedank omdat hulle nie saamstem wat op Oudtshoorn gebeur nie.Elke dag wat die DA Raadslede op Oudtshoorn toelaat dat daar vir hulle voorgeskryf word deur Zille en Zille asook Bredell niks doen om Oudtshoorn se mense te beskerm nie, is ‘n dag nader na ‘n afgrond van totale verwerping van die DA deur die kiesers op Oudtshoorn. Het ons hulle ( DA ) werklik nodig as hulle niks beteken nie en nie ‘n waardige opposisie party vir die ANC kan wees nie.

 2. Hierdie senior fixers weet waarvan hulle praat. Kyk maar hoe die Bitou munisipaliteit deur die Provinsiale regering beheer word (‘n soort van ongewone administrasie). Al die senior “fixers” (die direkteure, MM (waarnemend) ens is almal oud broederbonders uit Stellenbosch en die Kaap. Nou run hulle Bitou uit Me. Zille se kantoor…

 3. Elke dag wat die DA raadslede op ODN aanbly en Bredell voorgaan met sy “sinkende DA skip” strategie, hoe vinniger kom hierdie onbeholpe DA boodskap die hele land uit. Dankie OO, dankie – bly dit uitbassuin !!

  En die publiek het gedink dis slegs die ANC wat interne tweespalt het ! Dink weer – daar is nie eens n opvolger vir Zille en Mazibuko se voorganger lek steeds sy wonde daar in PE. Selfs sy naam al vergeet, kyk hoe vinning verander die landskap, ne. Oor n jaar of twee sal mense selfs se, Bredell, wie was sy ?

  Dankie OO, hou die hele land ingelig
  Sterkte OO !
  Daagliks word die koor van teenstand en ongelukkigheid met die kleinlike, veragterlike en huigelagtige DA net groter, ironies oor en oor deur hulself veroorsaak.

  Wanneeer gaan die ODN -DA raadslede bedank? Wanneer hul en hul kiesers genoeg gehad het ( point of no return) en OO se bekendmaking van swak bestuur en interne “politieke ongerymdhede” so aanhoudend oorborrel .

  Die tyd stap vinning nader – geduld (Pride always comes before the fall)

 4. Anti Zille, ek ondersteun jou oproep op die DA raadslede op Oudtshoorn om te bedank volkome, maar ek wil byvoeg dat hulle hulself as onafhanklikes verkiesbaar stel sodat die wil van die mense van ODN kan seevier en nie die onsinnige spelejies en egotjies van partyleiers in die Kaap nie.

  OO, administrasie is nou die nommerpas en ENIGSTE uitweg om die administrasie reg te ruk, mits dit korrek en met groot dissipline en nougesetheid uitgevoer word.

  Die Omkeer-strategie, wat kwansuis die wonderkuur vir ODN is, is ‘n publieke dokument en OO kan gerus die een en ander uit hierdie dokument publiseer. Kommentaar op hierdie dokument deur die OBB en OBV sal ook nogal interressant wees!

 5. Nee OO , dis nie dat die Madame nie die plaaslike DA raadslede se vermoë bevraagteken het nie , dis haar ou brose egotjie wat ter sprake is – sy wil nie meer saam met Budhie speel nie want hy was n paar jaar gelede lelik met haar ! – wys jou die meeste politici voel f.k.l vir hul kiesers en die gewone man en vrou op straat- te moer met die madame en die DA ! DA raadslede staan op vir OUDTSHOORN en doen die eerbare en enigste ding en bedank !!

 6. OO – ongelukkig is die plaaslike tak van die DA net so goed soos wat deur provinsiale en nasionale toelaat word. Ek kry die arme drommels werklik jammer want hulle kan geen besluite neem nie en is maar net marionette van Zille en Bredell wat moet spring soos wat die baas in die Kaap sê. Dit is tyd dat Zille vir Bredell “fire” en maar die standerd 4 klong in die Kaap aanstel as minister miskien kan hy ‘n beter ” job” doen, ( hy moet net sy sand sand en klip ook saamvat.) !!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s