Wat die OBB wil weet

OO antwoord omdat April en Mnyimba te vrot is om dit te doen

Nuus met méning!
Klik op die advertensies

Klik hier vir advertensietariewe – en vir wat mense oor OO sê

Volg OO op twitter: oudtshoorno en facebook: Drewan Baird

Oudtshoorn. 12 Maart 2012. 10h35. Die feit dat die raad konsultante ten duurste aanstel om brouwerk reg te maak (toe ‘n vaardige direkteur, Keith Jordaan, uiteindelik aangestel is) en die raad stééds nie sy finansiële bestuur kan baasraak nie, spreek boekdele vir die raad se onvermoë!

Oudtshoorn. 12 Maart 2012. 09h20. ‘n Mubesko-amptenaar het OO vanoggend verseker dat die bankrekonsiliasies wel op datum is en dat die bateregister en jaarstate voltooi is.

Alhoewel die werk gedoen blyk te wees, het die raad nog nie die nodige gedoen nie.

Die teenstrydigheid rondom die rekonsiliasies maak juis dié punt: Eers as daar gekla word, word verontwaardig gereageer… Pleks dat daar van meet af aan deursigtig gekommunikeer word!!

Oudtshoorn. 10 Maart 2012. 07h45. Die Oudtshoorn Burgerlike Beweging het op 15 November ‘n memorandum aan die burgemeester oorhandig en wag tot vandag toe nog vir ‘n reaksie wat ietwat meer om die lyf het as “gaan na die duiwel”.

Die OBB het die afgelope Maandag besluit “om met verdere stappe voort te gaan” en het die sóveelste vraelys by die munisipaliteit afgelewer – met die eis dat die munisipaliteit teen komende Maandag móét reageer.

Dis soos daai klein snotkop op laerskool:

“Ek gaan jou pouse krý!”

“Ek gaan jou kórtpouse kry!”

“Ek kry jou vanmiddag by die swembad!”

Maar die klein twak het nie die kroonjuwele om jou te kry nie.

Synde die patetiese amptenary en vrotsleg burgemeester nie die maniere het om hulle briewe te beantwoord nie, sal OO dit nou maar vír dié ploeteraars doen.

Daar ís nie ‘n ouditkomitee nie! Die laaste ouditkomitee se mandaat het in September 2010 verstryk, ‘n maand nadat die ANC beheer verkry het in die raad toe die standerd vierklong en sy skoonpaps en daai sogenaamde pastoor, Jurie “ons gaan julle (Boere) doodmaak vandag” Harmse agterryerkomryts geword het.

Sonder ‘n ouditkomitee kan die ANC se streke onder die kombers bly. Die wet vereis kwartaalikse ouditkomiteeverslae en die ANC-raad minag sy eie regering se wette ándermaal.

‘n Voorbeeld van die ANC-raad se onbeholpenheid is dat die tesourieraadgewer op Oudtshoorn meen dat bankrekonsiliasies al weer reeds drie jaar agterstallig is! Dít nadat Mubesko dermiljoene rande – R14m, betaal is om die rekeninge ouditbaar gemaak te kry!

Die raad hét nie ‘n dienslewerings- en begrotingsimplementeringsplan (Engels: SDBIP) nie. Daar is dus nie spráke dat die korrelasie tussen die geïntegreerde ontwikkelingsplan (Engels:IDP) en die begroting énigsens gemeet kan word nie.

Die gevolge van hierdie verbysterende vrot finansiële bestuur is –

1) Dat nie eens één énkele departement sy sleutelprestasie-aanwysers (Engels: KPI) kon nakom nie;
2) Dat sogenaamde publieke deelname ‘n siek grap word want daar is géén manier hoe die uitkomstes van openbare voorstelle wat in die IDP vervat is in die begroting gemeet kan word nie.

Die ANC-raad het nog nie ‘n organogram goedgekeur nie en alle aanstellings wat nie op gronde van ‘n goedgekeurde organogram gemaak word nie is eenvoudig onwettig en die koste – R1,348,920! – verspil.

Dié jop-geskenkies wat die ANC aan sy kornuite in Icosa en die NPP maak – sogenaamde “ondersteuningsposte” (‘n úiters raak beskrywing!) – is dus onwettig en dié koste behoort deur ‘n opposisie wat sy sous werd is van die ANC-raadslede wat die poste goedgekeur het, verhaal te word. Gordon en sy komryts moet hoes vir die twak (ai, dis dárem ma’ ‘n láng woord) wat hulle so willens en wetens aanjaag.

Daar is geen bygewerkte delegasieregister nie. Die ANC-raad is eenvoudig te lui, of te dom, of te halstarrig om sy werk te doen.

Die raad het nie ‘n goedgekeurde bate en laste register nie en weet dus nie werklik wat Oudtshoorn besit, en wat Oudtshoorn skuld nie. Bedryf nou selfs ‘n kortpouse snoepie in die afwesigheid van dié kritieke bestuursinligting!

Boonop is Oudtshoorn se debiteure-bestuur aan flarde: Daar is R6,481,102 op 60 dae en R57,588,198 wat óuer as 90 dae is! Séwe en výftig míljóén rand!

1.9% van die krediteurebalans is ouer as 60 dae en 8.9% is ouer as 90 dae… Maak jý maar self die sorgwekkende afleiding, en hou in gedagte dat tesourie-voorskrif bepaal dat krediteure nie ouer as 30 dae mag wees nie.

Die begroting is gebasseer op die verhaling van 95% van alle geld wat die raad toekom. Minder as 50% word inderwaarheid verhaal. Minder as 50% van die begrote inkomste realiseer. Invordering, my lankmoedige lesers, is die lakmoestoets van finansiële bestuur. En die ANC-raad misluk dróéwig!

Só lyk Oudtshoorn se kontantvloei (syfers in Rm):

Begrote inkomste: (413.6)
Min verminderde inkomste: 22.9
Min Kapitaaltoewysings: 41.4
Neto inkomste; (349.3)
Min uitgawes (kontant): 367.8
Tekort: 18.5
Betaling, eksterne lenings; 7.6
Kontant-tekort: 26.1

Vir enigeen wat perdalkies wonder… dit lyk nie vreeslik goed nie.

Die raad soek tans ‘n R40m-lening by ‘n kommersiële bank. Om kapitaalprojekte te finansier. Dit beteken dat kapitaalprojekte in die begroting gestaak moet word. Dit beteken ook dat belastingbetalers moet opdok om die lening terug te betaal – teen 11%, en afhangende van die termyn, kos ‘n R40m-lening sowat R5m tor R7m per jaar… en vóór die lening is daar rééds ‘n R26m kontantvloei-tekort.

Die raad het nog nie die finansiële jaarstate vir 2008/09; 2009/10; en 2010/11 goedgekeur nie. Die state vir 2010/11 is nog nie eens voltooi nie. Dit beteken dat die 2011/12-begroting opgetrek is sonder inagneming van vorige jaar se finansiële rekords.

Lagwekkend, nè?

Verskeie ongemagtigde betalings is eenvoudig deur die ANC-raad “gemagtig”. Lekker, om só te kan bestuur! Die ANC-raad lewe in kloutkoekoeland! OO het die minister van plaaslike regering, Anton Bredell, reeds op 4 Desember oor die ongemagtigde betalings ingelig. Bredell het nie gereageer nie.

OO het reeds op 14 September verlede jaar oor Oudtshoorn se beroerde finansiële toestand berig – dit het op die dowe ore van die provinsiale regering geval. Soos gewoonlik. Bredell; Alan Winde (minister van finansies) en Johan Stegmann (die Wes-Kaapse tesouriehoof) het nie een gereageer nie.

Wat ‘n skande.

Maar die skande kan nog verwerk word – wat kan ‘n mens nou in elk geval verwag van ‘n organisasie wat gelei word deur iemand met graad ses-skool en ‘n voorliefde vir geweld?

Dis die skáde wat beswaarlik herstél kan word!

In alle redelikheid, my lankmoedige lesers – in álle rédelikheid! – Oudtshoorn kan mos nét gered word as die raad onder administrasie geplaas word.

In alle redelikheid… watter ander opsie ís daar!?

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

Advertisements

5 thoughts on “Wat die OBB wil weet

 1. Yes well it has been a long time coming!!

  Dit gebeur as strong headed, stubborn and know it all -Kawa en papsak, lang vingers, pappa wag vir jou -Pietersen die begroting opstel teen goeie advies!!

  Die 2011/2012 begroting staan bekend as die Kawa begroting aka clever Wilton of De Rust?

  Kawa was so slim, kyk waar sit die man nou!!

 2. Toe OO verlede jaar berig het oor die finansiële stand van die Oudtshoorn Munisplaiteit het ek al gesê, as dit nie ‘n “wake-up call” is nie, dan weet ek nie. Nou is die werklikheid daar, die probleem het nou so groot geraak dat die munisipaliteit, in die woorde van die munisipale bestuurder, nou in “Intensive Care” verkeer.

  Elke inwoner sal nou deel van die oplossing moet word, deur betrokke te raak in die gemeenskap. Nie een van ons kan sê dit is nie my probleem nie, ek kan nie help nie, of “hulle” doen net wat “hulle” wil, hoekom moet ek help om die gemors reg te maak. Ek, so ook elke inwoner, het verkies om hier te woon, daarom moet ons betrokke raak en deel van die oplossing word.

  Dit is nie “hulle” nie, dit is by name onbevoegde amptenare en raadslede wat veroorsaak het dat die munisipaliteit se finansies en dienslewering in duie gestort het. Instansies sal in die volgende weke ‘n oproep op hulle lede doen om vergaderings by te woon, waarin hulle aan die lede terugvoering sal gee oor die stand van sake. Daarom wil ek ‘n beroep op die inwoners doen om hierdie vergaderings by te woon en deel van die oplossing te word.

  Julle insette is baie belangrik om Oudtshoorn te red, moenie dink jy kan nie ‘n verskil maak nie. Deur kritiek van die kantlyn te lewer sal nie meer help nie, Oudtshoorn het nou leiers nodig, daarom is dit nodig dat elkeen hierdie leiers ondersteun en saamwerk vir ’n volhoubare oplossing.

  Aan die raadslede en amptenare:-

  1. Kry ‘n geïntegreerde ontwikkelingsplan (Integrated Development Plan) in plek, moenie ‘n buurdorp se plan kopieër en ten duurste daarvoor betaal nie. (Tenders daarvoor gevra). Senior bestuurders onder leiding van die munisipale bestuurder moet verantwoordelikheid neem vir hierdie plan en dit nie aan konsultante van buite oorlaat om te doen nie, vra die inwoners van Oudtshoorn om te help, wie sal beter weet as ons self wat hier woon.

  2. Finaliseer die begroting sodat dit vir publieke deelname beskikbaar gestel word in terme van a21 van Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003).

  3. Pas streng fiskale beleid toe, verhoog invorderings en besnoei koste, dit is wat enige besigheid doen wanneer die besigheid kontantvloeiprobleme het.

  4. Werk harder en “smarter” (nie oortyd nie,daar is nie geld daarvoor nie).

  5. Neem verantwoordelikheid vir julle besluite; tree op in belang van OUDTSHOORN.

  6 Bevorder ‘n ope deur verhouding met die Oudtshoorn publiek, want julle is deur die inwoners van Oudtshoorn verkies en is in diens van die publiek.

  7. Bring orde terug in die munisipaliteit en raadsaal dit is die Parlement van Oudtshoorn, dit is immers hier waar belangrike besluite geneem word, respekteer mekaar, soos dit raadslede betaam om te doen.

  Aan die inwoners:-

  1. Word deel van die oplossing deur betrokke te raak in die gemeenskap, om te onnttrek sal nie help nie.

  2. Betaal jou rekening stiptelik, want optrede mag dalk in toekoms nodig word sou jy dit nie doen nie.

  3. Woon wyksvergaderings by; praat met julle wyksraadslede oor sake wat julle kwel. Moenie vir raadslede wag om julle te kontak nie, hulle het ook ‘n besige skedule.

  4. Neem deel aan die publieke deelnameproses, indien jy nie weet hoe nie, vra jou raadslid vir opleiding, die munisipalteit moes daarvoor begroot het.

  5. Moenie raadsvergaderings probeer ontwrig nie, daar is ander kanale om griewe onder die raadslede se aandag te bring.

  George Kersop

 3. OO. Watter redelikheid? Soos jy self se: die raad vee hul aste af met wetgewing wat deur hul eie partye op gestel is en loop skotvry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s