Bitter Besige Bredell antwoord AfriForum – na 2 maande

Ag nee wat, dis ‘n belediging, minister!

Incisive insight!
Click on the ads

What readers say about OO

Follow OO on twitter: oudtshoorno and facebook: Drewan Baird

Oudtshoorn. 6 Maart 2012. 09h00. Die man wat soms in die leë kantoor waar ‘n minister van plaaslike regering se personeel moet werk terwyl die minister by munisipaliteite is wegkruip, Anton Bredell, het Vrydag, twéé máánde laat, gereageer op ‘n brief van die plaaslike AfriForum-voorsitter, George Kersop…

Ons arme dorps-idiote moet seker iets allervreesliks dankbaar wees dat die Minûstûr van hom laat hoor het.

Bredell antwoord op “verskeie aangeleenthede betreffende die munisipaliteit Oudtshoorn” met verwysing na Kersop se brief van 6 Januarie.

Maar Bredell begin met daardie afgesaagde, ge-ykte, jammergattige gekerm: “Om mee te begin moet ek uitwys dat my magte om by enige munisipaliteit in te tree, deur beide die Grondwet en ander ondergeskikte wetgewing omskryf en tot datum deur regsuitspraak oor hierdie onderwerp bevestig is, bepaal word. Artikel 32 van die MFBW verskaf geen magte vir intervensie aan my nieteenstaande U gereelde verwysing daarna. Munisipaliteite is nie enigsins ondergeskik aan enige ander sfeer van regering nie, maar outonoom ten opsigte van hul uitvoerende magte. Die rol wat ek beklee ten opsigte van ongemagtigde uitgawes kom slegs na vore wanneer ongemagtigde uitgawes feitelik bevestig is en die betrokke raad geen aksie op hul eie neem vir die verhaling daarvan nie.”

OO gee Bredell gelyk oor a32 van die MFBW (die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur – Engels: MFMA), maar benadruk dat hy géén ontsnapkans aan die verpligting van a106 van die Munisipale Stelselswet het nie.

Bredell verklaar, in paragraaf d.ii en iii van sy brief: “Ek wys graag uit dat die magte wat aan Provinsiale Regerings toegestaan is ten opsigte van enige drastiese intervensies teen die uitvoerende gesag van munisipaliteite, in wetgewing bepaal word. Gevolglik is ek van mening dat U gereelde verwysing na my beweerde onkunde van artikel 32 van die MFBW nie van toepassing is nie, aangesien hierdie artikel duidelik aandui dat dit die verantwoordelikheid van die rekenpligte beampte en die raad self is om ongemagtigde vrugtelose uitgawes enlof verkwistende uitgawes te verhaal. Dit is slegs wanneer die Raad misluk of weier om op te tree dat ek dan in die posisie is om nakoming van die wet in terme van my eie toesighoudende rnagte insluitende inter alia artikel 106 van die Stelselswet, kan toepas.”

Twak! En OO-lesers weet al lankal dat twak tog so ‘n láng woord is.

Artikel 106 lees as volg:

(1) If an MEC has reason to believe that a municipality in the province cannot or does not fulfil a statutory obligation binding on that municipality or that maladministration, fraud, corruption or any other serious malpractice has occurred or is occurring in a municipality in the province, the MEC must-
(a) by written notice to the municipality, request the municipal council or municipal manager to provide the MEC with information required in the notice; or
(b) if the MEC considers it necessary, designate a person or persons to investigate the matter.

Let daarop dat ‘n LUR (in die Wes-Kaap, ‘minister’) slegs hoef te vermóéd (“reason to believe”) dat wanbestuur plaasvind of plaasgevind het om die verplígting te hê (“must”) om op te tree!

‘n Munisipale regskenner het gister só op OO se kommentaar gereageer: “Jy blyk reg te wees met jou interpretasie van die wette…”

Mbt die aanstelling van Mnyimba en Human, het Bredell die aansoeker om die aanstellings ter syde te stel Allen Paulse, in die hooggeregshof ondersteun – en stééds nie ‘n ondersoek gelas of selfs met die raad oor die aanstellings gekorrespondeer nie!

Dit is verregaande!

Voorts is Bredell se klagte in paragraaf a.iii, dat dit “maande geneem” het om ‘n reaksie van die burgemeester te verkry oor die verdagte uitbetaling van meer as R1m aan Thembani Gutas, die voormalige direkteur korporatiewe dienste, afdoende rede vir die premier om die minister op staande voet af te dank! Sulke jammerlike bestuursprosesse het geen plek waar daar met belastingbetalersgeld gewerk word nie.

Dit het “maande geneem”! Bid jou aan! Sal jý, my lankmoedige leser, goedsmoeds aanvaar dat jou versoek “maande” geïgnoreer word, of sal jy in jou kar klim en die saak gaan uitsorteer!?

OO se minagting van Anton Bredell as ‘n minister is geen geheim nie en hierdie brief van 2 Maart is ‘n skreiende voorbeeld van die toegewyde ontwyking van plig.

OO wil sien dat Bredell sonder versuim skriftelik op terme geplaas word om die sake op Beroerdplein waaroor daar véél meer is as “reason to believe” sonder verwyl te laat ondersoek – deur ‘n taakspan wat teen die middaguur vandag nog uit die Kaap Oudtshoorn toe kan vertrek in een van die provinsiale regering se gemaklike Duitse sedans!

Bredell se brief is niks anders nie as ‘n mooi bewoorde afjak!

En baie waarskynlik dink die Minûstûr dat die mense van Oudtshoorn sy reaksie vreeslik waardeer.

OO sal baie graag die DA-koukus en die DA se kiesafdelingsbestuur se reaksie op die DA minister se standpunt wil verneem.

Click here to receive updates.

Advertise on OO!

Click here to return to the title page.

Advertisements

4 thoughts on “Bitter Besige Bredell antwoord AfriForum – na 2 maande

  1. Mnr Bredell hoekom is Mnr Richard Dyantyi en Mnr Ebrahim Rasool se magte nie ook in 2006 – 2007 deur die Grondwet en ander ondergeskikte wetgewing beperk om in te gryp op Oudtshoorn nie.Oudtshoorn is in Maart 2007 onder administrasie geplaas nadat bogenoemde here ingegryp het op Oudtshoorn. Soos ons almal weet was Oudtshoorn Munisipalitet op daardie staduim die eerste munisipaliteit in die geskiedenis wat na die Demokratiese verkiesing in 1994 onder administrasie geplaas is, waar het die ANC die mag gekry, of is dit ‘n geval dat Bredell maar net toelaat dat Gods water oor Gods akker vloei.

  2. Saaks dat die ANC nie veel daarvan gedink het om Oudtshoorn Munisipaliteit onder administrasie te plaas met die Mervin May sage nie en die saak deur middel van die Moses kommissie van ondersoek wel deeglik ondersoek is en die nodige stappe geneem is op daardie staduim, Waar kom Bredell daarna dat hy niks kan doen nie, of het die ANC meer magte as die DA.

  3. Ag nee OO nou ly ek aan gemoedsbekakking, kan nie glo wat ek lees nie. Asseblief tog, die hemele behoed ons!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s