Fobbed off!

Feckless officials mum for inability

Incisive insight!
Click on the ads

What readers say about OO

Follow OO on twitter: oudtshoorno

Oudtshoorn. 17 February 2012. 06h30. It is risible, really.

Incompetent officials ignoring enquiries by the very people who pay their exorbitant salaries.

Thandekile Mnyimba; Francois Human; Sukiswa Ntile; Deon Lott… and that little twerp from Dysselsdorp, the Executive Embarrassment of the Greater Oudtshoorn, Gordon April, all ignore legitimate enquiries by ordinary citizens.

Pathetic, the lot of ‘em!

It’s like toddlers, fearfull of monsters, hiding under blankets in the false certainty that the threat will go away.

It won’t.

Three women take calls in the municipality: Caley Hufke; Amy Sylvestor; and Bonita Telemachus. But they have no information, no knowledge, no authority and no idea.

Service delivery is ever wanting in the noisome absence of clarion and timely communication.

And Verwoerd Square has not an inkling. Not a velleity of a sense of urgency in serving its clients.

And boy, are these officials ever busy! In meetings from dawn till dusk and then some, planning and prodding amidst crumbling infrastructure and raided chests.

Mnyimba, Human, Ntile and Lott are silent, of course, because they have no answers. April is silent because he has no clue.

Similarly, enquiries to the “Provincial Leadership” come to nothing.

Marius Fransman, Theuns Botha and Anton Bredell hide under their favourite blankies. Helen Zille trusts to Bredell and Botha.

Alan Winde (Western Cape Finance) and Robin Carlisle (Western Cape Transport) are welcome exceptions. They respond intelligently.

Street racing, heavy duty trucks in our residential areas, irrigation-water billing, the state of local government… enquiries are ignored.

In ‘n verstommende verwikkeling het die OBV-voorsitter, Lizanne Pelham, laat gisteraand laat weet dat Ntile haar so wrágtag gebel het om te rapporteer oor herstelwerk aan ‘n straat waaroor Pelham gekla het!

Is daar inderdaad nog hoop?

Hier is ‘n voorbeeld wat die kommunikasieproses van Verwardplein illustreer…

Op 2 November 2010 – 15 maande gelede – skryf mnr Johan Swart, ‘n inwoner van Oudtshoorn, aan sy munisipaliteit…

SAP BOTSINGNOMMER 4/11/2010: ANDERSONSTRAAT vs J.C. SWART

Op Saterdag 30 Oktober 2010 ek, J.C. Swart, op my Suzuki Boulavard 1800 VZR, CG20398, in Andersonstraat oppad na die lughawe gery. Ek moes eers vir twee slaggate uitswaai en tot op die punt gekom waar die teerpad opbreek en ‘n “grondpad” raak. Op daadie stadium het ek al spoed verminder tot so 10 – 20 km/h, maar nogsteeds het my voorwiel in slaggate vol ronde klippe gegly en het ons omgeval!

Die twee sekeriteitswagte, van die lisensiesentrum, wat dit gesien gebeur het moes my kom help om die motorfiets op te tel. Ek het beserings aan my elemboog, knie, kuit en enkel opgedoen. Dit sal egter herstel. My ego het seker seerder gekry, maar die skade aan die motorfiets, waarvoor ek geen versekering het nie, beloop sowat R20 000+.

In retrospek, glo ek dat Andersonstraat ‘n klad op ons dorp se naam is: Die vliegveld is ‘n hoofroete na Oudtshoorn. BBP’s(soos u goed van kennis dra), toeriste en ander gaste besoek ons gereeld per vliegtuig en dan moet hulle ons dorp inry op ‘n pad wat in ‘n haaglike toestand is! Vanaf die lughawe se hek is dit ‘n grondpad met aaneenlopende slaggate en ronde klippe! Dan tref die motoris ‘n blad sement, met ‘n  bons, wat 6 tot 10cm bo die “padoppervlekte” uitsteek! Dan volg weereens ‘n stuk grondpad met aaneenlopende slaggate vol ronde klippe en met nog ‘n gly en hop volg die teerpad, wat self ook vol slaggate is! Net voor die stopstraat wieg en hop jy oor ‘n spoorlyn, wat na nêrens ly, want aan weerskante is daar geen spoorlyn nie! Met Parkweg in sig wens jy vir beter paaie in Oudsthoorn!

Hierdie brief is tweeledig:
1. Hoe kan u my bystaan om die moterfiets te herstel?
2. Kan Andersonstraat nie opgegradeer word nie?

Byvoorbaat dank
Die uwe
J.C. Swart

Anèl Berry, een van die beste amptenare wat die munisipalitiet al ooit uitgewerk het, verwys die saak binne 6 minute! na me Reglynn Da Silva, “Assets and Insurance, Department Finance, Oudtshoorn Municipality”.

Da Silva skryf dieselfde dag nog aan Swart: “Kan u asb vir ons ‘n kwitasie bring vir die skade aan u motorfiets sodat ons dit kan verwys na ons makelaars.”

Twee dae later, op 4 November (2010) stuur Swart die kwotasie en skryf hy: “Wag nou op jul reaksie, sodat ek die parte kan laat bestel.”

Op 10 November doen Swart weer navraag: “Het jy my vorige e-pos, met kwotasie aangeheg, ontvang? Is daar enige reaksie?”

Da Silva laat weet dieselfde dag: “Ja dankie ek het die kwitasie ontvang, eis is verwys na ons makelaars ek wag vir hul terugvoering, sal u op hoogte hou met vordering van die eis.”

Op 22 November skryf Swart aan Da Silva dat hy ‘n brief van die munisipaliteit se versekeraars, ontvang het:

Ek het ‘n kopie van ‘n brief van “Lion of Africa Insurancce”, wat blykbaar jul versekeraar is, op 19 Nov 2010 ontvang. Die brief met verwysing: COM/LAU/56024 dd. 16/11/10 verwys.

Hulle noem dat aanspreeklikheid, deur julle, afgekeur is op gronde van informasie deur julle verskaf:

1. Dat die grondpad waarop die ongeluk plaasgevind het, een keer per jaar, soos voorgskryf, wel geskraap word!

2. Ek het op die grondpad gery en derhalwe moes ek met dienooreenkomstige versigtigheid bestuur het!

Nou wil ek net die volgende aan u stel, sodat u die aan “Lion of Africa Insurancce” kan deurgee:

a. Andersonstraat is al vir meer as 35 jaar ‘n teerpad!

b. Die grondpad waarna verwys word is eintlik ‘n reuse slaggat soos die teerpad opgebreek het!

c. Hierdie teerpad is beskadig met die konstruksie van die munispale voertuigtoetsstasie se groot sirkel! Verder word hy stukkend gery deur weermagvoertuie en natuurlik besoekers van en na Oudtshoorn via die lughawe!

d. Met ander woorde punte 1. en 2. het geen waarde. Behalwe dat dit skreeusnaaks is, weens die feit dat die munisipaliteit presies een dag na my eerste brief aan Anel Berry, soos hier onder aangehaal: die sementblad wat bo die padoppervlak uitgesteek opgevul het; die gedeelte waar die teerpad totaal opgebreek het, ‘n nuwe grondbolaag gegee het; en die kleiner slaggate in die teerpad tot by Parkweg met teer opgevul het! Dit is mos ‘n duidelike erkenning van aanspreeklikheid.

e. Sou hierdie herstelwerk aan die teerpad ‘n toesmeerdery van aanpreeklikheid wees, sal dit ook nie werk nie want ek het talle getuie van die ongeluk, die toestand van die pad, met tye van die ongeluk, en boon-op het ek foto’s van die pad geneem ten tye van die ongeluk!

f. As ek met dienooreenkomstige versigtigheid moet bestuur as gevolg van ‘n teerpad wat opbreek of weens die feit dat slaggate in die teerpad voorkom, is dit die verantwoordelikhed van die munisipaliteit om waarskuwingstekens en –borde aan te bring op so ‘n ligging dat die motoris genoegsame tyd het om die nodige versigtigheid aan die dag te kan lê! Ek het met versigtigheid bestuur en haal aan soos weereens in skrywe hieronder genoem; “Ek moes eers vir twee slaggate uitswaai en tot op die punt gekom waar die teerpad opbreek en ‘n “grondpad” raak. Op daadie stadium het ek al spoed verminder tot so 10 – 20 km/h, maar nogsteeds het my voorwiel in slaggate vol ronde klippe gegly en het ons omgeval!”

g. Ek aanvaar dus nie “Lion of Africa Insurancce” se beslissing nie en versoek ‘n heroorweging!

As ek na onder- en bogenoemde kyk sou ‘n mens wonder watter informasie is aan “Lion of Africa Insurance” verskaf, sodat hulle ‘n beslissing daaroor kon maak?

Ek het met baie versigtigheid bestuur en het baie skade aan my motorfiets. My doel is net om hom te herstel tot sy voorkoms voor die ongeluk.

Verskaf asb die regte informasie aan “Lion of Africa Insurancce” en erken ontvangs van hierdie e-pos.

Da Silva reageer later die dag só: “Middag, met hierdie e-pos erken ek ontvangs van onderstaande en verwys ek hierdie e-pos na ons versekeraars.

Op 9 Desember probeer Swart weer: “Twee en ‘n half weke gelede van julle gehoor? Wat staan my nou te doen of is daar al ‘n reaksie van “Lion of Africa Insurancce”? Hou my asb op hoogte. Ek wil graag my motorfiets laat regmaak.”

Da Silva stuur Swart se navraag aan Loriane Hawla van Lion, met n afskrif aan Swart

Op 29 Desember skryf Swart ándermaal: “Vyf weke gelede van julle gehoor? Wat staan my nou te doen of is daar al ‘n reaksie van “Lion of Africa Insurance”? Hou my asb op hoogte. Ek wil graag my motorfiets laat regmaak. Hierdie saak sal nie ‘n stille dood sterf nie. Ek sal dit beslis verder neem!”

Op 10 Januarie 2011 stuur Da Silva Swart se navraag aan Hawla: “Can you please reply on the e-mail below.”

Op 10 Februarie skryf Swart aan Berry: “Ek het vanoggend met my raadslid, Prof. J. Olivier gesels. Hy het gevra dat ek hierdie e-pos aan jou stuur en of jy dit nie asb kan uitdruk en aan hom en die Munisipale Bestuurder elk een kan gee. Gerieflikheidshalwe het ek CP Nel Bakwerke se kwotasie en Lion of Africa Versekeraars se reaksieverslag aangeheg.”

Berry bring die saak dieselfde dag onder die munisipale bestuurder, ene dominee Noël Pietersen, se aandag.

Op 6 Oktober skryf Swart aan sy nuwe raadslid, Julia le Roux: “Ons telefoongesprek dd 05 Oktober 2011 verwys. Ek stuur die hele saga se e-posse en heg Kwotasie en Lion of Africa Versekering se brief aan! Afskifte is ook by my beskikbaar om te laat optel, soos deur jou voorgestel. Na 8 maande se stilswye ek ek dankbaar dat ek die saak na jou kan verwys.”

En op 13 Oktober vra Swart aan Le Roux: “Wil net weet of jy e-pos ontvang het?”

Op 5 Januarie vanjaar skryf Swart só aan Le Roux: “Tot op hede nog niks van jou gehoor. Wil net noem dat Munisipale grassnyer se opslagklippie, vroeg in Des reg voor die slaghuis, ‘n verbygaande voertuig se voorruit gekraak het. Sy eis is uitbetaal! Ook het ‘n vriend van my se ma ‘n band verloor in ‘n slaggat en die munisipaliteit het haar vir vier bande uitbetaal! Voorspoed met die jaar!!!”

Op 26 Januarie skryf Hawla, van Lion, aan Swart: “Your correspondence dated 5 January 2012 refers.As previously advised, your claim will not be reconsidered.”

Le Roux laat weet Swart op dieselfde dag: “Ons het einde verlede jaar die situasie van die munisipaliteit se versekeraar bespreek op ‘n vergadering. Daar was groot ongelukkigheid omdat die versekeraar (Lion) geen of bitter min eise uitbetaal het nie. Die munisipalitiet het toe gaan ondersoek instel om van versekeraar te verander. Ek weet nie of hulle dit wel gedoen het nie – die dat eise nou wel uitbetaal word? Ek volg weer op en laat jou weet!”

Swart skryf dadelik terug aan Hawla: “As previously stated: You were miss informed! Did you ever read my letter dd 22/11/2010? I doubt it, because up to now I haven’t received a reply on that! Ironically, that exact same road were filled, scraped and wetted yesterday. That in preparation for the Deputy President Kgalema Motlanthe’s visit today! (wonder what he will say?) Windscreens and tires due to weedeaters and potholes are being paid out, but not me? I’m not to bee bullied into submission! If you don’t reconsider this claim and answer me on my letter dd 22/11/2010, point by point, by the end of this month, I have to refer this matter to my councilor and press! Attach below all correspondences for your convenience.”

Op 6 Februarie skryf Le Roux aan Warren Muller, die waarnemende bestuurder regsdienste: “Na aanleiding van ons telefoongesprek van vanoggend stuur ek vir jou die korrespondensie aangaande mnr Johan Swart se versekeringseis. Die skrywe waarna hy verwys in die epos hieronder is ook hierby aangeheg en dit maak sy saak baie sterk. Laat weet my wat jy dink gedoen kan word. Ek dink dat om die munisipaliteit hof toe te neem, ‘n vermorsing van tyd en geld is. Is daar enige ander opsie?”

Ver-bý-sterend…

Die raad moet Swart vergoed en dan ‘n eis instel; Lion se dinge het niks met Swart te make nie!

Dis ook duidelik dat Lion meen Swart het op ‘n grondpad geval. Dié ‘ligte mistykie’ is nogals ‘n aanklag op die toestand van Oudtshoorn se strate!

Click here to receive updates.

Advertise on OO!

Click here to return to the title page.

Advertisements

6 thoughts on “Fobbed off!

 1. Johan van Noordwyk , Ek vertrou nie die lot nie hul het vir n optog gevra, ek het gaan stap, hul het trugvoer belowe, maar nes die 1ste burger, nog net verskoonings opgedus. Ek wonder is hul nie dalk n vertraagings aksie nie.

  Die saak van Mr Swart moet maar hof toe gaan dis al wat die klong en raadslede verstaan.

 2. OO, dankie. Dis goed so. Ek wil net seker maak daar is soveel moontlik mense wat alle en enige protes ondersteun. Elke verskillende aanslag het sekerlik sy meriete, en ek hoop meeste is suksesvol! Groete!

 3. Ek verwelkom OO se Onafhanklikheid en neutraliteit.
  OO stel net belang om ongerymdhede, korrupsie en wanadministrasie , van watter oord ookal ,aan die kaak te stel. Welgedaan en sterkte !

  Regarding Pietersens guilty verdict, OO should invite comment from:
  1) Die Sakekamer
  2) The two local papers
  3) Both ANC and DA Councillors in ODN, especially Dianne de Jager and Mnyimba and the undertaker of Nokeng
  4) Especially from Zille, Bredell and Theunsie, “the” bastions” of honesty
  5) Whats happening with the Godfrey Louw case, demand action now
  6) Comment from SIU
  7) Whats happening with Mathyssens alleged double claims at Eden ?
  8 Ask April for comment and after he has commented, how he thinks this guilty verdict will affect his own theft case
  9) OO to pleeeeeze publish a list of other candidates who should also possibly be persecuted now
  10) Comments from Judge Nathan Erasmus ?

 4. Johan

  Ek was gisteraand elders besig.

  Die OBB-leiers het dit duidelik gemaak dat hulle OO se “tussen die oë” (in your face) aanslag nie gedoog nie.

  Dit is die OBB se goeie reg om hierdie mening te handhaaf en ek respekteer dit.

  Daar moet soveel moontlik protesstemme teen wanadministrasie in die algemeen, en Beroerdplein in die besonder, opgaan.

  OO ondersteun alle protes teen wanadministrasie!

 5. OO, hoekom was jy nie by gisteraand se OBB vergadering nie? Daar’s weer een Sondag. Sal goed wees as jy ook betrokke raak.

 6. Swart moet volhou en dankbaar dat OO hierdie sake aan die lig bring

  Wat nou meer en meer n vraag word, is daar n ongesonde “kick back verhouding” van watter aard ookal tussen die Stadsrad en Lion Insurance ? Dit volg definitief verdere ondersoekwerk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s