Formele klag teen Diane de Jager

Wes-Kaapse DA-leier reageer

Nuus met méning!
Klik op die advertensies

Klik hier vir advertensietariewe – en vir wat mense oor OO sê

Volg OO op twitter: oudtshoorno

Oudtshoorn. 7 Januarie 2012. 10h15. Die redakteur van OO, Drewan Baird, het die afgelope week ‘n formele klag by die DA-kiesafdelingsbestuur teen raadsdame Diane de Jager aanhangig gemaak.

Baird het die klag ingedien as ‘n kieser wat in Oudtshoorn geregistreer is.

In ‘n brief aan die KAB-voorsitter, Pieter Retief, sê Baird dat De Jager kiesers in die steek gelaat het met haar optrede as lid van die aanstellingskomitee.

Hier is die brief aan Retief, en die aanvanklike reaksie van die Wes-Kaapse DA-leier, Theuns Botha.

Die Voorsitter
Mnr Pieter Retief
Die DA-kiesafdelingsbestuur
Oudtshoorn

Beste Pieter

Klagte: Raadsdame Diane de Jager

Die Wes-Kaapse DA-leier, Theuns Botha, het my by ten minste twee afsonderlike geleenthede verseker dat die KAB die hoogste plaaslike party-gesag is.

Daarom verneem ek graag van jou waarom die plaaslike DA Diane De Jager met die koukusleiding vertrou en waarom die koukus haar aangewys het as verteenwoordiger op die aanstellingskomitee.

Ek verneem dat De Jager nie teenwoordig was op ‘n vergadering op 25 November nie, wat ten minste bestaan het uit die ANC-lede van die komitee, toe die ANC se streeksleier, Putco Mapitiza, telefonies opdrag gegee het dat bepaalde kandidate aangestel moet word.

Bevestig asseblief of De Jager na hierdie bepaalde vergadering genooi is; alternatiewelik, of De Jager van die vergadering bewus was; en indien De Jager een of beide van die voorafgaande kan bevestig, waarom De Jager die vergadering nie bygewoon het nie.

De Jager se teenwoordigheid op vergaderings, en veral op die vergadering van 25 November, kon ten beste die ANC-lede ten minste onder druk geplaas het om die aansoeke volgens aanvaarde beginsels en aan die hand van graderings tot die raad se beskikking te oorweeg het en nie blind en volgens party-opdragte nie.

De Jager se indrukke van die ANC-lede se gedrag onder druk van party-funksionarisse is van kardinale belang in pogings om die aanstellings tersyde te laat stel. En De Jager se indrukke sou die énigste insig beskikbaar wees om die komitee se beredeneringe te beoordeel.

Bo en behalwe die inligting wat ek hieronder versoek, is ‘n verslag aan die DA-koukus oor die vergaderings wat De Jager wel bygewoon het van die opperste belang.

Dui asseblief aan watter inligting De Jager aan die komitee voogelê het wat die aanstellings van Thandekile Mnyimba (munisipale bestuurder); Deon Lott (direkteur finansies); en Francois Human (direkteur korporatiewe dienste) sou kon verhoed het.

Het De Jager, byvoorbeeld, Mnyimba se swak toetspunte; en sy gebrek aan tersaaklike ondervinding, aan die komitee voorgehou toe sy aanstelling bespreek is?

Het De Jager, byvoorbeeld, Bitou se kommerwekkende finansiële toestand; die ongerymde gebruik van behuisingsgeld; die bedrieglike verwysing na die provinsiale tesourie se standpunt oor ongebruikte toewysings; en ‘n lening in weerwil van ‘n raadsbesluit, aan die komitee voorgehou toe die aanstelling van Lott bespreek is?

Het De Jager, byvoorbeeld, die Dekkerverslag aan die komitee voorgehou toe die aanstelling van Human bespreek is?

Die KAB is bewus van De Jager se allerbeklaaglikste bestuursrekord en dit is verstandsverstommend dat sy steeds ‘n leidende rol speel in die DA op Oudtshoorn!

Ek verneem graag spoedeisend van jou waarom De Jager getaak is om die DA te verteenwoordig en waarom sy nie sonder verwyl van haar verpligtinge onthef word nie.

Die uwe

Drewan Baird
Uitgewer
OudtshoornOnline
Onafhanklik & Onverskrokke
http://www.oudtshoornonline.wordpress.com
082 354 2050
@OudtshoornO

In reaksie sê Botha dat die DA se federale grondwet bepaal dat dissiplinêre optrede teen openbare verteenwoordigers (OV) deur die FRK (federale regskommissie) hanteer moet word.

Enige amptelike klag teen ‘n OV moet aan die provinsiale uitvoerende komitee gestuur word, wat dit dan met ‘n aanbeveling aan die FRK sal voorlê. Alternatiewelik moet die klag direk aan die FRK voorgelê word.

Botha sê dat die nalating of versuim van ‘n DA-OV om sy of haar verkose pligte uit te voer, hetsy in regering of in opposisie, is ‘n ernstige oortreding wat verdere ondersoek regverdig.

Klik hier om ‘n e-pos te ontvang wanneer daar ‘n nuwe berig op OudtshoornOnline verskyn

Klik hier om op OO te adverteer

Klik hier om terug te gaan na die OudtshoornOnline voorblad

11 thoughts on “Formele klag teen Diane de Jager

 1. Comrade die kommentaar wat jy lewer getuig dat jy nie veel weet nie en dat jy in jou eie wêreld leef waarin jyself belangrik is – skrik wakker
  Gelukkig is daar nou AFRIFORUM wat vir die inwoners van Oudtshoorn en Afrikaners baklei,ongeag kleur

 2. Comrade, keep exposing yourself for who you really are

  Jy is so versuur en behep met die verlede, dat jy vergeet om in die hede te lewe endie toekomms te BOU. Jou GROOTSTE FOUT ou klong, is dat jy nou die SKANDALIGE onbevoegdheid en korrupsie van die ANC probeer goedpraat.
  Jy het jou eie ou bootjie gesink Servasie !!

 3. KAB-voorsitter, Pieter Retief!??? ha ha ha . en nou wil hy he die Afriforum moet sy DA raadslede in diie bek ruk .

 4. Die leierskap van die DA gaan hul agterente afvee met jou sg klagtes. Lyk nie vir my asof hulle baie aan jou steur nie. Veelsgeluk ook aan die ANC 100 jaar.

 5. Dis hoekom ek nie eers probéér om met mense soos jy in debat te tree nien “comrade”…

 6. Toe julle destyds probeer het om chabaan te laat uitstap uit die koalisie, het julle die mense van die dorp geraadpleeg of raadpleeg julle maar net julself. Julself menende die broederbond tipe saamgeflansde leiers nic, jy en leon en hikkie? Of kan julle paartjies maar besluite neem vir die res van ons. Julle verdien nie daai reg nie. Daar sal weer verkiesings gehou word dan toets julle jul mandaat deur die poular vote. Maar vir nou eers stop crying elke bleddie dag oor presies dieselfde shit.

 7. As die ANC oor die ANC wil besluit kan die ANC ontmoet met wié hy wil, wáár hy wil.

  As daar oor Oudtshoorn besluit word, nié!

 8. In die DA beheerde Kaapse metro het hulle gewoonlik secret meetings in n kluis gehou. Julle nooi nie ons as nic en hikkie, leon en jy plot en plan hoe die anc ondermyn moet word nie. Jy kla te oor alles.

 9. Dis júis in daai “agter geslote deure” vergaderings van die “oudste lûberysjîn moefmint in Aafriekaa” waar die moeilikheid begín!

 10. Asof die ANC vir Dianne de Jager sal nooi na n vergadering met sy lede wat agter geslote deure gehou word selfs al vra sy om genooi te word sal sy nie.

 11. Ai tog, ek verwag nie veel van die DA nie. Hul sal net atwoord met baie woorde wat niks beteken nie. Verskoonings is hul forte, DAde is hul tekortkoming.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s